Skip to content

Informativni izračuni MDDSZ naj bi pripomogli k lažji pridobitvi socialnih transferjev

V Sloveniji imamo kar 27 socialnih transferjev, za katere večina državljanov niti ne ve. Ljudje že leta poročajo, da ne znajo ali ne zmorejo pravilno izpolniti vlog za socialne transferje. Zaradi tega se je prevečkrat zgodilo, da je strokovna delavka porabila čas za obrazložitev, kaj je narobe pri vlogi, ob tem pa izgubila pomemben čas, da bi upravičenca povprašala po stanju in mu predlagala še druge transferje.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) se je odločilo, da se bo te problematike resno lotilo, in je v ospredje postavilo otroke, socialno šibke in tiste, ki pomoč resnično potrebujejo.

Mogoče vas bo tudi zanimalo:

Veste kateri socialni transferji vam pripadajo?

Izredna denarna socialna pomoč (IDSP) je namenjena skoraj vsem državljanom

Izplačilo socialnih transferjev: junij 2021

Zato je pripravilo »ukrep«, ki naj bi bil korak k ločitvi družinskih in socialnih transferjev. Torej se vrača nazaj, v čas, ko so bili družinski prejemki (otroški dodatek, štipendija, subvencije, pomoč ob rojstvu …) jasno ločeni od socialnih transferjev (denarna socialna pomoč, izredna socialna pomoč …).

Informativni izračuni se bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila. Kasneje sledi še pravica do državne štipendije.
Informativni izračuni se bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila. Kasneje sledi še pravica do državne štipendije.
Vir slike: Splet

CSD bodo izdali informativne izračune

Tako bodo v mesecu juniju centri za socialno delo (CSD) pričeli izdajati informativne izračune pri podaljšanju letnih pravic.

Informativni izračuni se bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila. Kasneje sledi še pravica do državne štipendije.

Prvi informativni izračuni bodo izdani za priznanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca s 1. julijem 2021. Če vam omenjene pravice prenehajo v mesecu juliju, boste dobili informativne izračune, ki jih dobro preglejte in preverite vse zavedene zneske.

Namen informativnega izračuna je, da se vam omogoči čimprejšnje izvrševanje pravic, do katerih ste upravičeni. Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, ki vam pripada, o njeni višini in obdobju upravičenosti.

Če se z informativnim izračunom ne strinjate, morate podati ugovor

Informativni izračun bo imel enako vsebino kot odločba in vam bo vročen na enak način, kot vam je bila odločba za pravice iz javnih sredstev – navadno vročanje z dostavo v hišni predalčnik. Datum, ki je za vas pomemben, je označen na informativnem izračunu in od tega se 21. dan šteje kot datum opravljene vročitve. To je dan, ko vam začne teči rok za ugovor.

Če se z informativnim izračunom ne boste strinjali, lahko vložite UGOVOR. Rok za vložitev ugovora je 15 dni od dneva vročitve. Če boste izračun dobili 1. julija 2021, se za dan opravljene vročitve šteje 22. julij, od tega dne imate še 15 dni časa za ugovor. Torej je vaš skrajni datum za ugovor 6. avgust 2021.

Ministrstvo je tudi pripravilo predlog ugovora. Vedeti pa tudi morate, da vložen ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna. Zoper ugovor vam bo CSD izdal odločbo, na katero se prav tako lahko pritožite.

Če ste napako ugotovili, a ugovora ne boste podali, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo CSD. Če za napako veste ali pa tudi ne in na informativni izračun ne boste ugovarjali, tudi nimate pravice do pritožbe. Ob tem pa ne pozabite, da če bo napaka v škodo CSD, bodo slej kot prej to ugotovili in vam poslali poračun.

Poračuna ne plačujte, ker vam bodo kljub temu čez 60 dni od prejema poračuna zadržali socialne transferje v višini nastalega dolga. V primeru, da bo napaka v vašo škodo, pa le bodite malo bolj »tečni«, saj se povračilo s strani MDDSZ lahko zavleče tudi za leto ali več.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice