Naprej na vsebino

Izplačilo socialnih transferjev: maj 2021

Težko bi rekli, da so epidemiološke razmere v Sloveniji dobre, se pa zelo počasi izboljšujejo. Kljub temu pa trenutne epidemiološke razmere in stanje na trgu dela, ki je vezano na okrevanje gospodarstva, in pozitivni odzivi delodajalcev nakazujejo na to, da je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še vedno potreben, zato je vlada le-tega podaljšala do 31. maja 2021.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaradi stisk mladih, ki jih je povzročila epidemija, namenjajo dodatno pozornost v okviru programov socialnega varstva na področju duševnega zdravja in programom za mladostnike, ki imajo težave v družinskem okolju ali se znajdejo v različnih stiskah.

Preberite tudi:

Vodnik za preživetje covida-19

Kako pravilno izpolniti vlogo za denarno socialno pomoč – DSP

Programi se izvajajo v obliki dnevnih centrov, svetovalnic, stanovanjskih skupin kot skupnostno delo v lokalnih okoljih in kot telefonsko ali spletno svetovanje. V okviru socialnovarstvenih programov se lahko študentje vključijo v različne programe, odvisno od narave njihovih stisk (nasilje, duševno zdravje, zasvojenost).

Mladi so tudi sicer ena od skupin, ki so jim na ministrstvu želeli pomagati z različnimi proti korona in drugimi ukrepi. Tako so mladi študentje preko interventnih ukrepov bili upravičeni do izplačila solidarnostnega dodatka. Vlada je že v prvem valu vsakemu študentu namenila izredni oziroma enkratni dodatek v višini 150 evrov. Prav tako je tudi sedmi PKP študentom prinesel enkratni solidarnostni dodatek, v višini 150 evrov.

S tem dodatkom so na ministrstvu želeli zagotoviti izboljšanje materialnega položaja, izplačilo navedenega dodatka pa tudi ne vpliva na odločanje o upravičenosti do pravic iz javnih sredstev po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od enkratnega solidarnostnega dodatka za študente se ne plača dohodnina.

Prav tako je bil eden izmed interventnih ukrepov dodatek za dijake in študente, ki delajo s covid-19 bolniki, in sicer v višini 30 odstotkov urne postavke njihovega osnovnega plačila. Z interventno zakonodajo je bilo na področju štipendij zagotovljeno, da štipendisti zaradi posledic epidemije ne bodo utrpeli prikrajšanja za pravico do posamezne štipendije oziroma jim prejetih sredstev ne bo treba vračati:

  • vsem štipendistom, ki zaradi posledic epidemije niso napredovali v višji letnik oziroma niso pravočasno zaključili izobraževanja, je bilo omogočeno mirovanje štipendijskega razmerja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 in s tem izogib vračilu štipendije;
  • omogočen je bil dogovor o daljšem odlogu vračila oziroma obročnem vračanju štipendije zaradi posledic epidemije;
  • ob upoštevanju načela enake obravnave je bila omogočena uveljavitev tistih izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije, ki jih bodo vlagatelji dejansko lahko uveljavljali (neupoštevanje izjemnih dosežkov iz šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020, ko večina državnih tekmovanj ni bila izvedena);
  • omogočena je bila prilagoditev obveznosti iz naslova kadrovskih štipendij tako v korist štipendistov kot delodajalcev (spregled enomesečne obvezne prakse, vračila subvencioniranih zneskov štipendij, podaljšanje roka za zaključek izobraževanja že zaposlenih kadrovskih štipendistov, možnost kasnejše izpolnitve obveznosti zaposlitve štipendista oziroma oprostitev obveznosti zaposlitve v primeru prenehanja delodajalca, možnost zamika izplačila kadrovskih štipendij zaradi težav z likvidnostjo).

Nemoteno pa tudi poteka izplačilo socialnih transferjev. V mesecu MAJU vam bo ministrstvo dodeljeni socialni transfer nakazalo:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJApon., 10. 5.
ZOISOVA ŠTIPENDIJApon., 10. 5.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAsre., 12. 5.
STARŠEVSKI DODATEKsre., 12. 5.
REJNINEsre., 12. 5.
OTROŠKI DODATEKčet., 13. 5.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOčet., 13. 5.
DODATEK ZA NEGO OTROKAčet., 13. 5.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVApet., 14. 5.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKpet., 14. 5.
STARŠEVSKA NADOMESTILApet., 14. 5.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVApet., 21. 5.
VARSTVENI DODATEKpon., 31. 5.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVApet., 4. 6.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice