Skip to content

Kako bodo ocenjeni učenci, katerih starši niso podpisali soglasja za samotestiranje

Ob napovedi obveznega samotestiranja otrok v šolah se je (predvsem na družbenih omrežjih) zgodil velik upor staršev, ki so zatrjevali, da soglasja za samotestiranje ne bodo podpisali. Staršev, ki soglasja tudi zares niso podpisali, je bilo sicer precej manj, kot bi sodili glede na številčnost teh objav.

Mnogi izmed tistih, ki sicer na začetku niso podpisali, so se kasneje premislili in delež učencev, ki so se zaradi zavračanja ukrepov izobraževali na daljavo, je od začetka obveznega samotestiranja v šolah novembra lani pa do danes padel s 3,61 na 0,84 odstotka – ta delež še vedno predstavlja 1625 učenk in učencev.

V ponedeljek, 31. januarja 2022, bo konec prvega ocenjevalnega obdobja, mnogi med njimi pa še niso ocenjeni, kaj pa zdaj?

1625 učenk in učencev se še vedno izobražuje na daljavo, saj starši niso podpisali soglasja za samotestiranje. Vir slike: Prlekija-on.net.
1625 učenk in učencev se še vedno izobražuje na daljavo, saj starši niso podpisali soglasja za samotestiranje.
Vir slike: Prlekija-on.net.

Izobraževanje šolajočih na daljavo

Že od 17. novembra lani učenci, v kolikor se ne testirajo in/ali ne nosijo maske, pri pouku v šoli ne morejo sodelovati. V tem primeru se šolanje zanje izvaja na daljavo. Koliko pomoči učiteljev so pri tem deležni, je odvisno od primera do primera. Ministrstvo je šolam dalo usmeritve, da naj za šolajoče doma šole pripravijo toliko, kolikor zmorejo.

Na Zavodu RS za šolstvo so v priporočilih zapisali: »S tem, ko so se starši odločili, da se bo njihov otrok izobraževal na daljavo, so prevzeli odgovornost, da se bo izobraževal pod drugačnimi pogoji kot njegovi sošolci v šoli«.

In v nadaljevanju: »Šola izvaja izobraževanje na daljavo glede na svoje kadrovske, organizacijske in tehnične zmožnosti ter okoliščine učenca. Pri izvajanju izobraževanja na daljavo naj šola uskladi vse aktivnosti učiteljev, ki so načrtovane za izvajanje izobraževanja na daljavo.

Izobraževanje na daljavo ni in ne more biti enako pouku v šoli, zato je pomembno, da se izvaja tako, da bodo učenci pridobil potrebno informacijo in gradiva o vsebini pouka v šoli in s tem tudi podporo za samostojno delo.

Učitelji gradiva ter navodila posredujejo učencem sproti (pred uro pouka) na način, da jih učenci doma lahko uporabijo (npr. odlaganje v spletno učilnico, pošiljanje po e-pošti …). Razrednik in učitelji vsaj enkrat tedensko vzpostavijo kontakt z učenci, ki se izobražujejo na daljavo.«

Nekateri učitelji se dodatno angažirajo in posnamejo razlago, ali, v kolikor je to mogoče, hkrati s poukom v razredu izvajajo tudi pouk na daljavo preko spleta. Pogosto pa »toliko, kolikor zmorejo« zajema zgolj nalaganje nalog v spletne učilnice. Koliko bo v tem primeru učenec naredil in koliko znanja bo osvojil, je v nadaljevanju predvsem odvisno od njega samega in od pomoči staršev, pa tudi tega, ali si starši lahko privoščijo dodatno učno pomoč v obliki inštrukcij.

V kolikor bodo ukrepi še trajali, se bodo morali učenci, ki se šolajo na daljavo, za predmetne izpite testirati. Vir slike: Dreamstime.
V kolikor bodo ukrepi še trajali, se bodo morali učenci, ki se šolajo na daljavo, za predmetne izpite testirati.
Vir slike: Dreamstime.

Ocenjevanje šolajočih na daljavo

V skladu s smernicami zavoda za šolstvo se v času izobraževanja na daljavo učenčevo znanje preverja in utrjuje. Ko je znanje utrjeno in ustrezno preverjeno, učitelji učenca ocenijo v šoli skladno s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v osnovni šoli.

Dokler učenci ne pridejo v šolo fizično, torej njihovega znanja ni mogoče preveriti. Učenci pa k ocenjevanju v šoli lahko pristopijo le, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni z odlokom. Ali z drugimi besedami: če starši otrok, ki se šolajo na daljavo, ne privolijo, da se za dan, ko bo ocenjevanje v šoli, otrok testira, bo ostal neocenjen.

S sklepom ministrice za šolstvo, sprejetim v začetku januarja, se je sicer zmanjšalo število ocen pri posameznih predmetih, in sicer: pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer obe oceni oziroma večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

V skladu s tem sklepom, učenci, ki zaradi odsotnosti v prvem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu niso pridobili nobene ocene, lahko te pridobijo do zaključka pouka v šolskem letu 2021/2022.

Če so učenci neocenjeni ob koncu pouka posameznega predmeta, lahko do konca šolskega leta opravljajo izpit iz tega predmeta (predmetni izpit). Učenec, ki tega izpita ne opravi, bo moral razred ponavljati.

V kolikor bodo ukrepi, ki veljajo danes, ob koncu šolskega leta še vedno veljali, se bodo učenci tudi za opravljanje razrednega izpita morali testirati.

Kakšno bo znanje otrok, ki se (z več ali manj pomoči) šolajo na daljavo, bo pokazal šele čas. Prav tako pa tudi, kakšne bodo posledice prisilne »izolacije« od vrstnikov. Ne moramo namreč vedeti, koliko časa bodo »izredne« razmere še trajale.

Subscribe
Notify of
guest
1 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
janko
janko
2 years ago

Kamorkoli se obrneš, tam zagledaš državo, ki mrko gleda vate.

Prijava na e-novice