Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: december 2020

Število socialnih transferjev se iz meseca v mesec povečuje, pri tem pa je bila dinamika transferjev v prvih šestih mesecih leta kombiniran rezultat osnovnih trendov in pandemijske krize, sedanja dinamika transferjev pa je odraz stiske ljudi in posledic, ki jih pandemija pušča za sabo.

Preberite tudi:

Izredna denarna socialna pomoč (IDSP) je namenjena skoraj vsem državljanom

Kako pravilno izpolniti vlogo za denarno socialno pomoč – DSP

Povprečni mesečni znesek transferja, ki ga je prejemnik prejel v letu 2020, se razlikuje glede na transfer, in sicer od najvišjih 3823 evrov za osebno asistenco do 65 evrov za otroški dodatek. Nekaj relevantnih kazalcev kaže, da znaša povprečni transfer na upravičenca za nadomestilo: za brezposelnost 738 evrov bruto; za denarno socialno pomoč 223 evrov; za izredno denarno socialno pomoč 192 evrov; in za varstveni dodatek 158 evrov.

Novi interventni zakon PKP 6 – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19 (ZIUOPDVE), ki se je uveljavil 28. 11. 2020, naslavlja tudi vprašanje upravičenosti do nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela delavca zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza.

Do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove je upravičen delavec, ki na delo ne more priti zaradi ustavitve javnega prevoza (višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza).

Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi omenjene višje sile obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka razloga.

Pravice iz ZIUOPDVE so tudi retroaktivne, tako da te veljajo že od 1. septembra 2020 dalje.

Delodajalec to pravico uveljavi z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje v osmih dneh od uveljavitve ZIUOPDVE oz. ko situacija nastane.

Pravico do povračila nadomestila plač delavcev zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

  • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,
  • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in je imel na dan 13. marca 2020 več kot deset zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Preverite, če vam pripada kakšna pravica iz PKP 6, prav tako bodite pozorni na novosti na spletni strani ministrstva, mogoče ste do česa upravičeni, pa sploh ne veste.

Ne glede na novosti pa bo ministrstvo socialne transferje v DECEMBRU nakazalo:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJAčet., 10. 12.
ZOISOVA ŠTIPENDIJAčet., 10. 12.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKApet., 11. 12.
STARŠEVSKI DODATEKpet., 11. 12.
REJNINEpet., 11. 12.
OTROŠKI DODATEKpon., 14. 12.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOpon., 14. 12.
DODATEK ZA NEGO OTROKApon., 14. 12.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVAtor., 15. 12.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKtor., 15. 12.
STARŠEVSKA NADOMESTILAtor., 15. 12.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVApet., 18. 12.
VARSTVENI DODATEKsre., 30. 12.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVApon., 4. 1. 2021
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice