Skip to content

Bogovič podprl ukrepe za preprečevanje napadov volkov, ki škodujejo živini in drobnici v EU ter Sloveniji

Evropski poslanec in podpredsednik Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič (SLS/EPP) je na Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, na katerem so obravnavali sobivanje z velikimi zvermi in s tem povezano akutno problematiko ranljivosti živine in drobnice pri pogostih napadih zveri, predvsem volkov, ta teden podprl predlog resolucije, ki naslavlja ter predlaga rešitve za to problematiko in jo je predlagal evropski poslanec Norbert Lins. Bogovič ob tem sicer obžaluje, da k obravnavi predloga resolucije niso pristopili tudi evropski poslanci Odbora za okolje.

Bogovič, ki je že pred izbruhom epidemije covida-19, 5. decembra 2019, v Evropskem parlamentu sprejel hribovskega kmeta iz Slovenije, mag. Stanislava Berganta, ki je na skupni seji odborov Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja, okolje, javno zdravje in varno hrano ter peticije (odbori AGRI, ENVI in PETI) predstavil slovensko peticijo za zmanjšanje števila zveri (več o tem na povezavi), je tudi tokrat podal svoj prispevek k razpravi o resoluciji, ki naslavlja ukrepe za preprečevanje napadov volkov, ki škodujejo živini v EU:

»Herbert Dorfmann in ostali sodelujemo v skupini, ki obravnava sobivanje z velikimi zvermi. Iskrena hvala, da lahko danes obravnavamo to resolucijo. Kot smo že večkrat govorili, vsi spoštujemo to, da imamo v Evropi Bernsko konvencijo iz leta 1979, habitatno direktivo iz leta 1992, da smo s pomočjo programov LIFE zelo izboljšali stanje populacije tako medvedov kot volkov, ki so danes predvsem v obravnavi.

Evropa je bila uspešna. Lahko povem iz lastnega primera iz Slovenije, države, kjer sem bil leta 2012 kmetijsko-okoljski minister in takrat smo imeli populacijo medveda med 300 in 400, danes jih imamo med 1000 in 1200. Volkov je bilo med 20 ali 30, danes jih je med 100 do 130 na malem področju Slovenije. Ta številka je v veliki meri tako narasla, ker se je zaradi ideoloških razlogov in s spretnim pritoževanjem na odredbe ministrstev preprečilo strokoven ulov populacije obeh zveri, tako medveda kot volka.

Danes se srečujemo s porušenim ravnovesjem v naravi. Tam, kjer je zelo veliko volkov in medvedov, tudi ni več srnjadi in jelenjadi. Nastajajo konflikti s kmetijstvom. Danes smo velikokrat slišali: pašno govedo. Sam sem bil nekajkrat na območjih obupanih mladih kmetov. Gledal sem fotografije, kaj so zveri naredile praktično na njihovih dvoriščih.

Zato zelo podpiram aktivno upravljanje s populacijo. Prav je, da o tem govorimo. In nikakor si ne želim, da bi tako velika populacija bila kriva za to, da se poruši družbena sprejemljivost zveri. Še manj pa, da bi lovci in kmetje ukrepali na lastno pest in s krivolovom uravnavali populacijo. To je najslabše, kar se lahko zgodi.

Zato zelo podpiram, da sprejmemo resolucijo s takšno vsebino in prav je, da o njej govorimo.«

Predsednik odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo Norbert Lins (EPP, Nemčija) je pozval k reviziji direktive iz leta 1992 (92/43/EGS) o ohranjanju naravnih habitatov ter divje favne in flore, »ker so bile razmere v 90. letih drugačne od današnjih«.

Herbert Dorfmann (EPP, Italija) pa je poudaril, da v nekaterih delih Evrope prisotnost velikih zveri ogroža biotsko raznovrstnost in živinorejo ter zlasti ovce. Zaščita živine je po besedah Dorfmanna bistvenega pomena, zato je pomembno urediti populacijo volkov v določenih regijah.

Paolo De Castro (S&D, Italija) je dejal, da bi morala Evropska komisija sprejeti potrebne ukrepe.

Anne Sander (EPP, Francija) je prav tako zagovarjala revizijo direktive o habitatih za prenos volka, medveda in risa iz Priloge 4 v Prilogo 5, da bi zagotovili nadaljevanje tradicije hribovskega in gorskega pašništva.

»Napadi čred so še posebej razširjeni v Romuniji, Franciji, Avstriji in Nemčiji«, je dejal Daniel Buda (EPP, Romunija). Irène Tolleret (Renew Europe, Francija) pa je izpostavila tudi obup rejcev, ki se soočajo s porastom napadov volkov.

»Upoštevati je treba regionalne razlike«, je povedal Martin Häusling (Zeleni/EFA, Nemčija), ki je tudi priznal, da je treba volkove ustreliti, »ko povzročajo težave«. »Ponovna naselitev volka je uspeh evropske politike,« je dejal poslanec Häuslingter pozval k “dostojni” odškodnini za kmete.

Jérémy Decerle (Renew Europe, Francija), ki je govoril o »neuspehu« politike upravljanja volkov in uspehu v smislu njihove ponovne naselitve, pa je obžaloval, da je »v Franciji izgubljenih 12.000 ovac«.

»Priča smo ponovni kolonizaciji podeželskih območij in celo nekaterih mestnih območij, kjer se začenjajo ponovno pojavljati volkovi, medvedi in celo risi na mestih, kjer jih že desetletja niso videli,« pa so poudarile kmetijske organizacije in zadruge EU (Copa-Cogeca) v svojem mnenju o tej temi.

Naročnik objave je: Poslanska skupina EPP Group v Evropskem parlamentu.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice