Skip to content

Kako reševati varstvo otrok, ko so šole in delno vrtci zaprti

Otroci so že več kot mesec dni doma in niti ne kaže, da bi se kaj kmalu vrnili. Upam, da se motim. Starši so v večini poskrbeli za varstvo, ali so delali od doma ali so koristili dopust, proste ure in v vsem tem času upali, da bo delodajalec imel toliko posluha, da bo razumel nastalo situacijo.

Preberite tudi:

Skrajšan delovni čas, posojila in vavčerji so rešitev za slovensko gospodarstvo in turizem?

Krajši delovni čas ni nujno slaba rešitev

Nesposobnost kot razlog za odpoved delovnega razmerja

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) sicer ureja obveznosti delavca in med drugim določa, kje sme in mora delavec opravljati svoje delo, a kadar se pojavi situacija, da delavec ne more opravljati svojega dela, ker je onemogočeno institucionalno varstvo otroka (zaprti vrtci in šole zaradi višje sile), se takšna situacija presoja v okviru instituta višje sile.

Pravni standard instituta višje sile je v obligacijskih razmerjih opredeljen s prisotnostjo zunanjega vzroka, nepričakovanostjo dogodka ter neizogibnostjo in neodvrnljivostjo dogodka. Pri presoji podanosti višje sile pa je treba v vsakem posamičnem konkretnem položaju presojati prisotnost vseh elementov višje sile, ki so opredeljeni v obligacijskih razmerjih.

Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva najpozneje v TREH DELOVNIH DNEH od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca.
Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva najpozneje v TREH DELOVNIH DNEH od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca.
Vir slike: Pixabay

PKP posebej uredil podlago odsotnosti z dela

Čeravno je določilo zelo jasno, je delavcem in delodajalcem povzročilo kar nekaj zagat, zato je vlada s PKP5 Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 (ZZUOOP) posebej uredila podlago odsotnosti z dela v primerih, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile – varstva otroka – zaradi odrejene karantene ali zaprtega vrtca, šole ali socialnovarstvene storitve.

Na ta način se je poskrbelo, da je delavec lahko ostal doma z otrokom do petega razreda osnovne šole. Delodajalec pa je dobil možnost, da uveljavi povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva.

Glede na to, da vlada novosti sporoči tik pred zdajci, pa je nastala težava pri določilu, da mora delavec v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva najpozneje v TREH DELOVNIH DNEH od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca.

Novosti vlada običajno sporoči v četrtek zvečer in realno gledano bi starš lahko v skladu z zakonom in predpisi ostal doma šele v sredo, v ponedeljek in torek pa bi moral ali uveljavljati delo od doma, dopust, koriščenje ur … Vse pa je odvisno od razumevanja delodajalca, ki mora ob uveljavljanju povračila nadomestila plače vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Starš lahko tako dobi nadomestilo plače v višini 80 odstotkov osnove, delodajalec pa lahko uveljavlja povračilo izplačanih nadomestil plače. Ob tem pa je treba še dodati, da je smiselno, da se starša med sabo dogovorita in se pri tem izmenjujeta.

Koliko je to v korist otroka in družine, bi se dalo pogovarjati, vsekakor pa je v korist delodajalca.

V času šolskih počitnic niso podane vse okoliščine merila za višje sile (zunanjost vzroka, neizogibnost, nujnost in neodvrnljivost), iz katerih bi izhajala upravičena odsotnost staršev zaradi varstva otroka, saj kljub epidemiji ne gre za nepričakovan dogodek.
V času šolskih počitnic niso podane vse okoliščine merila za višje sile (zunanjost vzroka, neizogibnost, nujnost in neodvrnljivost), iz katerih bi izhajala upravičena odsotnost staršev zaradi varstva otroka, saj kljub epidemiji ne gre za nepričakovan dogodek.
Vir slike: Pixabay

Delo od doma

Kjer je mogoče, se lahko delavec in delodajalec dogovorita o delu od doma. Delavec, ki opravlja delo na domu, v tem času še vedno izpolnjuje svoje obveznosti iz delovnega razmerja (takrat dela), le kraj opravljanja dela je drug (delo opravlja doma).

Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na voljo delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, ne glede na kraj, kjer delavec opravlja delo. V praksi sicer to pomeni, da delavec ni delodajalcu na voljo zgolj osem ur, ampak kar 24, in njegov delovnik ni več osredotočen na določen del v dnevu, ampak se razprostira čez cel dan.

Ker delavec, ki dela na domu, izpolnjuje svoje obveznosti iz pogodbe, delo na domu potemtakem ni združljivo z obveznostjo varstva otroka. Tudi v takšnih okoliščinah je primerno, da se v konkretnem primeru presoja, ali so pri delavcu podani elementi višje sile, zaradi katere ne more opravljati dela in je upravičen do odsotnosti z dela in do nadomestila plače.

V času počitnic ni moč koristiti instituta višje sile

Ker so šolske počitnice vnaprej načrtovane v šolskem koledarju in zaradi tega ne gre za nepričakovani dogodek, takrat ne gre za višjo silo. V času šolskih počitnic niso podane vse okoliščine merila za višje sile (zunanjost vzroka, neizogibnost, nujnost in neodvrnljivost), iz katerih bi izhajala upravičena odsotnost staršev zaradi varstva otroka, saj kljub epidemiji ne gre za nepričakovan dogodek.

Ob tem seveda zakonodajalec ni predvideval, da kljub temu, da so počitnice načrtovane, ni bilo načrtovano, da starš ne bo imel možnosti otroku poiskati drugega varstva. Težko daš otroka v plačljivo varstvo, česar so se lahko starši posluževali v preteklosti – različne športne šole, delavnice –, če je izvajanje teh dejavnosti prepovedano.

Vse, kar lahko starš ob vsem tem naredi, je, da se zanaša na dobrosrčnost in razumnost delodajalca, če so že zakoni pisani tako, da se mora starš odločati med tem, ali bo za otroka poskrbel in tvegal zaposlitev ali bo otroka pustil brez varstva in upal na najboljše.

Le upamo lahko, da bodo naslednji PKP-ji poskrbeli tudi za ta paradoks. 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice