Naprej na vsebino

Vlada je ustanovila strateški svet za socialno politiko

Po definiciji je socialna politika sklop ciljev, ukrepov in drugih instrumentov za usmerjanje socialnega razvoja, ki jih država razvija in uporablja z namenom, da bi posamezniki in skupine prebivalstva lahko zadovoljevali svoje osebne in skupne interese ter delovali kot polnopravni in enakopravni člani družbe in države.

Načeloma je naloga socialne politike, da prebivalstvu zagotovi minimalno socialno varnost, ki je ne zmore zagotoviti družina, skupnost ali različne organizacije. Glavni cilj pa je ohranjati in dvigovati kakovost življenja vseh posameznikov, skupin, slojev ter celotnega naroda.

V grobem je do sedaj socialna politika v Sloveniji potekala predvsem v smeri določanja socialnih transferjev, nekaj malega v iskanju rešitev brezposelnosti in preko različnih državnih razpisov k reševanju neenakosti med državljani.

Ustanovljen strateški svet za socialno politiko

Dokaj jasno je, da je v slovenski socialni politiki veliko manjkalo in da se že dlje časa govori o tem, da so spremembe na tem področju nujne. Prvi korak k temu je vsekakor včeraj naredila vlada z ustanovitvijo in imenovanjem Strateškega sveta za socialno politiko.

Strateški svet je posvetovalna skupina predsednika vlade. Ustanovljen je bil s ciljem spremljanja, analiziranja in predlaganja sprememb pravnih podlag, informacijskih podlag in organizacije poslovanja na področju socialne varnosti z namenom zagotoviti bolj pravičen, pregleden in enostaven sistem, ki bi posameznikom zagotavljal čim višjo stopnjo socialne varnosti.

Vir slike: Gov.si

Med delovna področja strateškega sveta spadajo:

 • delovanje sistema socialnega zavarovanja in zagotavljanje socialne varnosti iz naslova socialnega zavarovanja;
 • delovanje sistema socialnega varstva posameznikov in družin na podlagi socialnih transferov in ostalih prejemkov, ki nimajo podlage v plačanih prispevkih;
 • delovanje in mreže socialnih zavodov in institucij, ki skrbijo za zagotavljanje socialne varnosti, vključno z organizacijami, ki predstavljajo dopolnilno izvajanje aktivnosti za zagotavljanje socialne varnosti;
 • druga področja povezana z zagotavljanjem socialne varnosti.

Delovno področje strateškega sveta bo zajemalo nacionalno in lokalno raven.

Naloge strateškega sveta so:

 • da spremlja delovanje sistema socialne varnosti z vidika njegove učinkovitosti pri zagotavljanju socialne zaščite;
 • za predsednika vlade pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom povezanimi z delovanjem sistema socialne varnosti;
 • predsednika vlade obvešča o predlogih za spremembo predpisov (zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov);
 • predsedniku vlade predlaga strateške spremembe, konkretne ukrepe in pravne akte, ki bi bili potrebni za pripravo in izvedbo racionalizacije sistema socialne varnosti in socialnega zavarovanja in vzpostavitve preglednega sistema socialnih pomoči;
 • spremlja, kako se izvajajo predlagani ukrepi in pravni akti, namenjeni racionalizaciji sistema socialne varnosti in socialnega zavarovanja ter o tem seznanja predsednika vlade;
 • opravlja druge naloge, s katerimi se dosega cilje na posameznih področjih.

Člani strateškega sveta svoje delo opravljajo brezplačno

Mandat predsednika strateškega sveta je vezan na mandat predsednika vlade.

Člani strateškega sveta, ki so v svet imenovani kot predstavniki določene institucije, v njem delujejo v imenu te institucije, drugi člani v svetu delujejo v svojem osebnem imenu. Člani strateškega sveta delujejo v skladu s predpisi s področja integritete, nasprotja interesov in preprečevanja korupcije. Člani strateškega sveta in morebitni zunanji svetovalci svoje delo opravljajo brezplačno.

Za predsednico strateškega sveta je bila imenovana Romana Tomc.

Za člane strateškega sveta pa so bili imenovani:

 • doc. dr. Jaka Cepec,
 • Patricia Čular,
 • dr. Vlado Dimovski,
 • Urška Repar Justin,
 • dr. Anamarija Kejžar,
 • Tomaž Merše,
 • doc. dr. Luka Mišič,
 • dr. Alenka Oven,
 • Marijan Papež,
 • dr. Andreja Poljanec,
 • dr. Jože Ramovš,
 • doc. dr. Liljana Rihter,
 • Vilma Strniša,
 •  mag. Barbara Kobal Tomc in
 • dr. Luka Tičar.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice