Skip to content

Srebrne pametne vasi – koncept dolgotrajne oskrbe starejših v Občini Krško

Izzive starostnikov glede dostopnosti dolgotrajne oskrbe v Občini Krško, v Posavju, smo imeli v ospredju, ko smo snovali projekt Pametne vasi za jutri, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, za vsebino projekta Pametne vasi za jutri pa je odgovorna Občina Krško.

Izhajali smo iz širšega koncepta Pametnih vasi, ki ga sam aktivno soustvarjam tako na ravni Evropskega parlamenta v Bruslju kot v Sloveniji, katerega osnovni cilj je ohranitev poseljenega podeželja. Glede na to, da na podeželju živi veliko starostnikov, je dolgotrajna oskrba starejših pomemben del koncepta Pametnih vasi. V projektu, ki smo ga poimenovali Srebrne pametne vasi, smo najprej naredili podrobno demografsko analizo našega območja  in demografsko napoved za naslednjih 30 let. Sledil je podroben pregled trenutne ponudbe oskrbe za starostnike in ugotovitev manjkajočih storitev. S celovito ponudbo storitev pri dolgotrajni oskrbi vidimo priložnost za dvig kakovosti bivanja starostnikov in priložnost za delovna mesta na podeželju in v manjših mestih. Osnovna usmeritev koncepta je, da starostniku in njihovim svojcem omogočimo čim bolj kakovostno bivanje na njihovem domu in postopen prehod v oblike, kot so gospodinjske skupnosti, varovana stanovanja, dnevni centri na kmetijah, dnevni centri za ljudi z demenco. Za večjo samostojnost starostnikov je zelo pomembna ponudba brezplačnih prevozov za starostnike, ki živijo na podeželju. Na območju Posavja to storitev v sodelovanju z občinami izvaja Zavod Sopotniki.

Zadnji dve leti se je v Občini Krško izvajal tudi Pilotni projekt integrirane oskrbe v Občini Krško MOST, sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Občina Krško bo naslednji dve leti projekt nadaljevala in ga tudi financirala ob participaciji koristnikov storitev, saj je bil projekt odlično sprejet, ker v sodelovanju s posamezniki, družinami in organizacijami ponuja celovite socialno-zdravstvene storitve, ki izboljšujejo kakovost bivanja in počutja ljudi. V okviru projekta MOST deluje enota za ohranjanje samostojnosti, v kateri so fizioterapevt, kineziolog, delovni terapevt, socialna delavka, ki omogočajo zdravstvene storitve na domovih oskrbovancev ob poškodbi ali bolezni. Enota za oskrbo pa izvaja oskrbo in zdravstveno nego na domu ter ukrepe za preprečevanje bolezni in krepitev zdravja. Cilj projekta MOST je dvig kakovosti bivanja starostnikov na njihovem domu.

Tik pred novim letom je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za 29 novih varovanih stanovanj, zgrajenih v neposredni bližini Doma starejših občanov v Krškem, v bližini že 24 zasedenih varovanih stanovanj. V naslednjih mesecih pa bo predan v uporabo tudi dnevni center za varovanje starostnikov z demenco, ki postaja vedno bolj razširjena bolezen med starostniki in je potrebna prav posebne pozornosti.

Vsekakor je danes v Krškem zelo pomemben segment dolgotrajne oskrbe kakovostna oskrba v Domu za starejše občane Krško. V krizi zaradi covida-19 pa se je žal pokazalo tudi, kako zelo ranljivi so domovi z veliko koncentracijo starostnikov v primeru virusnih obolenj. Ob spremljanju razvoja dolgotrajne oskrbe po Evropi opažam, da se zelo velika pozornost posveča ohranitvi starejših na njihovih domovih ob pomoči svojcev in oskrbe na domu in da se ne spodbuja dodatnih institucionalnih oblik oskrbe za starejše.

Na osnovi izkušenj, pridobljenih iz pilotnega projekta Most in iz projekta Pametne vasi za jutri, se načrtujejo še naslednji koraki k celoviti ponudbi dolgotrajne oskrbe starejših, kot je Pametna srebrna vas na Senovem, kjer bi naj bila dodatna varovana stanovanja, prostori za medgeneracijsko druženje, vrtovi za stanovalce varovanih stanovanj. Predvidena je tudi t. i. pametna soba, v kateri bodo prikazane sodobne tehnološke rešitve, s katerimi si olajšamo delo s starostniki, ali pa omogočajo spremljanje domov na daljavo. Tu naj bi potekala tudi usposabljanja svojcev za pravilno nego starejših, kakor tudi usposabljanja za pridobitev poklicne kvalifikacije.

Dolgotrajna oskrba je naš velik izziv, saj smo starajoča družba, zato bodo tudi potrebe po oskrbi iz leta v leto večje, oskrba pa mora biti takšna, da bo omogočala čim višjo kakovost življenja. Ker ljudje najraje živimo v svojem domu, se je treba starejšim približati, usposobiti njihove svojce za oskrbo, ali pa ponuditi čim več storitev na domu. Takšne storitve so ljudem bolj prijazne, hkrati pa tudi javnofinančno bolj vzdržne. Zelo pozorni bomo morali biti tudi na to, da v koncept dolgotrajne oskrbe vključimo medgeneracijsko sodelovanje, ki koristi vsem, ki so vanj vključeni.

Tako v Sloveniji kot v celotni Evropi se družba hitro stara. S tem postaja dolgotrajna oskrba vedno večji izziv, ki ga bo treba čimprej jasno nasloviti, saj so posledice desetletij sistemskega zapostavljanja tega vprašanja, že sedaj velike.
Tako v Sloveniji kot v celotni Evropi se družba hitro stara. S tem postaja dolgotrajna oskrba vedno večji izziv, ki ga bo treba čimprej jasno nasloviti, saj so posledice desetletij sistemskega zapostavljanja tega vprašanja, že sedaj velike.
Vir slike: Sabine van Erp, Pixabay

Če se bomo starostnikom približali, bodo tudi delovna mesta ostajala na podeželju, v manjših krajih, kar je tudi cilj koncepta Pametnih vasi. Upam tudi, da bo politika zmogla dovolj pozornosti, odločnosti, pa tudi enotnosti, da bo sprejela zakon o dolgotrajni oskrbi in prek njega omogočila dodatna sredstva za storitve za starostnike, kakršne sem opisal v prispevku. Slovenija danes namenja področju dolgotrajne oskrbe samo eno tretjino sredstev glede na povprečje v državah EU, zato je slovenska politika dolžna izpolniti svoje obveznosti do starejše generacije.  

Prepričan sem, da bomo s pilotnim projektom Pametne srebrne vasi v krški občini skupaj z drugimi projektnimi partnerskimi občinami uspešno odgovorili na izzive časa in starostnikom na podeželju ponudili rešitve, ki jim bodo izboljšale kakovost življenja in polepšale bivanje, Sloveniji pa dale zgled, kako naj te izzive sistemsko rešuje v prihodnje.

Bralke in bralci Slovenca, ki jih morda projekt Pametne srebrne vasi še podrobneje zanima, pa si lahko več o njem preberejo na spletni strani LAS POSAVJE, v konceptu Pametne srebrne vasi, ki so ga v sodelovanju z Občino Krško pripravili izvajalci Zavoda INRISK s podizvajalcem KD Prostor.

Franc Bogovič,

poslanec SLS in EPP Group v Evropskem parlamentu

ter svetnik občinskega sveta Občine Krško

Naročnik prispevka je: Poslanska skupina EPP Group.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice