Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: junij 2021

Minister Cigler Kralj je že junija napovedal informativne izračune socialnih transferjev. Junija so bili izdani prvi. CSD-ji so v tem mesecu pričeli s povečanim obsegom odločanja o pravicah iz javnih sredstev, saj je mesec avgust tisti mesec, ko se vlaga večina vlog za letne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca in subvencija malice in kosila).

Preberite tudi:

Veste kateri socialni transferji vam pripadajo?

Informativni izračuni MDDSZ naj bi pripomogli k lažji pridobitvi socialnih transferjev

Če prvič vlagate vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila, morate vložiti vlogo na predpisanem obrazcu, prav tako morate ves čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenje do pravice.

Nova vlogo morate oddati v primerih, če:

  • pravico uveljavljate prvič – vlogo oddate na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«;
  • sporočate spremembo (spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študente in spremembo vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki jih ureja Zakon o štipendiranju Zštip-1) – vlogo oddate na obrazcu »Obrazec za sporočanje sprememb«.

Rok za izdajo odločbe je 2 meseca.

Pri mesečnih pravicah (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine) morate sami vložiti vlogo za priznanje prve pravice, za podaljšanje pravice in v primeru sporočanja sprememb.

Če pa imate vse pravice urejene pa vas bodo te v mesecu AVGUSTU na TRR čakale:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJAtor., 10. 8.
ZOISOVA ŠTIPENDIJAtor., 10. 8.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAsre., 11. 8.
STARŠEVSKI DODATEKsre., 11. 8.
REJNINEsre., 11. 8.
OTROŠKI DODATEKčet., 12. 8.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOčet., 12. 8.
DODATEK ZA NEGO OTROKAčet., 12. 8.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVApet., 13. 8.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKpet., 13. 8.
STARŠEVSKA NADOMESTILApet., 13. 8.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVApet., 20. 8.
VARSTVENI DODATEKtor., 31. 8.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVApet., 3. 9.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice