Skip to content

Preverite svoj informativni izračun, da ne boste plačali globe

Konec prejšnjega meseca je finančna uprava poslala 959.945 informativnih izračunov dohodnine (IID) za leto 2020. Če ste med tistimi, ki so IID prejeli, ga, če ga že niste, natančno preglejte in preverite, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih pravilni. Podatke primerjajte s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki ste jih prejeli od svojega delodajalca, oz. s tistimi, ki ste jih prejeli iz kateregakoli naslova.

Če ugotovite, da podatki v IID niso pravilni oziroma so pomanjkljivi, ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morate najpozneje do petka, 30. aprila 2021, podati ugovor.

Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 31. maj 2021, preveč plačana dohodnina pa vam bo nakazana na TRR do 28. maja 2021.

Preberite tudi:

Mobilna aplikacija eDavki

Kaj je portal eDavki in kako se vanje registrirati?

148.712 (15,5 %) IID je bilo z doplačili, 345.621 (36,0 %) z vračili, 465.612 (48,5 %) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši je skupaj za 29.089.559,71 evrov doplačil in 86.693.442,73 evrov vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 195 evrov, povprečni znesek vračila pa 251 evrov.

Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2021.

Kako in zakaj oddati ugovor na IID?

Mogoče spadate med tiste, ki nikoli ne preverijo svojega izračuna ali poslanih odločb, a premislite, če je to dobro, pa četudi gre le za nekaj evrov razlike. Namreč, če je finančna uprava naredila napako pri vašem IID in vi na to ne boste podali ugovora, ste storili davčni prekršek po 1. točki prvega odstavka 395. člena ZDavP-2, za katerega je določena globa od 400 do 5.000 evrov.

Če razlika med zneski dohodkov iz IID in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku ne presega enega evra, vam ugovora ni treba podati.

Obvestilo o IID.
Vir slike: Finančna uprava

Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do enega evra) pa lahko pride pri tistih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

Če pa se z IID strinjate in je dejansko stanje takšno, kot je navedeno, vam ni treba storiti ničesar, ker bo IID po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

S pomočjo programa si lahko tudi sami testno izračunate dohodnino ter primerjate izračun, ki vam je lahko v pomoč pri ugovoru.

Ugovor na IID lahko oddate:

  • elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom preko računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona,
  • s pomočjo mobilne aplikacije eDavki,
  • po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Zaradi covid situacije finančna uprava prosi, da ne hodite osebno na urade, temveč vse zadeve v zvezi z IID (vprašanja, preverjanja…) uredite prek klicnega centra na številki 08 200 1001 ali prek elektronske pošte uradov.

Na kaj morate biti pozorni pri izpolnjevanju obrazca za ugovor

Ugovor vložite na obrazcu, ki ga izpolnite in natisnete, če oddajate elektronsko, pa sledite le navodilom, ki so enaka tako za t. i. Word različico kot za elektronsko različico.

Pod točko 1 vpisujete le podatke o dohodkih, ki ste jih v letu 2020 prejeli od slovenskih izplačevalcev. Podatke o dohodkih, prejetih iz tujine, vpisujete pod točko 2.

V primeru, če ste prejeli dohodek, pa le-ta v IID ni naveden ali pa ni naveden v pravi višini, v tabelo dohodkov pod posamezno oznako vpišete dohodek, morebitne prispevke, stroške oziroma olajšave ter akontacijo dohodnine.

Obrazec IID.
Obrazec IID.

REGRES ZA LETNI DOPUST – OZNAKA 1103

Izplačevalec dohodka je v Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, vključil podatke o izplačanem regresu v celotnem znesku izplačanega regresa, ne glede na to, da se v davčno osnovo všteva le znesek regresa, v delu, ki presega 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto, za katero se dohodnina odmerja.

V primeru, če ste prejeli regres, v višini do vključno 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji (1.856,20 evrov), preračunane na mesec za leto 2020, se le-ta ne všteva v davčno osnovo.

V IID so potem pod oznako 1103 naslednji podatki, prav tako je podana obrazložitev:

OznakaVrsta dohodkaDohodekPrispevkiStroškiOlajšavaAkontacija v RS
1103Regres za letni dopust       

V primeru, če ste prejeli regres v višini, ki presega 100 % povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto 2020, se v davčno osnovo všteva tisti del regresa, ki presega 100 % povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji in sorazmerni del prispevkov za socialno varnost, glede na delež regresa, ki se všteva v davčno osnovo.

Enako velja, če je bil regres izplačan v več delih, oziroma če so ga izplačali različni delodajalci in seštevek prejetega regresa v letu 2020 presega 100 % povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji.

V kolikor regres za letni dopust, ki vam je bil izplačan v letu 2020, ni bil vključen v IID, morate vložiti ugovor, s katerim IID dopolnjujete. V tem primeru tudi v obrazložitvi ni nobene navedbe glede regresa, kot je sicer v primeru vključenega regresa.

DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – OZNAKA 1111

Izplačevalec dohodka je v Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, vključil podatke o izplačanem delu plače za poslovno uspešnost v celotnem znesku izplačane poslovne uspešnosti, ne glede na to, da se v davčno osnovo všteva le del plače za poslovno uspešnost, ki presega 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto, za katero se dohodnina odmerja.

V primeru, če ste prejeli poslovno uspešnost, v višini do vključno 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji (1.856,20 evrov), preračunane na mesec za leto 2020, se le-ta ne všteva v davčno osnovo.

V IID so pod oznako 1111 naslednji podatki, prav tako je podana obrazložitev:

OznakaVrsta dohodkaDohodekPrispevkiStroškiOlajšavaAkontacija v RS
1111Del plače za poslovno uspešnost       

V primeru, če ste prejeli poslovno uspešnost v višini, ki presega 100 % povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto 2020, se v davčno osnovo všteva tisti del plače za poslovno uspešnost, ki presega 100 % povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji in sorazmerni del prispevkov za socialno varnost, glede na delež plače za poslovno uspešnost, ki se všteva v davčno osnovo. Kar bo zavedeno v tabeli in bo tudi podana obrazložitev.

V kolikor poslovna uspešnost, ki vam je bila izplačana v letu 2020, ni bila vključena, ni nobene navedbe ali obrazložitve glede poslovne uspešnosti, zato jo morate vpisati vi.

DOHODKI POD OSTALIMI OZNAKAMI

V primeru, da so pod posamezno oznako dohodki že vpisani, pa so ti nepravilni (prenizki oz. previsoki), podatke popravite tako, da v tabeli dohodkov v celoti izpolnite podatke pod posamezno oznako.

V primeru uveljavljanja dejanskih stroškov, morate ugovoru predložiti ustrezna dokazila.

V primeru, da vam dohodki pod posamezno oznako niso bili izplačani ali akontacija dohodnine oziroma prispevki niso bili plačani, podatke popravite tako, da namesto zneska, ki je bil upoštevan pri informativnem izračunu, vpišete ničle.

Podobno naredite pri dohodkih iz tujine.

SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

Vpišete podatke o vzdrževanih družinskih članih, za katere vam pri informativnem izračunu dohodnine posebna olajšava ni bila priznana oz. želite v zvezi s priznano olajšavo uveljavljati spremembe.

Ob tem se ne pozabite uskladiti s partnerjem, zato je predhoden primerjalen izračun lahko odlična osnova, da se pravilno odločita, kaj se bolj »izplača«.

UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV

Navedete olajšavo oziroma olajšave (razen olajšave za vzdrževane družinske člane, ki jo uveljavljate pod točko 3), ki vam v informativnem izračunu dohodnine niso bile upoštevane (na primer: olajšava za invalide s 100 % telesno okvaro, olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost …).

Ugovoru je potrebno priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje olajšave. V primeru uveljavljanja olajšave za investiranje v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti, je potrebno ugovoru priložiti tudi izpolnjen obrazec Vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost.

NAPAČNEGA IZRAČUNA DOHODNINE

Ta pritožbeni razlog obkrožite, če so bili v informativnem izračunu dohodnine upoštevani pravilni podatki, vendar pa je po vašem mnenju napačen sam izračun dohodnine.

DRUGO

Vpišete katerikoli ugovorni razlog, ki ni zajet v prejšnjih točkah.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice