Naprej na vsebino

Skupina naprednega zavezništva in demokratov

Skupina naprednega zavezništva in demokratov (S&D) je s 145 poslanci druga najmočnejša politična skupina v Evropskem parlamentu. Poslanci prihajajo iz 25 držav, Slovenija ima dva predstavnika: Tanjo Fajon in Milana Brgleza. V Sloveniji sta oba sta člana stranke Socialnih demokratov, ki se na evropski ravni uvršča v S&D.

S&D se zavzema za Evropo z novo družbeno pogodbo

S&D je levo-sredinsko skupina, ki se zavzema predvsem za socialno-liberalne vrednote. V programu skupine je v ospredju zavzemanje za pravičnejšo družbo, v kateri bo mogoče graditi trajnosten način življenja. Zavzemajo se za Evropo z novo družbeno pogodbo. Njihov dolgoročni cilj je ohraniti naš planet, da bodo lahko na njem živele tudi prihodnje generacije.

Temeljno izhodišče programa S&D so socialne pravice. Njihov izziv je vse večja neenakost med ljudmi, globalizacija, gospodarska negotovost, digitalizacija in nove tehnologije. Vse spremembe, ki se dogajajo z veliko hitrostjo, so dobrodošle, vendar je ob tem potrebno zagotoviti, da bo vsem dostopno izvrševanje pravic, pravična ekonomska politika in ustrezno financiranje javnih naložb.

Vsaj dva krat letno se vodstvo PES sreča s predsedniki 33 strank članic. Vir slike: pes.eu.

Boj proti pandemiji covid-19 in zeleni dogovor

V boju zoper pandemijo covid-19 je S&D 25. marca 2020 pripravila akcijski program, ki so ga strnili v 25 točk. Med temi točkami je tudi predlog uvedbe minimalnega dohodka za najbolj ogrožene delavce in družine ter uvedba sistema zavarovanja za brezposelnost. Uresničitev tega bo moč doseči z dialogom s socialnimi partnerji, kar bi zagotovilo varstvo pravic delavcev.

S&D je usmerjena tudi v skrb za okolje, zato se zavzema za t. i. evropski zeleni dogovor. Evropa nujno potrebuje trajnostni gospodarski model, ki bi združeval družbeni in ekološki napredek in izboljšal blaginjo. Ta politika je lahko hkrati izhodišče za zmanjšanje družbene in ekonomske neenakosti ter zmanjšanje neravnovesij med državami članicami.

Liberalna migrantska politika in partnerstvo z Afriko

Značilno za S&D je tudi, da ima liberalen pogled na azilno politiko. V ospredje soočanja z begunsko in migracijsko krizo postavljajo solidarnost. Podpirajo učinkovito in hkrati humano mejno kontrolo. Ob tem se zavzemajo za vključevanje migrantov v evropski način življenja, kar vidijo kot pozitiven prispevek za Evropo.

Da S&D razmišlja globalno, dokazuje tudi njihovo zavzemanje za evropsko partnerstvo z Afriko. To naj bi temeljilo na lastništvu, medsebojnem spoštovanju in izvajanju ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj. Partnerstvo med Evropsko unijo in Afriko je politično partnerstvo, ki temelji na nenehnem dialogu in razumevanju vrednot demokracije.

Zavzemanje za mir in pravični trg

Med prednostnimi nalogami S&D je Evropa, ki bi bila močna sila miru. Zavzemanje za mir se ne omejuje samo na Evropo, ampak na ves svet. Mir se lahko krepi s spodbujanjem stabilnosti in demokracije, kar je najboljši način za zaščito državljanov. Poleg solidarnosti in demokracije so človekove pravice glavno orodje za vzpostavitev splošnega mira v svetu.

Enakopravnost ljudi lahko spodbuja tudi široko zastavljen ekonomski trg. V zadnjih desetletjih smo bili priča visoke ekonomske rasti, vendar je ta povzročila velike neenakosti v družbi. S&D je leta 2018 predstavila dokument o politiki naprednega modela za mednarodno trgovino in naložbe. V njem je predstavljen program za pravično trgovanje, ki spodbuja delovna mesta in ščiti pravice delavcev.

Zgodovina S&D sega v leto 1953

S&D je bila ustanovljena 29. junija 1953 kot skupina socialistov. Današnje ime je prevzela 23. junija 2009. Skupino sestavljajo socialdemokratske stranke in je povezana s Progresivnim zavezništvom in Socialistično internacionalo. Do volitev v Evropski parlament leta 1999 je bila najmočnejša politična skupina, od takrat pa je vedno druga najmočnejša.

Predsednica je Iratxe Garcia Perez iz Španije

Predsednica S&D je Iratxe Garcia Perez, ki prihaja iz Španije in je članica španske Socialistične stranke. Po njenem mnenju je danes Evropa ogrožena. V zadnjih letih se namreč pojavljajo populistična, evroskeptična, ksenofobna in skrajno desničarska gibanja, kar spominja na negativne dogodke iz preteklosti.

Predsednica S&D je ratxe Garcia Perez iz Španije, ki je prepričana, da Evropo ogrožajo populistična, evroskeptična, ksenofobna in skrajno desničarska gibanja. Vir slike: socialistsanddemocrats.eu.

Globalizacija, digitalizacija, migracije in podnebna kriza so resnični vsakdanji izzivi, ki vplivajo na nas. Te izzive izkoriščajo tudi tisti, ki uporabljajo strah kot politično orodje za delitev naše družbe. Po njenem mnenju je najboljši protistrup zagotoviti varnost in zaščito ter spremeniti strah v upanje z delom za boljšo prihodnost.

Iratxe Garcia Perez si želi feministično, raznoliko in demokratično Evropo. Želi si zmanjšanje plačnih razlik in konec nasilja moških nad ženskami. Zavzema se za liberalno spolno politiko, kar vključuje liberalno reproduktivno politiko ter zavzemanje za pravice LGTB, ki po njenem mnenju trpijo zaradi diskriminacije.

Prevelika liberalizacija lahko privede do različnih nejasnosti

Iz kratkega povzetka druge najmočnejše evropske politične skupine smo lahko opazili, da gre za skupino, ki je na prvi pogled odprta za sodelovanje z vsemi političnimi partnerji. Po drugi strani pa lahko vidimo, da pri njihovem zavzemanju za t. i. enakost lahko trpi identiteta tako različnih posameznikov, kot različnih skupin.

Zavzemanje za migrante in za partnerstvo z Afriko lahko sicer po eni strani pripelje do plodnega sodelovanja, po drugi strani pa lahko v veliki meri zamaje evropsko identiteto. Prav tako lahko pretirana liberalizacija na spolnem področju pripelje do brisanja osebne identitete, kjer lahko različni dvomi o lastni spolni identiteti pripeljejo človeka do dvoma o lastni osebnosti.

Pomembnost sodelovanja najmočnejših političnih skupin

Na ta način lahko tako človek postane še bolj podvržen strahu, kar postavlja skupino S&D v paradoksalen položaj. Po eni strani se zavzema za človeka in Evropo brez strahu, po drugi strani pa strah v človeku povečuje ravno nepoznavanje samega sebe in lastne identitete.

Glede na to, da sta Evropska ljudska stranka(ELS) ter Skupina evropskega zavezništva in demokratov (S&D) najmočnejši politični skupini v Evropskem parlamentu, je toliko bolj pomembno, da sta obe skupini steber politične stabilnosti.

Pri ELS gre za nekoliko bolj konservativen pogled na politiko in življenje v družbi, pri S&D pa za nekoliko bolj liberalen. Ključnega pomena je, da obe politični skupini najdeta tiste skupne točke, ki bodo prinesle optimalne pogoje za življenje evropskega človeka v evropski družbi.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice