Skip to content

Kaj prinaša PKP 10?

Covid-19 še naprej ostaja naša realnost in še naprej nam krni življenje, marsikomu pa tudi dobiček. Vlada je zato pripravila predlog tokrat že desetega paketa protikoronskih zakonov. Po planu naj bi bil sprejet že pred časom, a se je zapletlo v državnem zboru.

Po popravkih, s katerimi so med drugimi izločili vse člene, ki bi omogočali tako imenovano »vladanje z odloki« (v povezavi z ureditvijo zbiranja, opravljanja dela, uresničevanja verske svobode, prometa blaga ali izvajanja storitev) se je danes zjutraj vrnil v državni zbor. Med obravnavo paketa zakonov pa se je pred parlamentom odvijal protestni shod, saj so nekateri mnenja, da PKP 10 ustvarja podlago za uvedbo obveznega cepljenja – čeprav o tem v PKP 10 ni prav ničesar in čeprav tako podlago že imamo v Zakonu o nalezljivih boleznih.

Poslanci so torej danes na izredni seji po nujnem postopku odločali o desetem protikoronskem zakonu – Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) – ali na kratko PKP 10. Zakon podaljšuje nekatere ukrepe, ki so bili v veljavi že do sedaj, in uvaja nove ukrepe s področja zdravstva ter pomoči posameznikom in gospodarstvu. V njem pa se najdejo tudi deli, ki s covidom-19 nimajo prav veliko opraviti.

Kateri ukrepi se podaljšujejo?

  • Podaljšuje se veljavnost lanskih turističnih bonov, ki bodo po novem veljali do konca junija 2022.
  • Neizrabljeni lanski letni dopust bo mogoče koristiti do 1. aprila 2022, letni dopust za leto 2021 pa do konca leta 2022.
  • 500 evrov za vsakega novorojenega otroka bo država izplačevala do konca junija 2023.
  • Podaljšuje se možnost prerazporejanja zdravstvenega kadra glede na aktualne potrebe, financiranje telemedicinske obravnave ter možnost koriščenja treh dni odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika. Omenjena možnost se lahko izkoristi enkrat letno. (Po podatkih ZZZS je pravico do zdaj izkoristilo manj kot odstotek vseh zaposlenih v državi.)
  • Poenostavitve za naložbe, ki jih kot pomembne določi vlada, se podaljšujejo na konec leta 2022.
Dodatke bodo dobili upokojenci z nizkimi pokojninami, vojni veterani, vojni invalidi, in kmetje z nizkimi dohodki. Preverite, kdaj bodo izplačani in ali morate za to kaj storiti. Vir slike: Pixabay.
Dodatke bodo dobili upokojenci z nizkimi pokojninami, vojni veterani, vojni invalidi, in kmetje z nizkimi dohodki. Preverite, kdaj bodo izplačani in ali morate za to kaj storiti.
Vir slike: Pixabay.

Komu in v kakšni višini PKP 10 prinaša dodatke?

Solidarnostni dodatek za upokojence: upokojenci, ki imajo nižjo pokojnino od 510 evrov, bodo dobili 300 evrov dodatka, tisti s pokojnino do 612 evrov 230 evrov, tisti s pokojnino do 714 evrov pa po 130 evrov. Solidarnostni dodatek bo izplačan do konca januarja 2022.

Enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb bodo prejeli kmetje (starejši od 65 let, ki nimajo pokojnine in so nosilci oziroma člani kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo), ki imajo dohodke nižje od 591,20 evra. Dodatek bo znašal 150 evrov, izplačal pa se bo na podlagi vloge, ki jo morate vložiti do 31. januarja 2022.

Solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine: upravičenci po zakonu, ki ureja vojne veterane, ki prejemajo veteranski dodatek kot edini prejemek; upravičenci po zakonu, ki ureja vojne invalide, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek; upravičenci do nadomestila po 5. in 8. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov prejmejo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, ki se izplača do 31. marca 2022.

Dodatek za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki prostovoljno in nepoklicno opravljanja naloge pomoči pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah, pripada dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve. Dodatek pripada tudi dijakom in študentom, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge pomoči pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialnovarstvenih ustanovah.

Višina dodatka lahko znaša do 30 evrov dnevno in sicer 10 evrov za opravljanje nalog do 4 ure, 20 evrov za opravljanje nalog od 4 – 8 ur in 30 evrov za opravljanje nalog več kot 8 ur. Dodatek skupaj na mesečni ravni ne sme presegati 30 % višine povprečne mesečne neto plače zaposlenih v Sloveniji v preteklem koledarskem letu. Dodatek se bo izplačeval do 30. junija 2022 (z možnostjo podaljšanja).

Denarne odškodnine za resne posledice po cepljenju

PKP 10 uvaja tudi denarne odškodnine za tiste, ki bi po prejemu cepiva proti covidu-19 utrpeli resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij. Določbe tega zakona o odškodninski odgovornosti za škodo, ki nastane osebi zaradi cepljenja proti covidu-19, se uporabljajo za vse osebe, ki so bile cepljene v Republiki Sloveniji in so državljani Republike Slovenije, tudi če so bile cepljene pred uveljavitvijo tega zakona.

Umeščanje zdravnikov in zobozdravnikov pet plačnih razredov višje je dvignilo kar nekaj prahu. Vir slike: Profimedia.
Umeščanje zdravnikov in zobozdravnikov pet plačnih razredov višje je dvignilo kar nekaj prahu.
Vir slike: Profimedia.

Dvig zgornje meje za plače zdravnikov in dodatek za direktorje

Odbor DZ-ja za finance je prejšnji teden na predlog koalicijskih poslanskih skupin v zakonsko besedilo PKP-ja 10 vnesel še nekatere ukrepe, med katerimi je tudi začasni dvig najvišjega plačnega razreda za zdravnike in zobozdravnike za šest plačnih razredov, s 57. na 63. plačni razred in sicer za obdobje do 31. decembra 2022.

Direktorjem, ki opravljajo delo v gasilsko reševalni dejavnosti in so vključeni v ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 in obvladovanje bolezni covida-19, za čas od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021 pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 % urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa.

Sofinanciranje hitrih testov in visoke globe za prekrške

Zakon omogoča delno povračilo stroškov za nabavo testov za samotestiranje in sicer bo vlada povrnila stroške za hitre teste podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, samozaposlenim v višini 92,50 evrov na zaposlenega.

Ta ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022 z možnostjo podaljšanja za šest mesecev. Izplačilo sredstev prek informacijskega sistema FURS. Izjavo, s katero potrdi, da sredstva namenja za nakup hitrih testov, upravičenec predloži do 15. februarja 2022, FURS pa pomoč v enkratnem znesku izplača najkasneje do 31. marca.

Za nabavo hitrih testov vam pripada sofinanciranje, a previdno, globe so zelo visoke. Vir slike: Pixabay.
Za nabavo hitrih testov vam pripada sofinanciranje, a previdno, globe so zelo visoke.
Vir slike: Pixabay.

V kolikor bi se izkazalo, da sredstva niso bila porabljena tako, kot je bilo to predstavljeno v izjavi, se z globo v višini 4000 do 100.000 evrov kaznuje pravna oseba, z globo od 2000 evrov do 50.000 evrov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 400 do 4000 evrov pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Prek podjetniškega sklada so predvidena tudi nova posojila za likvidnost podjetij, občine, ki so ene največjih vlagateljev, pa bodo lahko gospodarskim družbam določene storitve plačale vnaprej – s predplačilom.

Šolanje na daljavo in olajšano zaposlovanje na področju vzgoje in izobraževanja

Zakon natančneje določa, kako se lahko določi učenje na daljavo. Odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo določi minister za izobraževanje, če gre za začasno omejitev ali prepoved zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ali v primeru, da inšpekcija ugotovi, da šola ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.

V primeru, da se pojavi potreba po prilagajanju urnika zaradi epidemioloških ukrepov (izmenski pouk), ali v primeru napotitve posameznih oddelkov v karanteno odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo sprejme predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda in o tem obvesti ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

PKP 10 tudi natančno določa, kdo lahko odredi izobraževanje na daljavo. Vir slike: Shutterstock.
PKP 10 tudi natančno določa, kdo lahko odredi izobraževanje na daljavo.
Vir slike: Shutterstock.

Delodajalec na področju vzgoje in izobraževanja lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta. V tem primeru se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar najdalj do 31. avgusta 2022. Pogodbo lahko sklene tudi s strokovnim delavcem, ki še nima opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja – pod enakimi pogoji lahko pogodbo sklene tudi zasebni izvajalec socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravlja v okviru mreže javne službe.

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja

S PKP 10 sprejeta sprememba zakona o odnosih Slovenije s Slovenci zunaj meja, ki sicer nima prav veliko veze s covidom-19, omogoča pridobivanje dovoljenj za stalno prebivanje tudi repatriiranim Slovencem, ki nimajo državljanstva oziroma so ožji družinski člani repatriiranih oseb slovenskega rodu. V skladu z osnovnim zakonom status repatriirane osebe velja 15 mesecev in zanj ni mogoče znova zaprositi, zato so po preteku 15 mesecev ostali brez dovoljenja za bivanje.

Predlagana sprememba tako repatriiranim osebam omogoča, da si po prenehanju statusa repatriirane osebe uredijo trajen status v državi. Dovoljenje za stalno prebivanje hkrati pomeni tudi delovno dovoljenje, kar repatriiranim osebam omogoča, da ohranijo pridobljene zaposlitve, ali se na novo zaposlijo in tako poskrbijo za svojo ekonomsko eksistenco.

Vsi ukrepi skupaj so težki okoli 240 milijonov evrov.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice