Skip to content

Nazaj v šolo: Present Perfect Simple in Present Perfect Continuous

Sedanjik se v angleščini uporablja v štirih oblikah. Dve izmed teh oblik sta bili že pojasnjeni v prispevku Nazaj v šolo: Present Simple in Present Continuous.

Spomnimo: Present Simple se uporablja, kadar govorimo o ponavljajočih se dejanjih, nespremenljivih stanjih ali navadah; o splošnih resnicah; planiranju dogodkov v sedanjosti ali prihodnosti (npr. vozni redi, urniki, razporedi); kadar dajemo navodila (bodisi za pot, postopek ali kuharski recept) ter kadar govorimo o dogodkih, ki si sledijo.

Present Continuous označuje trajajoče dejanje, ki poteka točno v trenutku govorjenja in odgovarja na vprašanje: Kaj se dogaja? Uporablja pa se tudi, ko govorimo o vnaprej dogovorjeni bližnji prihodnosti ter izražamo nezadovoljstvo zaradi nadležne navade ali razvade (po navadi nekoga drugega, na primer: The dog is constantly barking. (Pes kar naprej laja.)

Poleg teh dveh časov za sedanjik uporabljamo tudi Present Perfect Simple in Present Perfect Continuous, ki bosta pojasnjena v nadaljevanju.

Present Perfect Simple

To obliko glagola uporabljamo, ko govorimo:

  • o dejanjih, ki so se sicer začela že v preteklosti, a so še vedno aktualna oziroma so njihove posledice še danes vidne; na primer: I have been married for 14 years. (Poročen sem že 14 let – še vedno sem poročen.) I have dislocated my shoulder a year ago. (Pred enim letom sem si izpahnil ramo – in še vedno me boli.) Pogosto pri tem tipu stavkov uporabljamo since in for;
  • o nedavnih dogodkih (običajno v povezavi s prislovoma just in recently); na primer: I have just eaten. (Pravkar sem jedel – zato zdaj nisem lačen.);
  • o življenjskih izkušnjah, ki jih podamo kar tako, brez točne navedbe časa, ker ta ni pomemben ali pa ga ne želimo izdati; na primer: I have been to Italy twice. (Dva krat sem bil v Italiji.) To obliko časa uporabimo tudi, ko želimo poudariti, da neke izkušnje še nismo imeli; na primer: I have never been to Virgin Islands. (Še nikoli nisem bil na Deviških otokih.);
  • o rezultatih dejanja, kjer točen čas tega dogodka ni pomemben ali se iz kakega drugega razloga ne pove; na primer: I have sold my car. (Prodal sem avto.)
Present Perfect Simple uporabite, ko želite poudariti, da ste nekaj naredili, obiskali, videli, itd. in je to sedaj vključeno v vaše izkušnje. Pri tem ni pomembno, kdaj se je to zgodilo, pomembno je le, da se je zgodilo. Vir slike: Manylex.
Present Perfect Simple uporabite, ko želite poudariti, da ste nekaj naredili, obiskali, videli, itd. in je to sedaj vključeno v vaše izkušnje. Pri tem ni pomembno, kdaj se je to zgodilo, pomembno je le, da se je zgodilo.
Vir slike: Manylex.

Velja omeniti tudi tipične časovne prislove za ta čas. To so: since (od določenega časa naprej – since yesterday, since August), for (izrazimo, koliko časa nekaj traja/ne traja – for 3 days, for an hour), yet, ever, never, recently, ever since (odkar), up to now (do sedaj), all my life in podobno.

Kako se tvori?

Tvorba časa Present Perfect Simple.
Tvorba stavka v Present Perfect Simple.

Trdilne stavke tvorimo s pomožnim glagolom HAVE (ali HAS pri he/she/it) in glagolom v 3. obliki:

  • če je glagol pravilen, mu dodamo končnico –ed: I have washed my hands. (Umil sem si roke – in hočem poudariti, da so moje roke sedaj čiste.)
  • če je glagol nepravilen, uporabimo pretekli deležnik (nepravilna oblika zapisana v tretjem stolpcu) oz. Past Participle. Brez dobrega znanja nepravilnih glagolov torej ne bo šlo. I have recently seen the movie. (Ne dolgo nazaj sem si ogledal film – še vedno se ga tako dobro spomnim, da nimam posebne želje, da si ga ponovno ogledam.)

Nikalne stavke tvorimo tako, da zanikamo pomožni glagol have, vse ostalo pa ostane nespremenjeno. To lahko storimo tako, da dodamo NOT ali uporabimo skrajšano obliko HAVEN’T (ali HASN’T pri he/she/it). I haven’t washed my hands yet. (Nisem si še umil rok – moram si jih umiti, ker imam umazane.) I haven’t seen the movie yet. (Nisem še videl tega filma – sem zainteresiran za ogled.)

Vprašalno obliko tvorimo tako, da zamenjamo besedni red: zamenjamo osebek in pomožni glagol have, vse ostalo pa ostane nespremenjeno. Have/has gresta na začetek: Have you washed your hands? (Si si umil roke?) Have you seen the movie? (Si že videl film?)

Če nas zanimajo bolj podrobne informacije, dodatne vprašalnice Where (kje?), When (kdaj?), Why (zakaj?) in How (kako?) tako kot pri vseh drugih časih vedno postavimo na prvo mesto. Where have you been all day? (Kje si bil ves dan?)

Vabljeni k ogledu slikovitih primerov iz sveta glasbe in filmov v sledečem videu.

Present Perfect Continuous

To obliko glagola uporabljamo, kadar želimo poudariti:

  • da je neko dejanje v preteklosti potekalo dlje časa in lahko še vedno poteka v sedanjosti, se je pravkar končalo ali pa bo verjetno potekalo še v prihodnosti – poudarek je na TRAJANJU: I have been reading for two hours now. (Dve uri že berem – veliko imam za prebrati, najverjetneje bom še bral.)
  • da gre za neprekinjen potek nekega dogajanja –  prav zato je ta čas pogost z naslednjimi glagoli: try, live, wait, teach, sit, learn, stay, study, make, listen, watch, write, talk, rain. It has been raining for three days. (Tri dni že dežuje – vmes sploh ni prenehalo.)
  • uporaba z recently in lately: I have been feeling tired lately. (Zadnje čase se počutim utrujeno.)
Present Perfect Continuous uporabljamo, ko želimo poudariti trajanje - nekaj se je začelo v preteklosti in še traja in bo morebiti trajalo tudi v prihodnosti. Vir slike: Educationtopia.net.
Present Perfect Continuous uporabljamo, ko želimo poudariti trajanje – nekaj se je začelo v preteklosti in še traja in bo morebiti trajalo tudi v prihodnosti.
Vir slike: Educationtopia.net.

Tudi pri tvorbi časa Present Perfect Continuous nam pomagajo tipični prislovi, ki pa so žal v tem primeru enaki kot pri času Present Perfect Simple. Zato nam bo v pomoč pri ločevanju teh dveh časov, če se vprašamo, ali je glagol v stavku dovršen (omejen v trajanju) ali nedovršen (neomejen v trajanju). Če je dovršen uporabimo, Present Perfect Simple, če pa je nedovršen, pa Present Perfect Continuous. Ali preprosteje: ko se želimo pritožiti, da nekaj traja že celo večnost, uporabimo Present Perfect Continuous: COVID-19 has been messing with our lives for two years already. (Covid-19 se že dve leti vmešava v naše življenje.)

Kako se tvori?

Stavek v Present Perfect Continuous tvorimo s pomožnim glagolom HAVE/HAS, BEEN in nedoločnikom, ki mu dodamo končnico -ING.

Trdilni stavek: He has been learning English for two years. (On se že dve leti uči angleščino.) They have been fighting since January. (Prepirajo se že od januarja.)

Nikalni stavek: Nikalno obliko tvorimo tako, da zanikamo pomožni glagol have, vse ostalo pa ostane nespremenjeno. To lahko storimo tako, da dodamo NOT ali uporabimo skrajšano obliko HAVEN’T (ali HASN’T pri he/she/it). He hasn’t been smoking since 2001. (Že od leta 2001 ne kadi več.)

Vprašalno obliko tvorimo tako, da zamenjamo besedni red: zamenjamo osebek in pomožni glagol HAVE, vse ostalo pa ostane nespremenjeno. Has he been learning English for two years? (Se že dve leti uči angleščino?) Have they been fighting since January? (Se prepirajo že od januarja?)

Tvorba stavka v Present Perfect Continuous.
Tvorba stavka v Present Perfect Continuous.

Če nas zanimajo bolj podrobne informacije, dodatne vprašalnice Where (kje?), When (kdaj?), Why (zakaj?) in How (kako?) tako kot pri vseh drugih časih vedno postavimo na prvo mesto.

Kakšne so razlike med obema časoma?

Iskreno povedane, zelo majhne. Obema časoma je skupno to, da izražata dejanja, ki so se začela v preteklosti in segajo v sedanjost ali pa so v sedanjosti njihovi rezultati ali posledice. Vse je torej odvisno od tega, kaj hoče govorec poudariti.

Če kdo hoče poudariti trajanje in kar se zdi že skoraj da kot neskončnost (brez prekinitve), potem bo uporabil Continuous. Še nekaj primerov:

I’ve been remodelling the house this summer. (To poletje sem obnavljal hišo.) Poudarek je v tem primeru na aktivnosti – obnavljanju – ki pa še ni končano.

I’ve painted the bathroom red. (Kopalnico sem pobarval rdeče.)Poudarek je na končnem rezultatu – aktivnost oziroma barvanje je končano, zdaj že lahko vidimo rezultat.

I have red a great boook. (Prebral sem super knjigo.) Aktivnost je zaključena – sem že prebral in sedaj jo lahko posodim tebi, če želiš.

I have been reading a great book. I will finish it tonight. (Berem super knjigo. Nocoj jo bom prebral do konca.) Aktivnost še traja.

He has called me 10 times. (Deset krat me je že klical.)

He has been calling me all day. (Ves dan me že kliče.)

Iz vseh primerov je torej razvidno, da je edina razlika ta, da daje Present Perfect Simple poudarek  posledici, rezultatu, izkušnji, torej nečemu, kar je dovršeno, medtem ko ima Present Perfect Continuous poudarek na aktivnosti in njenem trajanju, torej nedovršnosti.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice