Skip to content

Starši in bodoči dijaki, pozor, razpis za vpis v srednje šole je odprt

Na trenutke se zdi, da je pandemija v ozadje potisnila mnogo stvari in da ni drugega življenja, kot je dnevno spremljanje števila okuženih, čakanje na odločitev vlade in prilagajanje novim ukrepom, če so nam všeč ali ne. A življenje teče dalje, in kot vsako leto se v tem času začnejo priprave na vpis bodočih dijakov v želene srednje šole.

Osnovno šolo naj bi v letošnjem šolskem letu zaključilo 19.191 učenk in učencev, ki bodo lahko kandidirali na 24.108 vpisnih mest na srednjih šolah. Iz Gorenjske regije naj bi bilo 2091 učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, v Goriški regiji naj bi bilo 983 bodočih dijakov, v Jugovzhodni regiji 1349 učencev, na Koroškem 633 učencev 9. razreda, v Primorsko–notranjski regiji 490 učencev, v Obalno–kraški regiji 909 devetošolcev, v Osrednjeslovenski regiji 5380 bodočih dijakov, v Podravski regiji zaključuje osnovno šolo 2799 učencev, v Pomurski regiji 934 učencev, v Savinjski regiji 2433 bodočih dijakov, v Posavski regiji 703 učenci in v Zasavju 487 bodočih dijakov.

Od skupno 24.108 razpisanih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 656 mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6672 mest, v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 9600 mest, v programih splošnih gimnazij (GIM) (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5762 mest,od tega v zasebnih šolah 420. V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija,je razpisanih 1418 mest. Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7180 mest.

Poleg mest, namenjenih učencem, šole razpisujejo še mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), poklicne tečaje (PT) in maturitetni tečaj (MT), po katerih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili določen poklic oziroma so že zaključili določeno srednješolsko izobraževanje, vendar želijo svoje izobraževanje še nadgraditi, ali pa želijo pristopiti k opravljanju splošne mature. Za nadaljevanje izobraževanja po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja je v programih poklicno-tehniškega izobraževanja na voljo 2980 vpisnih mest.

Za programe poklicnega tečaja je razpisanih 272 vpisnih mest, za maturitetni tečaj pa 432  v javnih šolah in 36 mestv zasebnih.

Bodoči dijaki imajo do 2. aprila 2021 čas, da se odločijo za svojo nadaljnjo izobraževalno pot.
Bodoči dijaki imajo do 2. aprila 2021 čas, da se odločijo za svojo nadaljnjo izobraževalno pot. Vir slike: Pixabay

Novosti v letošnjem letu

Z naslednjim šolskim letom se bodo začeli izvajati naslednji novi programi:

 • na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radovljica nov program Kozmetični tehnik,
 • na Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj nov program Gimnazija – športni oddelek,
 • v Šolskem centru Nova Gorica, Strojni, prometni in lesarski šoli, nov program Pomočnik v tehnoloških procesih, ki je namenjen tudi kandidatom, ki bodo opravili osnovnošolsko obveznost in uspešno končali najmanj 7. razred osnovne šole,
 • na Ekonomski šoli Murska Sobota nov program Tehnik varovanja,
 • na Gimnaziji Ormož nov program Zdravstvena nega,
 • na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer nov program Medijski tehnik,
 • na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran nov program Logistični tehnik,
 • na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota nova programa Mehatronik operater in Oblikovalec kovin – orodjar, ki se bosta izvajala tudi v vajeniški obliki,
 • na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti nov program Fotografski tehnik,
 • na Srednji tehniški šoli Koper nov program Tehnik mehatronike (PTI) in
 • na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana nov program Zdravstvena nega (PTI).

Tudi v naslednjem šolskem letu bo možnost vajeništva.

Pred zimskim počitnicami bodo informativni dnevi

Zaradi epidemij bodo tudi informativni dnevi potekali drugače, zaenkrat velja usmeritev, da bodo informativni dnevi potekali preko spleta, a v skladu s šolskim koledarjem, in sicer:

 • v petek, 12. februarja 2021, ob 9. in 15. uri ter
 • v soboto, 13. februarja 2021, ob 9. uri.

Te dneve bodo učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, namesto pouka imeli možnost sodelovanja na informativnih dnevih preko spleta, v okviru katerih si bodo pridobili informacije o vpisu. Zato je skoraj nujno, da si podrobno pogledate spletne strani šole, na katero bi šli na informativni dan.

Ministrstvo bo sicer najkasneje do zadnjega tedna v januarja 2021 na svoji spletni strani objavilo seznam vseh srednjih šol, skupaj s seznamom izobraževalnih programov, ki jih te šole izvajajo, s povezavami do njihovih spletnih strani.

Drugi april je skrajni rok za vpis

Bodoči dijaki, ki se bodo želeli prijaviti v program, za katerega je treba izpolnjevati še posebne vpisne pogoje oziroma je treba opraviti preizkus nadarjenosti, se morajo za preizkus prijaviti pred prijavami za vpis v šolo oziroma najkasneje do 4. marca 2021.

Na preizkuse se prijavijo na šolo, ki izvaja program, za katerega je to vpisni pogoj in na katero se želijo prijaviti. Glede na epidemiološko sliko se lahko zgodi, da bodo preizkusi potekali na daljavo. Res da način izvajanja preizkusa še ni znan, je pa znan datum, in sicer bodo šole preizkuse izvajale med 11. in 20. marcem 2021.

Vsi obrazci za prijavo na preizkuse nadarjenosti in obrazci, ki jih morajo bodoči dijaki predložiti na šolo, ki se vpisujejo v program Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek, so na voljo na spletni strani ministrstva pod rubriko »Povezane storitve / Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti iz izpolnjevanja posebnih pogojev za vpis«.

Šole bodo izdale potrdila o opravljenih preizkusih in o izpolnjevanju pogojev za vpis v športne oddelke najkasneje do 26. marca 2021.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do 2. aprila 2021. Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo, najkasneje do 8. aprila 2021 do 16. ure, na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah.

Spremembo obsega razpisanih mest oziroma odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest bo ministrstvo objavilo najkasneje do 16. aprila 2021.

Učenci, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo glede na informacije o številu prijav na posamezni šoli ali zaradi česa drugega želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 22. aprila 2021 prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oz. v drug program, ne glede na število prijavljenih na novo izbrani šoli.

Po tem roku, vse do 29. junija 2021, šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Katere šole bodo imele omejitev vpisa, bo znano do 27. maja 2021, ministrstvo pa bo že 21. maja 2021 objavilo seznam šol, ki so prejele soglasje k omejitvi vpisa.

Prijavljeni bodoči dijaki morajo posredovati izbranim šolam dokazila o izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev praviloma do 16. junija 2021. Vse podrobnosti v zvezi s tem bodo prijavljenim kandidatom sporočile šole, kjer bodo učenci imeli prijavo.

Prijavnico morajo bodoči dijaki oddati na matični osnovni šoli.
Prijavnico morajo bodoči dijaki oddati na matični osnovni šoli.
Vir slike: Pixabay

Učenci, ki bodo do 16. junija izpolnjevali vse vpisne pogoje in bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodotudi vpisani. Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka.

Učenci v drugem roku se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje namere do 24. junija 2021 oddali na srednji šoli, na kateri so prijavljeni.

O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni do 29. junija 2021 do 15. ure, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. junija 2021 do 14. ure.

O rezultatih prvega in drugega kroga izbirnega postopka bodo učenci obveščeni na srednjih šolah, na katerih so sodelovali v izbirnem postopku.

Spodnje meje prvega kroga izbirnega postopka bo ministrstvo objavilo na spletnih straneh najkasneje do 21. junija 2021 do 16. ure, drugega kroga pa najkasneje do 29. junija 2021.

Učenci, ki tudi v drugem krogu ne bodo izbrani na nobeni od šol, ter učenci, ki se še nikamor niso prijavili, se bodo lahko vpisali na tiste srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta. Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva 1. julija 2021. Srednje šole bodo na prosta mesta vpisovale kandidate najdlje do 31. avgusta 2021.

Prijavnica se bo načeloma izpolnjevala v šoli

Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2021/2022 vpisati v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij, morajo izbrani srednji šoli v predpisanih rokih in na predpisanih obrazcih (ter z morebitnimi drugimi dokazili) oddati prijavo za vpis – prijavnica za vpis je na voljo na spletnih straneh ministrstva

Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico, razen učencev in dijakov, ki se želijo poleg izbrane šole oz. programa vzporedno vpisati tudi v program Umetniška gimnazija, Glasbena in Plesna smer. Slednji posredujejo prijavnico tudi šoli, v katero se želijo vzporedno  vpisati v program Umetniška gimnazija, Glasbena in Plesna smer, ter fotokopijo prijavnice za vpis v izbrano (matično) šolo.

Preverite, ali je treba za vpis v program, ki ste ga izbrali, poleg splošnih izpolnjevati tudi morebitne posebne pogoje in do kdaj je treba predložiti dokazila o njihovem izpolnjevanju.

Učenci, ki se bodo vpisali v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij, se pred prijavo v želeni program o svoji izbiri posvetujejo tudi na svoji osnovni šoli. Preverijo, ali je njihova namera ustrezna glede na izražene interese in sposobnosti, možnosti za zaposlovanje ali nadaljnje izobraževanje.

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli, kar prejšnja leta ni bilo zaslediti. Kako se bo to realno izvedlo, je odvisno od šol samih. Žal je delež tistih, ki niso zmožni prijavnice pravilno izpolniti, prevelik, zato je dostikrat pomoč nujna.

Na matični šoli se lahko pri socialni delavki pozanimate, kako bo vpis potekal pri vas. Kakšna bo epidemiološka slika v naslednjih tednih, mesecih, se ne ve, skrajni rok pa je določen. Izvedba je v rokah šolskega osebja in le od njihove prilagodljivosti in iznajdljivosti je odvisno, kako bodo izvedli postopek vpisa.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice