Skip to content

Skupina evropskih konservativcev in reformistov

Desnosredinska skupina Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ima v središču svojega programa pravično in svobodno trgovino, razvoj in večjo konkurenčnost evropskega gospodarstva ter reformo evropske migracijske politike. Zavzema se, da bi se Evropa vrnila k svojim koreninam, ker se je po njihovem mnenju od njih oddaljila.

Preberite tudi:

Čigave interese zastopajo evropski poslanci?

Evropska ljudska stranka (Krščanski demokrati)

Program v šestih točkah

ECR je bila ustanovljena leta 2009 in je z 62 sedeži druga najmanjša skupina v Evropskem parlamentu. Poslanci prihajajo iz 15 držav. Skupina ima dva predsednika, Poljaka  Ryszarda Legutka in Italijana Raffaela Fitta. Skupina si  prizadeva tudi za reformo EU v smeri decentralizacije in debirokratizacije.

Program ECR je strnjen v šestih točkah: ustvarjanje delovnih mest in blaginja, varovanje državljanov in meja, spoštovanje pravic in suverenosti držav članic, zaščita globalnega okolja, izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti EU ter sodelovanje z globalnimi partnerji.

ECR je gonilna sila pri oblikovanju pomembnih mednarodnih sporazumov, ki bodo odpravili  trenutno veljavne ovire, ki evropskim podjetjem preprečujejo trgovanje z velikimi gospodarskimi subjekti po vsem svetu.
ECR je gonilna sila pri oblikovanju pomembnih mednarodnih sporazumov, ki bodo odpravili trenutno veljavne ovire, ki evropskim podjetjem preprečujejo trgovanje z velikimi gospodarskimi subjekti po vsem svetu.
Vir slike: Pixabay

Ustvarjanje delovnih mest in blaginja

V ECR menijo, da bi lahko nova delovna mesta pridobili z zmanjšanjem birokratskega sistema za podjetja. Pomembno je tudi, da imajo podjetja zagotovljene enake konkurenčne pogoje, ki hkrati ščitijo tudi potrošnike. Zavzemanje za odprto trgovino pomeni tudi več delovnih mest, večje poslovne priložnosti in cenejše blago za potrošnika.

ECR je gonilna sila pri oblikovanju pomembnih mednarodnih sporazumov, ki bodo odpravili  trenutno veljavne ovire, ki evropskim podjetjem preprečujejo trgovanje z velikimi gospodarskimi subjekti po vsem svetu. Sporazumi o prosti trgovini morajo potrošnikom koristiti tako, da imajo večjo izbiro izdelkov, večjo izbiro storitev in večjo mobilnost zaposlenih v podjetju.

Varovanje državljanov in meja

ECR je tudi ena izmed najodločnejših zagovornic krepitve evropske notranje in zunanje varnosti. V boju proti čezmejnemu kriminalu, kibernetski kriminaliteti in terorizmu je nujna hitra in temeljita izmenjava informacij med organi pregona držav članic. Prednostna naloga EU je tako zaščita državljanov pred grožnjo nasilja in kriminala.

ECR opozarja na pomanjkljivosti migracijskega sistema v EU in predlaga tudi reformo evropskega azilnega sistema. Trenutni sistem ni učinkovit pri spopadanju s sodobnimi izzivi globalizacije, regionalnimi konflikti, revščino ter množičnimi migracijami.

Po ECR potrebujemo migracijski sistem, ki upošteva želje članic EU in njenih državljanov. Zato se zavzemajo za boj proti zlorabi azilnega sistema, za okrepitev vloge agencije FRONTEX, za sprejemanje ukrepov, ki jih podpirajo vse države članice, in za sodelovanje s tretjimi državami, da bi preprečili migrantom življenjsko nevarno pot čez Sredozemlje.

ECR je bila ustanovljena leta 2009 in je z 62 sedeži druga najmanjša skupina v Evropskem parlamentu.
ECR je bila ustanovljena leta 2009 in je z 62 sedeži druga najmanjša skupina v Evropskem parlamentu.
Vir slike: EP

Spoštovanje pravic in suverenosti držav članic

Po mnenju ECR je EU postala preveč centralistična, preveč neutemeljeno ambiciozna, s premalo stika z državljani. Zato je napočil čas, da temeljito premislimo o stanju v Evropi, kar bi lahko pripeljalo do temeljitega pregleda delovanja EU. EU je namreč v stanju »statusa quo«, kar vsekakor ni dobro.

ECR se zavzema za alternativno vizijo reformirane EU kot skupnosti držav, ki bi sodelovale v skupnih in konfederalnih institucijah na področjih s skupnimi interesi. Zato je treba poiskati novo institucionalno ureditev, ki bo priznala, da demokratična ureditev EU izhaja predvsem iz njenih držav članic.

Zaščita globalnega okolja

Če se EU in njeni partnerji želijo zares spoprijeti z vprašanji, kot so podnebne spremembe, recikliranje, odpadki, onesnaževanje z emisijami, kakovost hrane in zanesljiva preskrba s hrano, potem mora EU sprejeti razumne in trajnostne ukrepe, ki ne bodo nalagali nepotrebnih in dragih bremen podjetjem in državam članicam. ECR podpira postopen pristop, ki bi ga podprle vse države članice.

Izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti EU

V središču programa ECR je tudi povečanje demokratične odgovornosti in preglednosti. Brez povečanja preglednosti in odgovornosti evropskih institucij, agencij, proračuna in politik bo namreč zaupanje v EU še naprej oslabljeno. Če želi EU v resnici izvesti reformo na tem področju, da bi delala bolje in učinkovito za svoje državljane, moramo najprej ugotoviti in priznati, kaj ne deluje dobro.

Sodelovanje z globalnimi partnerji

Z uporabo denarja EU za spodbujanje zasebnega podjetništva in gospodarske rasti v državah v razvoju EU po vsem svetu zmanjšuje revščino, ustvarja trgovske partnerje in s tem podpira demokratično stabilnost ter človekove pravice. Ideja o zasebnem podjetju za zmanjševanje revščine po vsem svetu je prišla s strani ECR.

To idejo je prevzela Evropska komisija, zato je EU ustanovila sklad s 44 milijardami evrov naložb, namenjenih za Afriko in vzhodne sosede EU. Z uporabo sklada za zagotavljanje denarja zasebnim podjetjem v državah v razvoju EU pomaga pri inovacijah, ljudem z delom vrača dostojanstvo ter odpravlja temeljne vzroke za množične migracije v EU.

Vidimo lahko, da je ECR »konkretna« politična skupina s konkretnimi rešitvami. Iz njihove programske usmeritve je razvidno, da se zavzema za identiteto državljanov in držav članic EU.
Vidimo lahko, da je ECR »konkretna« politična skupina s konkretnimi rešitvami. Iz njihove programske usmeritve je razvidno, da se zavzema za identiteto državljanov in držav članic EU.
Vir slike: Pixabay

V ECR je moč razbrati predloge konkretnih rešitev

Vidimo lahko, da je ECR »konkretna« politična skupina s konkretnimi rešitvami. Iz njihove programske usmeritve je razvidno, da se zavzema za identiteto državljanov in držav članic EU. Iz njihove migrantske politike je moč razbrati, da se zavzema za preprečitev nepotrebnega trpljenja, ki si ga migranti ustvarijo na težki poti po Evropi.

Pri tem migrantskega vprašanja ne prepuščajo samo državam, iz katerih prihajajo migranti. S politiko ekonomskega spodbujanja gospodarske rasti v teh državah želijo prispevati k temu, da bi ljudje v matičnih državah lahko zaživeli življenje, ki človeku omogoča njegovo dostojanstvo.

Politika »enakosti« ali politika identitete?

Politika, ki zagotavlja identiteto slehernemu človeku, ne glede na njegov izvor, omogoča povezovanje med ljudmi, kar je tudi osnova za uspešno gospodarsko izmenjavo. Obstoječa politika »enakosti«, ki je v ospredju trenutne evropske politike, v nasprotju s tem briše človekovo identiteto.

Rezultati »enakosti« se že kažejo v vse večjih konfliktih med posameznimi političnimi skupinami. Različni politični pogledi namreč niso namenjeni temu, da bi vsak trmasto vztrajal pri svojih stališčih, ampak da bi bila posamezna stališča izhodišče za dialog in iskanje skupne rešitve. Skupne rešitve pa lahko išče samo tisti, ki ima jasno identiteto in program, ki je odprt za iskren dialog.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice