Skip to content

Hitri test in maska od srede obvezna oprema šolarja – protokol je znan

Obvezno samotestiranje v šolah, ki se bo začelo izvajati prihodnji teden, buri duhove. Mnogi se sprašujejo, kako je sploh prišlo do tega, da je samotestiranje učencev in dijakov postalo obvezno in da se bo po novem izvajalo v šolah, ne več doma.

Odgovor je najverjetneje samo eden: stanje v državi je resno. Na današnji dan 255 oseb potrebuje intenzivno nego, kar je največ od začetka epidemije. In resno stanje zahteva resne ukrepe. Predstavniki ministrstva za šolstvo so večkrat poudarili, da je to edini način, da se ohrani izobraževanje v šolah.

Preberite tudi:

Damir Orehovec: To je edini način, da izobraževanje ohranimo v šolah

Morda smo si samotestiranje v šolah tudi malo zakuhali sami, namreč tistega nekaj časa vmes, ko so bili hitri testi za vse plačljivi, je bilo na Bolhi moč zaslediti več oglasov, v katerih so starši, ki so brezplačno dvignili teste za svoje otroke v lekarnah, le-te prodajali na spletu. Koliko resno se je torej izvajalo samotestiranje doma, lahko le ugibamo.

V času, ko so bili hitri testi plačljivi, so nekateri domnevno prodajali teste, ki so jih v lekarnah brezplačno dobili za samotestiranje otrok. Vir slike: Mariborinfo.
V času, ko so bili hitri testi plačljivi, so nekateri domnevno prodajali teste, ki so jih v lekarnah brezplačno dobili za samotestiranje otrok.
Vir slike: Mariborinfo.

Obvezno samotestiranje na novi koronavirus se bo v šolah začelo izvajati v sredo, 17. novembra. Starši ali skrbniki bodo za učence podali predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju samotestiranja.

Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, se bodo s šolami glede na specifične možnosti posamezne šole in zmožnosti učencev dogovorili, če se bodo otroci in mladostniki testirali v šoli ali v zavodu. Učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, se bodo s starši samotestirali doma, nato pa bodo šoli ali zavodu izvid testa sporočili na evidenčnem listu.

Šole so prejele protokol samotestiranja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šolam včeraj posredovalo okrožnico, ki vsebuje tudi protokol samotestiranja učencev. Protokol določa korake pri izvedbi in tudi postopke v primeru pozitivnega rezultata.

Kdaj bo potekalo samotestiranje?

Samotestiranje s hitrimi HAG testi bo potekalo v prostorih šole, tri krat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V kolikor učenca katerega od teh dni ne bo v šoli, se bo moral testirati tisti dan, ko se v šolo vrne.

Pogoj za samotestiranje je, da je učenec zdrav in ne kaže znakov okužbe dihal ali prebavil. V kolikor kaže te znake, v šolo sploh ne sme, ampak morajo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka poklicati v ambulanto osebnega zdravnika, ki jih bo napotil na testiranje PCR, izolacijo in podal ostala navodila.

Samotestirajo se le zdravi otroci. Teste morajo prinesti s seboj. Vir slike: Pixabay.
Samotestirajo se le zdravi otroci. Teste morajo prinesti s seboj.
Vir slike: Pixabay.

Kje bo potekalo samotestiranje?

Učenci bodo samotestiranje izvajali v prostorih, ki jih bodo določili izvajalci izobraževalnega procesa. Teste kot do sedaj dvignejo v lekarnah s kartico zdravstvenega zavarovanja učenci sami ali njihovi starši in jih prinesejo s seboj v šolo. Vsakemu upravičencu bo na voljo 15 testov mesečno.

V času testiranja bo morala biti med učenci zagotovljena zadostna medosebna razdalja, nositi bodo morali masko, ki jo lahko odmaknejo samo za odvzem vzorca iz nosu, tako, da usta ostanejo pokrita.

Oseba, ki samotestiranje nadzira, mora nositi masko ves čas in otroku se lahko približa le v nujnem primeru.

Pred postopkom samotestiranja si bodo učenci morali umiti roke, po opravljenem testiranju pa si bodo morali roke razkužiti.

Po vsaki skupini, ki bo v nekem prostoru izvedla samotestiranje, bo treba prostor dobro prezračiti. Če bo kateri izmed učencev pozitiven na koronavirus, bo treba prostor dodatno očistiti oziroma razkužiti.

Kaj sledi v primeru, da je učenec pozitiven?

Protokol navaja, da morata v primeru pozitivnega rezultata testa učenec in ravnatelj ravnati v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ravnatelj pa o pozitivnem rezultatu obvesti starše oziroma zastopnike učenca.

Starši naj po protokolu ob pozitivnem rezultatu testa nemudoma kontaktirajo izbranega zdravnika ali pa otroka sami naročijo na PCR-testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe.

Če je rezultat samotestiranja pozitiven, sošolci in učitelj normalno nadaljujejo s poukom. Odzivanje na potrjen primer okužbe se začne po pozitivnem potrditvenem PCR-testu. V času čakanja na rezultat PCR-testa mora biti učenec v izolaciji (ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z drugimi osebami).

Če je rezultat HAG testa za samotestiranje pozitiven, ravnatelj ravna v skladu z navodili NIJZ. Do potrditve s PCR-testom sošolci in učitelj normalno nadaljujejo s poukom. Levo: negativen test. Desno: Pozitiven test. Vir slike: Pixabay.
Če je rezultat HAG testa za samotestiranje pozitiven, ravnatelj ravna v skladu z navodili NIJZ. Do potrditve s PCR-testom sošolci in učitelj normalno nadaljujejo s poukom. Levo: negativen test. Desno: pozitiven test.
Vir slike: Pixabay.

Kaj sledi, če učenec ali dijak samotestiranje zavrneta oziroma, če starši ne podajo soglasja?

Odlok določa, da se tistim učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali, začasno prepove zbiranje v šoli. V skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, se bodo izobraževali na daljavo.

V Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva so opozorili, da so možne težave pri izvajanju pouka na daljavo sočasno s poukom v šolah. Za nekatere šole bo to zahtevno iz tehničnega vidika, saj imajo ponekod slabo internetno povezavo, kar bi lahko privedlo do težav ob hkratnem prenosu pouka v živo iz več učilnic.

Staršem otrok, ki se ne želijo samotestirati, ne pripada nadomestilo zaradi višje sile

Na ministrstvu za delo so pojasnili, da pri starših, ki se bodo odločili, da se njihov otrok ne bo samotestiral v šoli in se bo posledično šolal na daljavo, ni izpolnjen pogoj t. i. višje sile pri obveznosti varstva otrok. V kolikor bo torej starš želel ostati z otrokom doma, se bo moral o tem dogovoriti z delodajalcem.

V tem primeru namreč ni podana zunanja objektivna okoliščina nemožnosti institucionalnega varstva, hkrati pa v tem primeru tudi niso izpolnjeni vsi elementi višje sile, kot so določeni v obligacijskih razmerjih, pojasnjujejo na ministrstvu. V tem primeru namreč ne gre za zunanji ali nepričakovan dogodek, tudi ne gre za dogodek, ki se mu ni mogoče izogniti ali ga odvrniti. Ne gre za višjo silo, ampak za posledico odločitve staršev.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice