Skip to content

Krizni dodatek za zaposlene – komu, kdaj in kako se izplača?

Vlada je v PKP 7 namenila nekaj sredstev za zaposlene v obliki kriznega dodatka. Žal pa še v ponedeljek ni bilo jasno, kako se ta dodatek izplača, na kaj je treba biti ob tem pozoren, da ne bi le-ta bil izplačan po napačni računovodski postavki – stroškovnem mestu ter bi na koncu delavec za prejeto plačal davek, delodajalec pa ne bi bil upravičen do povračila.

Preberite tudi:

PKP 7: Kaj pravijo gospodarstveniki

Kdaj boste pravice iz PKP 7 dobili in kaj morate za to narediti

Upravičenci do kriznega dodatka

PKP 7 določa, da morajo zasebni delodajalci ob izplačilu decembrske plače delavcem, ki opravljajo delo, v decembru izplačati krizni dodatek v višini 200 evrov oz. sorazmerni del, če dela ni opravljal cel mesec ali če je zaposlen za krajši delovni čas.

Krizni dodatek pripada vsem delavcem, katerih zadnja izplačana plača (šteje se novembrska plača) ne presega dvakratnika minimalne plače, kar pomeni, da njegova zadnja izplačana bruto plača ne sme biti višja od 1.881,16 evra (2 x 940,58).

V plačo so všteti osnovna plača, dodatek za delovno uspešnost, dodatki, plačilo za poslovno uspešnost, če je tako določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 evrov se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se prav tako ne všteva v letno odmero dohodnine.

Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 evrov se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine.
Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 evrov se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine.
Vir slike: Pixabay

Višina kriznega dodatka

Delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki je delal v mesecu decembru in čigar zadnja izplačana mesečna plača – novembrska, kot že povedano, ne presegla dvakratnika minimalne plače (1.881,16 evra), izplačajo ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov oziroma sorazmerni del.

Delavec je upravičen do kriznega dodatka za dneve, ko opravlja delo, pri čemer ni pomembno, ali delo opravlja na sedežu delodajalca ali od doma ali z druge lokacije. Za dneve, ko je delavec odsoten z dela zaradi začasnega čakanja na delo, izrabe letnega dopusta ali zaradi drugih upravičenih odsotnosti, se krizni dodatek ne izplača.

Če delavec ne dela cel mesec, je upravičen do sorazmernega dela kriznega dodatka. Delavcu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do kriznega dodatka sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

V decembru je skupno 23 delovnih dni, od tega 1 praznik.

Delavcu, zaposlenemu za polni delovni čas, ki v mesecu decembru opravlja delo celoten mesec, razen na dan 25. 12. 2020, ko je državni praznik, pripada 200 evrov kriznega dodatka.

Če je delavec zaposlen za polovični delovni čas, mu v zgoraj opisanem primeru pripada 100 evrov kriznega dodatka.

Delavcu, zaposlenemu za polni delovni čas, ki v mesecu decembru koristi 2 dni dopusta, 5 dni je v bolniškem staležu, ostale dni (16 delovnih dni), razen na državni praznik (1 dan), pa opravlja delo, pripada sorazmerni del kriznega dodatka.

Konkretno:

200 evrov deljeno s 23 dni je 8,70 evra na dan.

8,70 pomnoženo s 16 dni je 139,20 evra.

Delavcu torej pripada 139,20 evra kriznega dodatka.

Kateri delodajalci smejo izplačajo krizni dodatek in po katerem REK obrazcu

Krizni dodatek izplačajo delodajalci v zasebnem sektorju. Delodajalci, ki so neposredni in posredni uporabniki proračuna RS in občinskih proračunov, tega ukrepa ne uporabljajo.Prav tako ukrep ne velja za tuja diplomatska predstavništva in konzulate, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organe in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Delodajalec ob izplačilu predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in številu oseb – prejemnikov, na individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke o prejemniku dohodka in znesek izplačanega kriznega dodatka vpiše v polje A052, z oznako vrste dohodka 0000.

Delodajalec izjavo v elektronski obliki vloži najkasneje do konca februarja 2021. FURS bo upravičenim delodajalcem povrnil izplačan krizni dodatek najpozneje do 20. marca 2021.
Vir slike: Pixabay
Delodajalec izjavo v elektronski obliki vloži najkasneje do konca februarja 2021. FURS bo upravičenim delodajalcem povrnil izplačan krizni dodatek najpozneje do 20. marca 2021.
Vir slike: Pixabay

Kako podjetje pridobi sredstva za izplačan krizni dodatek?

Krizni dodatek je bil določen v PKP 7 in sredstva zanj se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Za povračilo izplačanega kriznega dodatka delodajalec preko portala eDavki predloži v elektronski obliki izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek.

Izjava bo na voljo predvidoma v drugi polovici januarja, o čemer bo FURS obvestil zavezance prek portala eDavki.

Delodajalec izjavo v elektronski obliki vloži najkasneje do konca februarja 2021. FURS bo upravičenim delodajalcem povrnil izplačan krizni dodatek najpozneje do 20. marca 2021.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice