Naprej na vsebino

Trgovinska dejavnost utrpela 3,5 milijarde evrov izpada prihodkov

V ponedeljek, 15. marca, je potekala novinarska konferenca v zvezi z aktualnim stanjem na področju epidemije covida-19 in njenimi posledicami. Na njej so sodelovali doc. dr. Mateja Logar, dr. med., vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., ter predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah.

Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah je predstavila vplive epidemije na trgovino na drobno. Povedala je, da so tako na področju gospodarstva kot trgovine na drobno nastale obsežne posledice, ki jih bomo še dolgo reševali. V času epidemije je bilo delovanje številnih gospodarskih dejavnosti prepovedano. Nekatere so še vedno.

Preberite tudi:

Lokalna samooskrba v času svetovne pandemije

Prednosti, ki jih nudi spletna trgovina podjetnikom

V letu 2020 je prišlo do občutnega znižanja prihodkov na področju neživilske trgovine. Ta je bila namreč z vmesnimi prekinitvami zaprta kar sedem mesecev. Na ta račun so se prihodki v tej panogi znižali za dobrih 10 odstotkov oziroma za 3,5 milijarde evrov. Neživilske trgovine v Sloveniji so bile v primerjavi s trgovinami v drugih državah članicah Evropske unije z odlokom najdlje zaprte, zaradi česar je bil zaznan tudi največji upad prihodkov, kot je razvidno iz podatkov Evropskega statističnega urada.

V letu 2020 izgubljenih 11.000 delovnih mest

Precej zbuja skrb tudi podatek, da je prišlo v letu 2020 do izgube kar 11.000 delovnih mest na področju trgovinske dejavnosti, v januarju pa še do dodatnih 1600. Od tega je bila več kot polovica delovnih mest izgubljena na področju trgovine na drobno.

Zaznane so bile tudi spremembe v nakupovalnih navadah potrošnikov. V letu 2020 se je povprečno število nakupov na potrošnika znižalo, je pa bila po drugi strani povprečna nakupna košarica nekoliko večja. Opaziti je bilo tudi, da je postal slovenski potrošnik še nekoliko racionalnejši pri nakupovanju. Več kupcev se je odločalo, da so nakup izvedli v času trgovinskih akcij.

Prišlo je do porasta spletnih nakupov

Zaradi zaprtja fizičnih trgovin so v letu 2020 potrošniki opravili občutno več nakupov prek spleta. Iz ankete, ki jo je med člani izvedla Trgovinska zbornica Slovenije, je razvidno, da naj bi kar 30 – 40 odstotkov potrošnikov, ki so v času karantene nakupovali prek spleta, na tak način nakupovalo tudi po koncu ukrepov. Na svetovni ravni je ta odstotek še bistveno večji – kar 62 odstotkov spletnih kupcev naj bi se takega načina nakupovanja posluževalo tudi po koncu pandemije. V letu 2019 je spletna prodaja sicer pomenila komaj 1,5 odstotka celotnih trgovinskih prihodkov.

Mariča Lah ocenjuje ukrepe, ki so bili v letu 2020 sprejeti z namenom pomagati trgovinski dejavnosti, kot ustrezne. Sprejeti so bili na podlagi konsenza med gospodarstvom in strokovno skupino. Pri doseganju konsenza so bili gospodarstveniki enkrat bolj, drugič pa manj uspešni. Ukrepi so po mnenju Lahove vodili v pravo smer, prav tako pa so bili sprejeti pravočasno. Obratovanje določenih dejavnosti je sicer še vedno prepovedano. Te bodo v prihodnje v največji stiski.

Zaradi zaprtja fizičnih trgovin so v letu 2020 potrošniki opravili občutno več nakupov prek spleta.
Zaradi zaprtja fizičnih trgovin so v letu 2020 potrošniki opravili občutno več nakupov prek spleta.
Vir slike: Pixabay

Najizrazitejši padec prihodkov v trgovini na drobno v marcu in aprilu 2020

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da so se prihodki na področju trgovine na drobno najbolj izrazito znižali v marcu in aprilu 2020. V marcu je prišlo do 14,5-odstotnega upada glede na marec 2019, aprila pa so bili ti kar 22,7 odstotka nižji kot eno leto prej.

Realni prihodek od prodaje motornih vozil je marca 2020 doživel kar 39,7-odstotni padec, aprila 2020 pa kar 32,4 -odstotni padec glede na isti mesec v prejšnjem letu. Po drugi strani je maja 2020 prišlo do 97,4-odstotnega zvišanja prihodkov v tej panogi.

Živilske trgovine so bile ene redkih, ki so ostale odprte tudi v času karantene. Marca 2020 so bili realni prihodki od prodaje v trgovinah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki za 5,4 odstotka višji kot marca prejšnje leto. Gledano za obdobje prvih desetih mesecev leta 2020 so bili sicer za 1 odstotek nižji kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je novembra 2020 znašala 12 odstotnih točk manj kot oktobra 2020. Hkrati je bila za 26 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja in za 17 odstotnih točk nižja od vrednosti v novembru 2019.

Podjetja, ki delujejo v panogi trgovine na drobno, so kot glavno omejitev delovanja v letu 2020 navedla konkurenco v sektorju (41 odstotkov podjetij), nato nizko povpraševanje (39 odstotkov). Izmed drugih dejavnikov jih je največji delež izbralo težave, povezane z epidemijo (48 odstotkov). Le devet odstotkov podjetij v tej panogi se v letu 2020 ni srečevalo z nobenimi omejitvami.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Podjetje – kaj je dobro vedeti pred ustanovitvijo?

Imeti podjetje je verjetno želja marsikaterega posameznika. Toda eno plat predstavlja, ko to gledamo v različnih filmih in si naredimo...

Prijava na e-novice