Skip to content

Prednostne naloge slovenskega predsedstva: izobraževanje, mladina, kultura in šport

Slovensko predsedstvo Svetu EU si je na področju izobraževanja, mladine, kulture in športa zastavilo veliko različnih nalog, ki bodo skušale izboljšati razmere za mlade, kulturnike in športnike v EU.

Preberite tudi:

Znane so prednostne naloge slovenskega predsedstva Svetu EU

Slovenija predseduje Svetu EU – kaj to pomeni za nas

Katere so prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju zdravja?

Izobraževanje

V času predsedovanja Slovenije bo potekala razprava o novih načinih učenja in poučevanja, ki bodo primernejši dinamičnim in hitro spremenljivim razmeram. V ospredju bo tudi digitalna preobrazba. V oziru na epidemijo covida-19 bo predlagana prilagoditev inovativnih učnih in študijskih okolij ter razvoj digitalne kompetence vzgojiteljev, učiteljev in strokovnih delavcev v vzgojno izobraževalnih zavodih. Obravnavali bodo tudi širše področje digitalizacije in umetne inteligence ter vzgojno-izobraževalne etike.

Izvajan bo načrt za preobrazbo visokega šolstva, kar pomeni, da bo slovensko predsedstvo spodbujalo k tesni povezanosti evropskega izobraževalnega prostora in evropskega raziskovalnega prostora.

Slovensko predsedstvo Svetu EU bo veliko pozornosti namenjalo tematiki vključevanja mladih v različne družbene in državljanske prostore.
Slovensko predsedstvo Svetu EU bo veliko pozornosti namenjalo tematiki vključevanja mladih v različne družbene in državljanske prostore.
Vir slike: Gov.si

Prizadevali si bodo za prenovo evropskega programa izobraževanja odraslih oz. za nastanek celostnih, kakovostnih in vključujočih sistemov izobraževanja odraslih, ki so namenjeni tudi starejšim.

Spodbudili bodo razprave o izobraževanju za trajnostni razvoj, o mikrokvalifikacijah, individualnih učnih računih, dostopnosti do poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vseživljenjskega učenja.

Mladina

Slovensko predsedstvo Svetu EU bo veliko pozornosti namenjalo tematiki vključevanja mladih v različne družbene in državljanske prostore. Pripravilo bo odgovor na poročilo komisije o izvajanju krovne strategije EU za področje mladinske politike. Zavzemali se bodo za izvajanje mladinskega dialoga EU, mobilnost prostovoljcev in čezmejno solidarnost.

Kultura

Na področju kulture bo slovensko predsedstvo obravnavalo široko področje ustvarjalnosti, kulturnih pravic in dediščine. Razmišljali bodo o inovativnih zmožnostih kulture s posebnim poudarkom na kakovostnem bivanju v okolju, kjer so arhitekturne rešitve zasnovane na podlagi izročila in ob sodobni tehnologiji. Spodbujalo bo konkurenčnost evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin.

Šport

Slovensko predsedstvo bo pripravilo Resolucijo Sveta o evropskem modelu športa, pri čemer želijo izpostaviti evropske vrednote v športu in skupne značilnosti organiziranega športa v EU. Obravnavali bodo vpliv zaprtih športnih tekmovanj na sistem organiziranega športa in si prizadevali za uveljavitev in vzpostavitev koncepta vseživljenjske telesne dejavnosti. Preučili bodo možnosti za revizijo Resolucije WADA (Svetovna protidopinška agencija) iz leta 2019 z vidika morebitnih sprememb pri zastopanosti predstavnikov EU v Ustanovnem odboru WADA in koordinaciji stališč EU pred srečanji WADA.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice