Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: januar 2021

Novo leto prinaša kar nekaj sprememb na področju socialnega varstva. PKP 7 vam bo prinesel kar nekaj dodatkov, tako staršem kot študentom, upokojencem in redno zaposlenim.

Vlada pa se je prav tako odločila še dodatno pomagati in olajšati stiske družin zaradi epidemije koronavirusa in tako so s 1. januarjem začele veljati nekatere novosti.

Preberite tudi:

Izredna denarna socialna pomoč (IDSP) je namenjena skoraj vsem državljanom

Kako pravilno izpolniti vlogo za denarno socialno pomoč – DSP

Pomoč ob rojstvu otroka, ki je enkratni prejemek ob rojstvu otroka, se dvigne z 286,72 evra na 350 evrov. Pomoč ob rojstvu otroka je namenjena nakupu opreme za novorojenčka. Pravico do te pomoči ima vsak novorojenček, katerega mati ali oče imata stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji. Gre za enega od elementov družinske politike in spodbujanja rodnosti.

Starševski dodatek se z 258,09 evra dvigne na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, to je 402,18 evra. Starševski dodatek je namenjen staršem, ki niso zavarovani za starševsko varstvo (npr. študentke/je, nezaposleni). Prejemajo ga eno leto od rojstva otroka. Mati (oziroma oče, če ga koristi on) in otrok morata imeti stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji. Pravica traja 365 dni od rojstva otroka, v primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se podaljša. Znesek se izenači z osnovnim zneskom minimalnega dohodka in ni nižji od tega zneska.

Najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila, osnova za manjkajoče mesece pri izračunu nadomestila in začetna osnova za nadomestilo brez dopusta se bo dvignilo na enako višino, kot je osnovni znesek minimalnega dohodka v bruto znesku, to je 543,29 evra bruto (402,18 evra neto).

Upravičencem do krajšega delovnega časa (ni vezano na datum rojstva otroka) bo Republika Slovenija po 1. 1. 2021 zagotavljala do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih 12 plač (enak izračun kot za materinsko nadomestilo), vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače. Do sedaj je Republika Slovenija zagotavljala do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače.

Za vse upravičence, ki imajo na dan 1. 1. 2021 odločbo o pravici s staro osnovo, bo center za socialno delo do 30. 6. 2021 izdal novo odločbo z višjo osnovo, in sicer izračunano iz povprečja plač v letu 2019 (če je že takrat upravičenec delal krajši delovni čas zaradi starševstva, se bo plača iz 2019 preračunala na polni delovni čas).

Novo leto bo torej polno različnih novosti, a ministrstvo bo socialne transferje v JANUARJU nakazalo:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJApet., 8. 1.
ZOISOVA ŠTIPENDIJApet., 8. 1.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAsre., 13. 1.
STARŠEVSKI DODATEKsre., 13. 1.
REJNINEsre., 13. 1.
OTROŠKI DODATEKčet., 14. 1.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOčet., 14. 1.
DODATEK ZA NEGO OTROKAčet., 14. 1.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVApet., 15. 1.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKpet., 15. 1.
STARŠEVSKA NADOMESTILApet., 15. 1.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVAčet., 21. 1.
KRIZNI DODATEKpet., 29. 1.
VARSTVENI DODATEKpet., 29. 1.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVAčet., 4. 2.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice