Skip to content

Od danes je možno oddati vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za naslednje šolsko leto

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Dijaki, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in je njihova izbira izobraževanja iskana na trgu, lahko od danes do 24. septembra oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.

Mogoče vas bo še zanimalo:

Evropska sredstva do leta 2030

Poklici prihodnosti: Kakšna bodo delovna mesta čez 10 let?

V letošnjem letu so se v naboru deficitarnih poklicev znašli:

 • kamnosek,
 • mehatronik operater/operaterka,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar–polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka in
 • tehnik/tehnica steklarstva.
Višina štipendije bo znašala 102,40 evra mesečno in bo izplačana do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Višina štipendije bo znašala 102,40 evra mesečno in bo izplačana do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Vir slike: Pixabay

Med dvojezičnimi izobraževalni programi pa:

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku in
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Na novo lahko štipendijo za deficitarne poklice pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v srednje poklicno izobraževanje iz nabora deficitarnih poklicev in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Višina štipendije bo znašala 102,40 evra mesečno in bo izplačana do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij, torej meseca julija.

Če se boste za tovrstno štipendijo odločili, morate v celoti izpolniti in podpisati obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2021/2022 ter priložiti še fotokopijo spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2020/2021. Če vlagatelj v šolskem letu 2020/2021 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda, ki ga je opravil v preteklih letih, in ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. kopija dovoljenja za prebivanje »rezidenta za daljši čas«).

Vlogo vložite na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 308. JR ŠDP«, od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021.

Če boste štipendijo dobili, ta ne bo vplivala na višino otroškega dodatka, prav tako ne na višino plačila dohodnine. Istočasno lahko prejemate državno ali Zoisovo štipendijo, štipendija pa ni združljiva s kadrovsko štipendijo.

Če ponavljate isti letnik oz. ne izpolnjujete pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje za deficitarne poklice miruje, vendar ne več kot eno leto.

V kolikor bodo na skladu prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, bodo vloge razvrščali glede na višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole in glede na višjo povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice