Skip to content

Slovenska vojska uvaja novosti na področju zaposlovanja

Slovenska vojska se že nekaj let bori s kadrovsko podhranjenostjo, a se je v zadnjem letu uspel ta kazalec obrniti malce na bolje, je danes na novinarski konferenci, ki bodo po novem stalnica ob ponedeljkih ob 12. uri, povedal minister za obrambo mag. Matej Tonin.

Preberite tudi:

»Slovenski fantje morajo v vojsko, da bodo moški«

Ali lahko Slovenija obstane brez vojske?

Slovenska vojska: sredstev ni, vojakov premalo, oprema iztrošena, skladišča zastarela

Število zaposlenih v Slovenski vojski.
Število zaposlenih v Slovenski vojski.
Vir slike: MORS

Leta 2015 so v Slovenski vojski zaposlili še 264 oseb, temu obdobju je sledil padec in dosegel dno pri 111 osebah, lansko leto pa so ponovno na novo zaposlili 222 oseb. V letošnjem letu se bo upokojilo 350 oseb, kadrovske potrebe pa so bistveno večje, saj za stalno sestavo Slovenske vojske (STAS) potrebujejo 1200 novih oseb, potrebovali pa bodo tudi 600 oseb za Pogodbeno rezervno sestavo (PRS). Razpisali bodo več kot 300 prostih mest za Prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR) in 230 štipendij tako za dijake kot študente.

Štipendije v vojski so med najvišjimi v državi in so hkrati zagotovilo za redno zaposlitev

Ravno število štipendistov se je v zadnjih letih povišalo, in to z dveh v letu 2016 na 36 v letu 2020, ob tem pa je treba dodati, da 31 vlog še rešujejo.

Število štipendistov v Slovenski vojski.
Število štipendistov v Slovenski vojski.
Vir slike: MORS

Slovenska vojska že leta nudi finančno podporo številnim študentom in dijakom že v času izobraževanja. Na ta način štipendist dobi dragocene izkušnje, si zagotovi socialno varnost in zaposlitev takoj po koncu študija ali šolanja.

Štipendije se podelijo z natečajem, ki ga ministrstvo za obrambo objavi na svoji spletni strani. Sprejemni postopek pa se izvaja skladno s Programom in kriteriji selekcije za izbor kandidatk in kandidatov za opravljanje vojaške službe.

Kandidat, ki bi želel postati štipendist Slovenske vojske, ob vpisu v prvi letnik srednje šole ne sme biti starejši od 18 let, ob vpisu v prvi letnik višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja pa ne sme biti starejši od 22 let. Mora biti zdrav in sposoben za delo v vojaški službi, kriteriji so določeni v pravilniku.

Ob vlogi bo varnostno preverjen in ne sme obstajati zadržkov za delo v Slovenski vojski, mora biti državljan Slovenije ter ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter ne sme biti obsojen na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen oziroma ne sme biti v kazenskem postopku.

V kolikor kandidat uspešno opravi vse teste in je psihofizično zdrav, podpiše pogodbo s Slovensko vojsko, s tem pa pridobi različne ugodnosti: pomoč pri izdelavi diplomske naloge, opravljanje obvezne prakse na ministrstvu, udeležbo na vojaškem taboru, udeležbo na usposabljanjih, ki jih predpiše minister, udeležbo na selekciji za vstop v šolo za častnike, svetovanje v času štipendijskega razmerja in možnost individualnega razgovora in reševanja individualnih želja.

Strategija zaposlovanja v Slovenski vojski.
Strategija zaposlovanja v Slovenski vojski.
Vir slike: MORS

Nova strategija pridobivanja kadra v Slovenski vojski

V preteklosti je bila ena izmed večjih ovir, poleg nepoznavanja dela v vojski, prevelika birokracija. Do sedaj je v povprečju preteklo kar 96 dni od oddane vloge pa do usposabljanja kandidata, hkrati pa je samo usposabljanje bilo predolgo. Tako si je marsikdo že v vmesnem času premislil.

Z julijem 2021 se v prvi vrsti vzpostavlja enotna vstopna točka za vse kandidate – STAS, PRS in PSVR. Hkrati pa se znižuje čas med prijavo in »vpoklicem«, sprva na mesec, cilj pa je, da se vsi pregledi in preverjanja zaključijo v enem tednu.

Temu sledijo tri faze. Prva traja pet tednov, posamezniki bodo prostovoljno služili vojaški rok – na koncu bodo pridobili naziv vojak strateške rezerve. Tisti, ki bodo želeli svojo poslanstvo nadaljevati, bodo vstopili v drugo fazo – usposabljanje pogodbene rezerve, ki traja šest tednov, in na koncu prejeli v podpis pogodbo za rezervno sestavo.

Če bodo kandidati želeli še nadaljevati, bodo prešli v tretjo, dvotedensko fazo ter postali profesionalni vojaki, že ob vstopu bodo dobili v podpis pogodbo. Od tu dalje bo usposabljanje teklo glede na njihove želje in potrebe vojske.

Vsi, ki bodo opravili prvo fazo, bodo pridobljeno znanje (CPP, preživetje v naravi, pomožni bolničar,  tečaj prve pomoči in požarne varnosti …) lahko uporabili tudi na drugih življenjskih področjih, tudi za pridobitev vozniškega izpita.

Tisti, ki bodo opravili drugo fazo, pa bodo za nagrado dobili tudi vavčerje za opravljanje izpita kategorije B, in sicer za 30 ur pri lokalni avtošoli. Enake ugodnosti bodo deležni tudi štipendisti Slovenske vojske.

Nov način pristopa k izobraževanju bodočih vojakov je 14 tednov usposabljanja skrajšal na 11.

Posameznik, ki bo na koncu podpisal pogodbo za delo v stalni sestavi Slovenske vojske, bo le-to podpisal za 10 oz. pet let. Nov pristop pa spreminja tudi politiko štipendiranja, in sicer se pripravlja sprememba Zakona o službi v Slovenski vojski, kjer se določilo o tem, da je po zaključenem štipendiranju s Slovensko vojsko treba skleniti delovno razmerje za najmanj dvakratni čas štipendiranja, spreminja na način, da se bo v prihodnje pogodba sklepala za enako število let, kolikor je potekalo štipendiranje.

Pomemben del štipendiranja oziroma sprejema je opravljen zdravstveni pregled, ki pa ima trenutno kar nekaj nesmislov, zato se pripravljajo spremembe. O tem, v kateri smeri in v kolikšni meri se bodo prilagodili siceršnji psihofizični kondiciji mlade generacije, bo pokazala razprava v prihodnjih mesecih. V vsakem primeru bo tudi v prihodnje treba spoštovati določila, da mora biti kandidat za delo v Slovenski vojski telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje vojaške službe.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice