Skip to content

»Policijska ura« še samo med 22. in 5. uro

Vlada je na današnji 66. redni seji sprejela kar nekaj novosti, ki bodo začele veljati v večini v soboto ter bodo veljale do 2. aprila. Vlada je podaljšala tudi veljavnost naslednjim odlokom, torej njihova določila ostajajo v veljavi še vsaj teden dni:

 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji;
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji;
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah;
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
 • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.

Vstop v Slovenijo

Vstop v Slovenijo bo mogoč samo z negativnim rezultatom PCR-testa, enako velja za prekinitev karantene. Spremembe odloka, ki med izjeme ne uvršča več negativni HAG-test, začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in veljajo do 2. aprila 2021.

Oseba ob vstopu v Slovenijo ne bo napotena v karanteno na domu, če bo predložila:

 1. negativni rezultat PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH,
 2. potrdilo o pozitivnem rezultatu PCR-testa, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
 3. dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Tudi karanteno na domu lahko oseba prekine samo z negativnim rezultatom PCR- testa.

Ostaja pa sedemdnevni negativni rezultat HAG-testa med dokazili za vstop v Slovenijo za pet kategorij (dnevni delovni migrant, dnevni šolar, starejši od 13 let, oseba, ki prevaža dnevnega šolarja, oseba, naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji, in oseba, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljala varstvo in pomoč …).

Dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju za prestop meje ne bodo potrebovali sedemdnevnega negativnega testa.

Tri regije rdeče, prepoved gibanja v nočnih urah skrajšana

Obalno-kraška, goriška in koroška regija so se znašle v t. i. rdečem območju. V teh regijah se zato ponovno uvede omejitev gibanja na vsako posamezno regijo (gibanje med občinami znotraj posamezne rdeče regije je dovoljeno). Prehajanje med temi rdečimi regijami in drugimi regijami je prepovedano v obe smeri.

Določene so izjeme, ko posameznik lahko prehaja med rdečimi regijami in drugimi regijami. Ob upoštevanju priporočil NIJZ je gibanje za posameznike dovoljeno za:

1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,

8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,

11. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo iz prejšnjega člena, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,

12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Pri prehajanju med rdečimi regijami in drugimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme, in lastnoročnopodpisano izjavo.

Prehajanje med obalno-kraško, goriško in koroško regijo in drugimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki:

 • predloži negativni rezultat testa PCR ali hitrega antigenskega testa (HAG), ki ni starejši od 48 ur, 
 • predloži dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • ima potrdilo zdravnika, da je prebolel covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Šteje se, da posameznik prebiva rdeči regiji (obalno-kraški, goriški in koroški regiji), če ima v tej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v rdeči regiji in hkrati stalno ali začasno prebivališče v drugi regiji, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema med regijami.

Omejitev gibanja v nočnem času po novem velja med 22. in 5. uro.

Pri zbiranju (druženju), prireditvah in shodih ni sprememb. V vseh regijah je dovoljeno zbiranje do deset ljudi, prav tako so dovoljene prireditve in shodi do deset ljudi.

Sprejeta tudi četrta verzija nacionalne strategije cepljenja proti covidu-19

Vlada je 3. decembra 2020 sprejela prvotno nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19. Zaradi novih okoliščin je vlada strategijo prvič posodobila 1. marca 2021, drugič pa 10. marca 2021. Z 29. marcem 2021 pa se zaradi spremenjenih epidemioloških razmer nacionalna strategija cepljenja ponovno posodablja.

Zaradi širjenja novih sevov se spreminjajo prednostne skupine za cepljenje:

 • zdravstveni delavci in sodelavci (vključuje vse zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in vse, ki sodelujejo v delovnem procesu zdravljenja in nege pacientov in prihajajo s pacienti v neposreden stik) ter zaposleni in oskrbovanci v DSO in SVZ;
 • osebe, stare 70 let in več, posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost; zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki prihajajo v neposreden stik z otroki, učenci, dijaki in študenti, diplomati in drugi uslužbenci MZZ in drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU, tuji diplomatski predstavniki v RS, pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije na tuje, udeleženci olimpijskih iger;
 • osebe, stare 60 let in več, kronični bolniki, stari od 18 do 64 let (ki ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov);
 • poslanci DZ in državni svetniki DS (in del strokovnih služb), vlada in zaposleni na ministrstvih, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje vlade, predsednik RS in urad predsednika republike, župani in direktorji občinskih uprav, Ustavno sodišče in zaposleni v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega sistema, zaposleni v Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski;
 • zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam ter
 • ostalo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice