Skip to content

Šolanje na domu je vedno bolj priljubljeno

Šolsko leto se počasi izteka. Oddahnili smo si najverjetneje prav vsi, tako ravnatelji kot učitelji, učenci in njihovi starši. Zadnji dve šolski leti sta bili zaradi pandemije covida-19 še posebej zahtevni. Dobro smo si izkusili, kako poteka šolanje na daljavo in najverjetneje si večina ne želi ponovitve te izkušnje. Po drugi strani pa šolanje na domu postaja vse bolj popularno.

Preberite tudi:

Je šolanje na domu rešitev za vedenjske težave otroka?

Kaj je pravzaprav šolanje na domu?

Šolanje na domu je bilo ob sami uvedbi namenjeno bolj izjemam, torej tistim, ki bi težko obiskovali pouk v osnovni šoli (bolnim otrokom, vrhunskim športnikom). Ob samem začetku, v šolskem letu 2004/05, so se na tak način šolali štirje otroci. Do šolskega leta 2018/19 je to število narastlo na 332, v šolskem letu, ki se počasi izteka, pa se je na domu šolalo že 687 otrok.

Predpisi, ki urejajo šolanje na domu, so Zakon o osnovni šoli (ZOsn), Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole in Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.

»Vsak starš v Sloveniji mora svojega otroka najprej vpisati v osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok prebiva, saj je šola po zakonu (48. člen zakona ZOsn) dolžna vpisati otroka, če le-ta prebiva v njenem okolišu. Starši pa lahko svojega otroka potem prepišejo tudi na katerokoli drugo javno ali zasebno šolo, vendar se mora v tem primeru izbrana šola s tem strinjati.

Po 89. členu ZOsn, morajo starši najkasneje do začetka šolskega leta (do 31.8.) šolo obvestiti, da bodo svojega otroka šolali na domu. Obvestilo mora biti v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek otroka, kraj, kjer bo izobraževanje potekalo in ime in priimek oseb(e), ki bo(do) otroka poučevala(e). Večinoma imajo šole tudi že pripravljene obrazce, ki jih samo izpolnite in oddate. Šolo morate vsako leto posebej do začetka naslednjega šolskega leta obvestiti, če se bo vaš otrok šolal na domu,« pojasnjuje Zavod za razvoj šolanja na domu na svoji spletni strani.

Pri šolanju na domu pa ima vajeti v rokah starš. Vir slike: Pixabay.
Pri šolanju na domu pa ima vajeti v rokah starš.
Vir slike: Pixabay.

Kako poteka šolanje na domu?

Šolanje na domu ni isto, kot je bila izkušnja šolanja na daljavo. Pri šolanju na daljavo je bil potek šolanja, naloge, snov, ki jo je bilo treba predelati, usmerjana s strani učiteljev. Pri šolanju na domu pa ima vajeti v rokah starš. Ta lahko prilagaja otrokov urnik, se sam odloči, kdaj bo kako stvar razložil in na kakšen način. Predpisan kurikulum je sicer treba predelati, a kdaj in v kakšnem tempu, je prepuščeno staršem.

Za izvedbo šolanja na domu so v celoti odgovorni starši – tudi kazensko. Starše, ki šolajo svoje otroke na domu, se lahko po 102. členu zakona ZOsn z globo od 500 do 1000 eurov kaznuje za prekršek, v kolikor izobraževanje njihovega otroka na domu ne poteka v skladu z 89., 90. in 91. členom tega zakona, če gre za razloge na strani staršev. Z izobraževanjem na domu mora učenec pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezni program javne šole.

Prav tako se z globo od 500 do 1000 eurov kaznuje, če ne vpišejo otroka v osnovno šolo v skladu s 45. členom tega zakona ZOsn.

Preverjanje znanja izobraževanja na domu

Preverjanje znanja ureja 90. člen ZOsn, ki določa, da mora otrok vsako leto na šoli, kamor je vpisan, opraviti preizkus znanja iz predmetov in sicer:

  • od 1. do 3. razreda se preverja znanje iz slovenščine in matematike. Na narodno mešanih območjih se v šolah z italijanskim učnim jezikom preverja znanje iz italijanščine in matematike, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine in matematike.
  • od 4. do 6. razreda se preverja znanje iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika. Na narodno mešanih območjih se v šolah z italijanskim učnim jezikom preverja znanje iz italijanščine, matematike in prvega tujega jezika, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine, matematike in prvega tujega jezika.
  • od 7. do 9. razreda se preverja znanje iz slovenščine, matematike, prvega tujega jezika, zgodovine, domovinske in državljanske kulture in etike, športa, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta ter vsaj enega predmeta s področja umetnosti. Na narodno mešanih območjih se v šolah z italijanskim učnim jezikom namesto iz slovenščine preverja znanje iz italijanščine, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine.
Čeprav gre za šolanje na domu, mora otrok preverjanja znanja opraviti v šoli. Prav tako pa tudi NPZ v šestem in devetem razredu. Vir slike: Pixabay.
Čeprav gre za šolanje na domu, mora otrok preverjanja znanja opraviti v šoli. Prav tako pa tudi NPZ v šestem in devetem razredu.
Vir slike: Pixabay.

Znanje učencev, ki se izobražujejo na domu, oceni izpitna komisija.

Če učenec ne doseže standarda znanja za posamezni razred, ima pravico do ponovnega preverjanja znanja pred začetkom naslednjega šolskega leta. Po 12. členu Pravilnika o šolskem koledarju poteka ocenjevanje znanja v prvem roku v času od zaključka prvomajskih počitnic do konca drugega ocenjevalnega obdobja, ter v drugem roku v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.

Če učenec ponovnega preverjanja znanja ne opravi uspešno, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati  izobraževanje v javni ali zasebni osnovni šoli. Če učenec 9. razreda ponovnega preverjanja ne upravi uspešno, lahko 9. razred ponavlja ali opravlja popravni izpit.

Tudi otroci, ki se šolajo na domu, v skladu z 91. členom ZOsn opravljajo tudi Nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Nacionalno preverjanje znanja se  opravi na koncu šestega in devetega razreda in je za vse otroke obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

Na koncu leta šola po 92. členu ZOsn izda spričevalo o izobraževanju na domu. Spričevalo se izda na podlagi enakih zakonskih določbah, kot se izdajajo spričevala za otroke, ki se izobražujejo na šolah.

Izobraževanje na domu ima tako prednosti kot slabosti

Med prednosti bi vsekakor lahko uvrstili, da je izobraževanje na domu veliko lažje prilagoditi posameznemu otroku. Tako se lahko uporabljajo različne metode poučevanja, starš tudi najbolje pozna interese in talente svojega otroka. Prav tako tako poučevanje verjetno zajema tudi več medpredmetnega povezovanja. Urnik je prilagodljiv, odnos med starši in otroci je globlji.

Med prednosti nekateri uvrščajo tudi kontrolirano socializacijo. Vodstvo in zgled staršev in drugih odraslih po mnenju nekaterih strokovnjakov omogoča, da se otrok, namesto da bi prevzel nezrele vrednote od vrstnikov, nauči primerne interakcije tako s svojimi vrstniki, mlajšimi otroci, kot tudi z odraslimi in drugimi skupinami ljudi, v najrazličnejših življenjskih situacijah.

Po mnenju staršev, ki otroke šolajo doma, to tudi pripomore k oblikovanju samostojnih posameznikov, ki razmišljajo s svojo glavo in so zato tudi bolj ustvarjalni.

Ključen med izzivi je verjetno vložen čas – starš, ki se odloči za šolanje otrok na domu, najverjetneje ne more izpolnjevati tudi službenih obveznosti. Poleg tega pa tudi vsak starš najverjetneje ne zna dovolj, da bi znal otrokom razložiti prav vsako snov. Socializacija z vrstniki pa je ne glede na vse, tudi, če je kdaj negativna, tista, ki je ne more nadomestiti prav nič na svetu. In prav pomanjkanje le-te je bilo to, kar je v času šolanja na daljavo na otrocih, ki sicer obiskujejo redni šolski pouk, pustilo največ posledic.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice