Naprej na vsebino

Kateri dejavniki vplivajo na odnos do cepljenja?

Na odnos do cepljenja najbolj vplivata zaskrbljenost zaradi možnosti stranskih učinkov in dvom v varnost cepiva.

Slovenski raziskovalci smo v sodelovanju s skupino poljskih, madžarskih in romunskih raziskovalcev pripravili anketni vprašalnik o počutju in odnosu do cepljenja med pandemijo covida-19. Namen študije je v proučevanih štirih državah ugotoviti, kako so stališča in pripravljenost za cepljenje povezani z informiranostjo, psihofizičnim počutjem in različnimi socio-demografskimi značilnostmi, vključno z religioznostjo in politično usmerjenostjo.

V Sloveniji je zbiranje podatkov potekalo od 16. do 23. aprila 2021, in sicer je spletno anketo prek panela JazVem izvedlo podjetje Valicon. Pogoj za sodelovanje je bil, da oseba ni cepljena — med panelisti, ki so se odzvali, je bilo takih 1042 oseb, medtem ko je bilo 381 oseb (27 %) že cepljenih, zato niso mogle nadaljevati z izpolnjevanjem vprašalnika.

V tem prispevku povzemamo nekaj ključnih ugotovitev te raziskave pri nas:

 • Za 29 % vprašanih je bilo obdobje zadnjih 12 mesecev dokaj ali zelo težko. Še nekoliko več (36 %) pa jih je obdobje zaprtja javnega življenja doživljalo kot dokaj ali zelo težko.
 • Od začetka epidemije je bilo 23 % vprašanih okuženih z virusom Sars-CoV-2. Pri 41 % okuženih učinki niso bili resni, pri 20 % so bili nekoliko resni, pri 31 % zmerno resni in pri 7 % zelo ali izredno resni.
 • Skoraj četrtina vprašanih (24 %) zaradi virusa sploh ni zaskrbljena, četrtina je nekoliko zaskrbljena (25 %), 40 % jih je zmerno, 9 % zelo in 2 % izredno zaskrbljenih.
 • Kot prikazuje slika 1, se večini zdi najbolj zaskrbljujoč dejavnik morebitnih nepoznanih, nepredvidenih ali neodkritih učinkov cepiv. Kar 81 % vprašanih je označilo, da jih »vsaj nekoliko« skrbijo nepoznani učinki cepiv v prihodnosti. Podobno je tudi pri strinjanju s trditvijo, da se lahko pri cepljenju pojavijo problemi, ki jih morda še nismo odkrili (78 %), in skoraj dve tretjini (66 %) jih meni, da cepiva lahko povzročijo nepredvidene probleme pri otrocih.
 • Nekoliko nižje, a še vedno visoka (med polovico in dvema tretjinama) je strinjanje s trditvijo o zavajanju in dobičkih podjetij ter različnih avtoritet v nasprotju s koristmi za ljudi. Pri tem je najvišje strinjanje s trditvama, da cepiva farmacevtskim podjetjem prinesejo veliko dobičkov, nimajo pa pozitivnih učinkov na običajne ljudi (64 % vprašanih nekoliko soglaša), in da avtoritete promovirajo cepljenje zaradi tehničnih dobičkov, ne zaradi zdravja ljudi (63 %); nekaj več kot polovica (54 %) je tudi prepričanih, da pomenijo programi za cepljenje veliko zavajanje.
Slika 1: Soglašanje s trditvami o negativnih učinkih cepljenja.
Slika 1: Soglašanje s trditvami o negativnih učinkih cepljenja.
Vir slike: Covid-19 sledilnik
 • Tri trditve v sklopu opisujejo pozitivne učinke cepljenja, zato jih prikazujemo ločeno, na sliki 2. V primerjavi z negativnimi učinki so stopnje strinjanja tu nizke. Le četrtina (vsaj nekoliko) soglaša s trditvijo, da se po cepljenju počutijo varno, in tretjina (33 %) se počuti zaščiteno. Nizko je tudi zanašanje na to, da bodo cepiva zaustavila resne infekcijske bolezni (38 %). Pri tem je petina ali manj nevtralnih, torej takih, ki niti soglašajo niti ne soglašajo z idejo o zaščitni vlogi cepiv (med 14 in 23 %).
Slika 2: Soglašanje s trditvami o pozitivnih učinkih cepljenja.
Slika 2: Soglašanje s trditvami o pozitivnih učinkih cepljenja.
Vir slike: Covid-19 sledilnik
 • Skoraj 37 % vprašanih (vsaj nekoliko) soglaša s trditvijo, da se bodo cepili, če bo cepivo proti covidu-19 na voljo in jim bo to priporočeno, medtem ko je 16 % neopredeljenih, skoraj polovica (47 %) pa jih (vsaj nekoliko) ne soglaša.
 • Slika 3 prikazuje odstotke soglašanja po starostnih kategorijah: pripravljenost za cepljenje je najnižja pri starostni skupini od 30 do 44 let. Pri interpretaciji rezultatov za starostno skupino 60–75 let je treba upoštevati, da je pri tej skupini višji delež že cepljenih in ti niso sodelovali v anketi.
Slika 3: Soglašanje s trditvijo o nameri cepljenja.
Slika 3: Soglašanje s trditvijo o nameri cepljenja.
Vir slike: Covid-19 sledilnik
 • Slika 4 prikazuje, da bi več kot dve tretjini (68 %) najraje izbralo Pfizer, tik za tem je Moderna (66 %), precej visoko sta tudi Sputnik (57 %) in J&J (52 %), najmanj pa bi jih izbralo cepivo AstraZeneca (31 %).
Slika 4: Priljubljenost različnih znamk cepiv.
Slika 4: Priljubljenost različnih znamk cepiv.
Vir slike: Covid-19 sledilnik
 • Pri 81 % vprašanih na odnos do cepljenja pomembno vpliva zaskrbljenost zaradi mogočih stranskih učinkov in pri 77 % varnost cepiva (slika 5).
 • Pri dveh tretjinah (67 %) vprašanih je med glavnimi zadržki to, da je cepivo novo, zato bi si želeli najprej videti, kako cepiva delujejo pri drugih ljudeh.
 • 62 % vprašanih se je izreklo, da ne zaupa vladnim zagotovilom o varnosti in učinkovitosti cepiva.
 • Za dobro polovico (51 %) je pomemben razlog prepričanje, da cepivo ne bo delovalo.
Slika 5: Razlogi, ki vplivajo na odnos do cepljenja.
Slika 5: Razlogi, ki vplivajo na odnos do cepljenja.
Vir slike: Covid-19 sledilnik

Vprašalnik je vključeval še vprašanja o zadovoljstvu z življenjem na splošno, o fizičnem in psihičnem počutju, lestvico simptomov depresivnosti, anksioznosti in stresa, vprašanja o viru informacij o cepljenju, stopnjo religioznosti ter druge demografske podatke. Ko bodo tudi v drugih državah (Romuniji, na Madžarskem in na Poljskem) zaključili s pripravo podatkov, bomo opravili podrobnejše primerjalne analize.

Čeprav je tri četrtine vprašanih vsaj nekoliko zaskrbljenih zaradi virusa, skoraj polovica vprašanih trenutno izraža večjo ali manjšo nepripravljenost za cepljenje, če jim bo to ponujeno in priporočeno. Med razlogi za zadržanost do cepljenja prevladujeta strah pred morebitnimi stranskimi učinki in zaskrbljenost zaradi varnosti cepiva.

Avtorji: Ana Slavec, Mojca Šoštarič Zvonar in Janez Štebe

Prispevek so avtorji objavili na portalu Covid-19 sledilnik, 5. maja 2021.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice