Skip to content

Slovensko predsedovanje svetu EU: področje delovnih razmer, športa, mladih in vladavine prava

Evropska unija je ustanovljena na podlagi skupnih vrednot, ki predstavljajo temelj skupne evropske identitete. Med prednostnimi nalogami slovenskega predsedovanja Svetu EU je bila izpostavljena  tudi krepitev pravne države kot skupne evropske vrednote.

Za boljše delovne razmere v EU

Na področju dela in minimalnih plač v EU je bil sicer s precejšnjimi napori dosežen kompromis o Direktivi o ustreznih minimalnih plačah. Po ocenah bi direktiva lahko omogočila rast minimalnih plač v več kot polovici držav članic in ugodno vplivala na več kot 25 milijonov delavcev.

Pregled uzakonjenih minimalnih plač v posameznih državah članicah EU (primerjalno julij 2011 – julij 2021).Vir: Eurostat.
Pregled uzakonjenih minimalnih plač v posameznih državah članicah EU (primerjalno julij 2011 – julij 2021).
Vir: Eurostat.

Dosežen je bil tudi splošni pristop glede Direktive o preglednosti plačil, ki bo pomembno vplivala na preprečevanje diskriminacije in zagotovila pravico do enakega plačila žensk in moških za enako delo ali delo enake vrednosti. Direktiva opredeljuje ukrepe za zagotavljanje preglednosti plačil za delavke in delavce ter delodajalce in boljši dostop do pravnega varstva za žrtve plačne diskriminacije – a preden bomo čutili učinke te direktive, so na vrsti še pogajanja z Evropskim parlamentom.

Svet za zaposlovanje in socialno politiko je sprejel tudi sklepe Sveta o trajnostnem delu skozi življenjski cikel, ki jih je pripravilo slovensko predsedstvo. Namen zagotavljanja trajnostnega dela vsem, s poudarkom na varnosti in zdravju pri delu pa tudi vseživljenjskem učenju je nasloviti izzive, ki jih na prvem mestu prinaša staranje prebivalstva, pa tudi tehnološki napredek, globalizacija in podnebne spremembe.

Evropski ministri so se zavzeli za šport, ki navdušuje in združuje ljudi, vključuje in je dostopen vsem. Vir slike: Pixabay.
Evropski ministri so se zavzeli za šport, ki navdušuje in združuje ljudi, vključuje in je dostopen vsem.
Vir slike: Pixabay.

Šport in mladi visoko na agendi predsedstva

Slovensko predsedstvo je doseglo tudi prvi pomemben dogovor držav članic na področju športa, in sicer je Svet sprejel Resolucijo o evropskem modelu športa. Ta temelji na evropskih vrednotah, kot so pravičnost, solidarnost, dobro upravljanje, človekove pravice in glas športnikov v vseh športnih organizacijah. Evropski ministri so se zavzeli za šport, ki navdušuje in združuje ljudi, vključuje in je dostopen vsem.

Evropski model športa predvideva piramidalno strukturo in organiziranost, ki je strukturirana na državni osnovi in predvideva po eno zvezo na šport, svobodo združevanja, solidarnost z nižjimi športnimi ravnmi in promocijo odprtih tekmovanj. Države članice so se z resolucijo združile tudi v boju proti pretirani komercializaciji in izkoriščanju športa v nepravične namene.

Svet EU je z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom dosegel razglasitev leta 2022 za evropsko leto mladih.

Vladavina prava kot temelj EU

Področje vladavine prava je bilo med slovenskim predsedovanjem obravnavano na štirih od petih zasedanj Sveta za splošne zadeve.

Na oktobrskem zasedanju GAC je bila na podlagi drugega letnega poročila Komisije o vladavini prava v okviru letnega dialoga izvedena splošna razprava o stanju vladavine prava v celotni Evropski uniji. Novembra je GAC opravil specifično razpravo o vladavini prava v petih državah članicah EU, in sicer v Hrvaški, Italiji, na Cipru, v Latviji in Litvi.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice