Skip to content

Novela zakona o DDV: kako bomo občutili spremembo davčne zakonodaje

Včeraj je državni zbor sprejel novelo zakona o DDV. S to novelo se v slovensko zakonodajo prenašajo tri evropske direktive in izvedbene uredbe, ki med drugim urejajo plačevanje DDV pri čezmejnem trgovanju in pri spletni prodaji. Kmetje se bodo lahko sami odločili, če želijo biti davčni zavezanci ali ne, vsak izmed nas pa se bo lahko vsakič znova odločil, ali pri nakupu želi tudi papirnat račun ali bo prihranil kak list papirja.

Kaj novela zakona o DDV prinaša za kmete?

V prihodnje ali natančneje od julija 2022 naprej kmetje ne bodo več obvezni davčni zavezanci za DDV – tudi tisti ne, ki imajo promet iz osnovne dejavnosti večji od 7.500 evrov na leto. Sprememba zakona torej ukinja prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV. Še vedno pa bodo imeli možnost postati davčni zavezanec, če bodo to želeli, v tem primeru to storijo z elektronsko vloženo vlogo DDV-P2 preko spletne strani eDavki. Identifikacija za namen DDV traja 5 let.

Pravica do odbitka DDV za električna osebna vozila

V ZDDV-1 se uvaja nov 66.b člen, s katerim se uvaja izjema od omejitve pravice do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil (osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem), če so ta vozila namenjena opravljanju dejavnosti davčnega zavezanca. Do sedaj je bil odbitek vstopnega DDV za osebne avtomobile mogoč le, če jih je družba uporabljala za svojo glavno dejavnost (npr. avtošola).

Po novem ni pomembno za kakšno dejavnost se vozilo uporablja, ampak je odbitek DDV dovoljen v celoti od vseh vozil, ki kumulativno izpolnjujejo naslednja pogoja: motorno vozilo je brez izpusta ogljikovega dioksida in vrednost motornega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 evrov.

Davčni zavezanec lahko v zvezi z navedenimi vozili uveljavlja tudi pravico do odbitka DDV pri nabavi goriv, maziv, nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s tem.

Račun v papirnati obliki bomo dobili le, če bomo to izrecno želeli. Vir slike: Pixabay.
Račun v papirnati obliki bomo dobili le, če bomo to izrecno želeli.
Vir slike: Pixabay.

Račun v papirni obliki se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo

S predlogom zakona se obveznost izdaje računov za namene DDV za dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanci opravijo kupcem na ozemlju Slovenije, dopolni z obveznostjo izročitve računa kupcu le, če kupec to zahteva.

Kaj se z novelo zakona ukinja?

Poleg že zgoraj omenjene ukinitve obveznega vstopa kmetov v sistem za DDV se ukinja tudi:

  • obveznost predhodne priglasitve glede uporabe nekaterih oprostitev DDV za osebe, ki niso osebe javnega prava;
  • obveznost davčnih zavezancev, ki prvič predlagajo obračun DDV, da prvemu obračunu DDV predložijo seznam prejetih in izdanih računov, ki so podlaga za sestavo obračuna DDV;
  • omogoča se večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje polj obračuna davka na dodano vrednost, ki ga davčni zavezanci predlagajo preko sistema eDavki;
  • spreminjajo se pogoji v povezavi z identifikacijo za namene DDV davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji in sicer se davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji, pri nas ne bo treba več identificirati za namene DDV, če obdavčljive dobave blaga in storitev opravlja le zavezancem za DDV, in ne končnim porabnikom.

Novosti pri spletni prodaji

Glavni spremembi sta dve in sicer bo veljal nižji prag za obdavčitev z DDV v državi, v katero oseba prodaja blago prek spleta, na 10.000 evrov.

Novela odpravlja oprostitev plačila DDV ob uvozu pošiljk neznatne vrednosti (meja je bila določena pri 22 evrih). Ta oprostitev plačila DDV za uvoz vrednosti do 22 evrov je bila sicer odpravljena že 1. julija letos s pravilnikom. Kar pomeni, da tudi, če naročite izdelek, za katerega boste plačali le evro ali dva (na primer s Kitajske), boste plačali DDV.

Novela zakona začne delovati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, predvidoma sredi januarja 2022.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice