Skip to content

Svetovni dan vode: Slovenija je bogata z vodotoki, pitna voda pa v odličnem stanju

22. marec obeležujemo svetovni dan vode. Predlagan je bil leta 1992 na Konferenci Združenih narodov o okolju, ki je v okviru Agende 21 potekala v Riu de Jeneiru. Določen je bil z namenom opozarjanja širše svetovne javnosti na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov.

Združeni narodi vsako leto razglasijo temo, ki je glede na problematiko vod najbolj aktualna. V te namene vlade držav članic in nevladne organizacije pripravijo različne aktivnosti, s čimer krepijo ozaveščenost javnosti na tem področju.

Preberite tudi:

Franc Bogovič: V morjih je več delcev mikroplastike, kot je zvezd v galaksiji

Brez vode ni življenja: Sejem VODA AQUA 2019

Leta 2018 je bila določena tematika »narava za vodo«, leta 2019 »voda za vse« in leta 2020 »povezava med vodo in podnebnimi spremembami«. Letošnja tematika je »pomen in vrednotenje voda«. Pri vrednotenju vode gre veliko več kot za njeno ceno. Ima namreč izjemno in kompleksno vrednost za gospodinjstva, hrano, kulturo, zdravje, izobraževanje, ekonomijo in delovanje naravnega sistema. Gre za nenadomestljiv naravni vir.

Pomen vode za zdravje človeka in za delovanje ekosistemov

Ko govorimo o skrbi za zdravje, je pitje zadostne količine vode izjemnega pomena. Voda predstavlja kar 60 – 70 odstotkov telesne mase. Igra pomembno vlogo pri uravnavanju telesne temperature, preko krvi oskrbuje celice s hranili in s kisikom, pomaga odstranjevati odpadne snovi, nahaja se v prebavilih, sklepih in drugih telesnih tekočinah. Varuje organe in vezivna tkiva.

Če telesu ne zagotovimo zadostne količine vode, lahko privede do dehidracije. Vzporedno se lahko pojavijo glavobol, utrujenost, izguba apetita, suha usta in pospešen srčni utrip. Da bi ohranjali optimalno zdravstveno stanje, naj bi na dan popili vsaj dva do tri litre vode. V primeru večje telesne aktivnosti in poletne vročine še več.

Voda pa ni bistvenega pomena zgolj za človeka. Je poglavitna sestavina vseh živih bitij. Je topilo za številne snovi in se spaja z različnimi elementi. Vzdržuje in povezuje vse ekosisteme na planetu. Je sestavina zemeljskega površja. Spreminja agregatna stanja, se nenehno giblje in povzroča planetarno kroženje.

Za oskrbo z vodo je v Sloveniji registriranih več kot 1000 vodovodnih sistemov, prek katerih se oskrbuje 90 odstotkov prebivalcev.
Za oskrbo z vodo je v Sloveniji registriranih več kot 1000 vodovodnih sistemov, prek katerih se oskrbuje 90 odstotkov prebivalcev.
Vir slike: Pixabay

V zadnjih 100 letih se je poraba pitne vode povečala za šestkrat

Vodo uvrščamo med naravne dobrine. Je pogoj za življenje na Zemlji in je v naravi v neprestanem kroženju. Prek padavin se vrača nazaj v oceane in na kopno. Del vode, ki pristane na kopnem, se porabi za življenjske združbe, del odteče v reke, podzemlje in v morje, del pa se vrne nazaj v ozračje.

Kar 70 odstotkov Zemljinega površja predstavlja voda. Treba pa je vedeti, da je delež sladke vode precej manjši – zgolj nekaj odstotkov. Še toliko manjšo količino dobimo, če se osredotočimo zgolj na vodo, ki je dostopna in jo tako lahko neposredno uporabimo.

V zadnjih 100 letih se je poraba pitne vode povečala kar za šestkrat. Pričakujemo lahko, da bi zaradi hitro rastočega števila prebivalstva in grožnje podnebnih sprememb v prihodnje lahko prišlo do velike svetovne vodne krize. Ni pa problem zgolj v količinah dostopne vode. Vodotoki so namreč vse bolj onesnaženi z emisijami, zaradi česar se slabša njihova kakovost, s tem pa možnost njihove uporabe.

Kakovost pitne vode v Sloveniji na visoki ravni

Slovenija je dežela, ki je bogata z vodami, saj se po skupni količini rečne vode na prebivalca uvršča med najbogatejše med evropskimi državami. Skupna dolžina vseh vodotokov znaša 26.000 kilometrov. Registriranih je tudi 1271 stoječih voda, med katere spadajo jezera, mrtvice, mokrišča, umetni zbiralniki, manjši zbiralniki in ribniki.

Gledano na evropski ravni so slovenski vodotoki med najbolj čistimi. Voda, ki priteče iz pipe, se po kvaliteti ne razlikuje od ustekleničene. Leta 2019 je bil za slovensko vodo pridobljen certifikat Vode iz pipe, kar dokazuje, da je naša voda zdrava in kakovostna.  

Za oskrbo z vodo je v Sloveniji registriranih več kot 1000 vodovodnih sistemov, prek katerih se oskrbuje 90 odstotkov prebivalcev. V večjih vodnih sistemih je kakovost pitne vode stabilnejša, v manjših pa zaradi vremenskih in drugih vplivov prihaja do fizikalnega in mikrobiološkega onesnaževanja pitne vode. Pri preverjanju kakovosti pitne vode se upošteva mikrobiološke, kemijske in fizikalne parametre.

V letu 2019 je bilo porabljenih 162 l vode na prebivalca dnevno

Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke glede oskrbe s pitno vodo v letu 2019. V tem obdobju se je za javni vodovod načrpalo 170 milijonov m3 vode; 166 milijonov m3 vode iz podzemnih in štiri milijone m3 vode iz površinskih vodnih virov.

Skoraj polovica vse vode, ki je bila načrpana v letu 2019, je bila dobavljena gospodinjstvom. Največji del (22 milijonov m3) je bil dobavljen gospodinjstvom v osrednjeslovenski regiji, najmanjši pa gospodinjstvom v zasavski statistični regiji (manj kot dva milijona m3).

V letu 2019 je bilo načrpanih 225 litrov vode na prebivalca na dan, porabljenih 162 litrov vode na prebivalca na dan in dobavljenih 104 litre vode na prebivalca na dan. Največje količine vode so bile dobavljene gospodinjstvom v gorenjski statistični regiji, najmanjše pa gospodinjstvom v koroški statistični regiji.

Ne kupujmo ustekleničene vode, ampak si raje omislimo steklenico za vodo in jo sproti polnimo iz pipe.
Ne kupujmo ustekleničene vode, ampak si raje omislimo steklenico za vodo in jo sproti polnimo iz pipe.
Vir slike: Pixabay

Strošek za vodo na računu v obliki vodarine in omrežnine

Kako pa je s plačevanjem storitev oskrbe z vodo? Ko dobite na dom račun za porabo vode, lahko na njem opazite dva izraza. Eno je vodarina, drugo pa omrežnina. Vodarina se plača glede na količino dobavljene vode in se zaračunava skladno z veljavnim cenikom. Vključuje tudi znesek vodnega povračila. Dostikrat gre za normirano porabo, pri čemer se šteje letna poraba iz preteklega leta, preračunana na mesec.

Omrežnina se zaračunava skladno z veljavnim cenikom in glede na dimenzijo vodomera. Zaračunava se na mesečni bazi in ni odvisna od porabe vode. Pokriva stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, kot so cevovodi, vodohrani in vodni viri.

Kaj lahko sami naredimo za ohranjanje pitne vode?

Predvsem je pomembno, da z njo ravnamo ekonomično in jo zapremo vsakič, ko je ne potrebujemo. Ne pustimo, da bi prosto tekla med umivanjem zob. Namesto za kopanje se raje odločimo za tuširanje. Pralni stroj napolnimo do vrha. Ne kupujmo ustekleničene vode, ampak si raje omislimo steklenico za vodo in jo sproti polnimo iz pipe.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice