Naprej na vsebino

Slovenija bo letos predsedovala Svetu Evropske unije

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 predsedovala Svetu Evropske unije, ki ima posebno vlogo v zakonodaji EU.

Svetu Evropske unije, imenovan tudi Svet ministrov, je skupaj z Evropskim parlamentom glavno zakonodajno telo Evropske unije, v katerem so zastopane vlade vseh držav članic EU.

Preberite tudi:

INAK in WMCES predstavljata zbornik Demografske spremembe v Sloveniji in Evropi

Paket pomoči EU je napačen odgovor za Evropo

Svet EU svojo sestavo in ime spreminja glede na področje dela (kmetijstvo, promet, izobraževanje itn.). V nekaterih svetih so države članice zastopane z več ministri, če nacionalna ministrstva ne pokrivajo vseh področij, ki jih pokriva sestava sveta. Organ deluje že od leta 1958, sedež ima v Bruslju.

Evropski parlament v Strasbourgu.
Evropski parlament v Strasbourgu.
Vir slike: Universal Robot Grippers

Letošnje predsedovanje Svetu EU je za Slovenijo že drugo

Vsaka članica EU predseduje Svetu EU šest mesecev po določenem vrstnem redu. Predsedujoča članica usmerja delo Sveta EU in išče stičišča in sporazume med mimobežnimi mnenji in raznorodnimi razmišljanji. Predsedstvo deluje v skladu s svojim programom, v katerem so poleg skupnih ciljev izdelani tudi predlogi svojih prednostnih nalog. Države članice predsedujejo devetim od desetih sestav Sveta EU.

Prva država, ki je predsedovala Svetu EU v letu 1958, je bila Belgija. Od takrat se je predsedstvo Sveta EU zamenjalo že več kot stodvajsetkrat. Slovenija je vstopila v EU leta 2004, leta 2008 pa se je prvič preizkusila v šestmesečnem predsedovanju Svetu EU.

Tudi takrat je vladi predsedoval Janez Janša. Program tega obdobja je bil povezan predvsem z Lizbonsko pogodbo, podnebno-energetskimi vprašanji, stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov z državami Zahodnega Balkana …

Posebna povezava s Portugalsko in Nemčijo

Trio predsedstev sestavljajo države članice, ki predsedujejo ena za drugo. To pomeni, da v sodelovanju pripravijo skupen 18-mesečni načrt dela in prednostne naloge, le-tem pa prilagodijo svoje lastne in podrobnejše 6-mesečne programe. Slovenija tvori trio predsedstev z Nemčijo in Portugalsko.

Sestava Sveta Evropske unije

Svet EU ima deset sestav. Vsem – razen Svetu EU za zunanje zadeve – predseduje minister države članice, ki tedaj predseduje Svetu EU. Svetu EU za zunanje zadeve predseduje Podpredsednik Evropske komisije in Visoki predstavnik Unije za skupno zunanjo in varnostno politiko.

Svet EU sprejema različne pravne akte, med katere spadajo uredbe (ki zavezujejo vse članice po cilju in načinu prenosa v nacionalni pravni red), direktive (ki članice zavezujejo po cilju, ne pa tudi po načinu doseganja cilja), sklepe, priporočila in mnenja (ki niso pravno zavezujoča).

COREPER

COREPER (iz francoščine: Comité des représentants permanents) je odbor stalnih predstavnikov držav članic, sestavljajo ga veleposlaniki držav članic pri Evropski uniji, ki pripravljajo seje posameznih svetov.

COREPER podpira Svet EU pri obravnavi pravnih predlogov in osnutkov, ki jih prejme od evropske komisije.

90 odstotkov odločitev Sveta EU je sprejetih na zasedanjih COREPER. COREPER I je sestavljen iz namestnikov stalnih predsednikov držav članic in se ukvarja s socialnimi in ekonomskimi vprašanji, COREPER II pa sestavljajo stalni predsedniki držav članic in se ukvarjajo s političnimi, ekonomskimi in zunanjimi zadevami.

Svet EU ima deset sestav.
Svet EU ima deset sestav.
Vir slike: Dnevnik

Svet EU sprejema odločitve s kvalificirano večino

Ministri in ministrice EU o zakonodajnih aktih glasujejo na javnih sejah in odločitve sprejemajo s kvalificirano večino: predlog mora podpreti 55 odstotkov držav, ki predstavljajo vsaj 65 odstotkov celotnega prebivalstva Evropske unije.

Predlog lahko zavrnejo, če proti glasujejo vsaj štiri države, ki predstavljajo najmanj 35 odstotkov celotnega prebivalstva EU. Javne seje Sveta lahko spremljamo v živo v vseh jezikih Evropske unije.

Svet Evropske unije ni Evropski svet, niti Svet Evrope

Zaradi podobnih imen ustanov Sveta Evropske unije velikokrat zamenjujemo s Svetom Evrope, ki je ločena mednarodna organizacija, in z Evropskim Svetom, ki je institucija EU, sestavljena iz predsednikov držav ali vlad držav članic ter predsednika Evropske komisije. Pri spremljanju informacij v zvezi z institucijami bodite pozorni, da imate v mislih pravo organizacijo, in ne drugih dveh. 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice