Skip to content

Za slovenska podjetja in občine bo letos na voljo več kot 700 milijonov evrov novih razpisov evropskih sredstev

Lani je država gospodarstvu, občinam in ljudem pomagala s številnimi protikoronskimi paketi za lažje soočanje z negativnimi posledicami pandemije covida-19. Slovenska podjetja bodo imela v letošnjem letu veliko priložnosti za koriščenje evropskih sredstev, tako kohezijskih kot tudi iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). 26, januarja 2022 je podjetje Tiko Pro v sodelovanju s partnerji: CER – Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo, ZPM – Slovensko združenje za projektni management, SBC – Slovenian Business Club, Združenje manager in Zelena Slovenija – Portal za trajnostni razvoj organiziralo tradicionalni Podjetniški zajtrk, na katerem je bilo virtualno zbranih več kot 700 udeležencev. Med slušatelji so bili tako manjši kot večji podjetniki, raziskovalne institucije ter predstavniki različnih sektorjev gospodarskih dejavnosti.

Morda vas bo zanimalo tudi:

Sklad za pravični prehod – nov instrument kohezijske politike za dve premogovniški regiji: Zasavje in Savinjsko-Šaleška dolina

Dogodek je bil razdeljen v tri vsebinske sklope: predstavitev evropskih programov, prihajajoči razpisi nepovratnih sredstev in razpisi za razvojno-raziskovalne projekte. Gospodarsko ministrstvo (MGRT) bo letos ponudilo gospodarstvu za skoraj še enkrat več nepovratnih sredstev kot lani, pri čemer se osredotoča predvsem na investicijske aktivnosti slovenskih podjetij. Ministrstvo letos bistveno več nepovratnih sredstev oz. subvencij usmerja v področje krepitve produktivnosti, raziskav, razvoja in inovacij ter tudi turizma. Na drugi strani je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) objavilo dolgo pričakovana razpisa iz NOO za občine za sofinanciranje manjših kanalizacijskih in vodovodnih sistemov.

Pričenja se koriščenje sredstev iz NOO, pripravljajo se podlage za črpanje Večletnega finančnega okvira 2021-2027

V letošnjem letu se pričenja črpanje sredstev NOO, v okviru katerega ima Slovenija na voljo 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. Poleg NOO so na voljo še sredstva pobude React EU. V zaključni fazi priprave sta Partnerski sporazum in Program za kohezijsko politiko 2021-2027, ki bosta podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov sredstev do leta 2029, kjer je za gospodarstvo namenjenih četrtina vseh razpoložljivih sredstev, prioritete pa so RRI projekti, podpora MSP, digitalizacija, energetska učinkovitost itd.

Dokumente, vključno z odgovori na vprašanja, ki jih zastavljajo deležniki, najdete na naslednji spletni strani: https://evropskasredstva.si/2021-2027/ .

Evropska sredstva: Za slovenska podjetja in občine bo letos na voljo več kot 700 milijonov evrov novih razpisov evropskih sredstev.
Evropska sredstva: Za slovenska podjetja in občine bo letos na voljo več kot 700 milijonov evrov novih razpisov evropskih sredstev.

Letos bo iz evropskih skladov na voljo več kot 700 mio eur novih razpisov pri MGRT in MOP

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo letos gospodarstvu, občinam in ostalim ciljnim skupinam zagotovilo skupno 640,7 milijona evrov novih razvojnih sredstev, za katere bo možno kandidirati z oddajo projektne vloge v letošnjem letu. Od tega je 479,2 milijona evrov nepovratnih in 161,5 milijona evrov povratnih sredstev. Sredstva bodo namenjena za dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter za enakomeren razvoj slovenskih regij. Objavo prvih javnih razpisov lahko gospodarstvo pričakuje še v tem mesecu.

Razvojna sredstva v višini dobrih 640 milijonov evrov bodo oblikovana iz treh virov:

 1. Iz Načrta za okrevanje in odpornost 397,3 milijona evrov (62,0%),
 1. Iz kohezijske ovojnice Operativnega programa 2014-2020, vključno s pobudo React EU v višini 217,2 milijona evrov (33,9%) in
 2. slovenskega proračuna v višini 26,2 milijona evrov (4,1%).

Z ukrepi bo podprtih več področij:

 • turizem: 130,8 milijona evrov (20,4% vseh sredstev),
 • podjetništvo in internacionalizacija: 117,3 milijona evrov (18,3%),
 • raziskave, razvoj in inovacije: 107,5 milijona evrov (16,8%),
 • investicije za večjo produktivnost in globalno konkurenčnost: 88,5 milijona evrov (13,8%),
 • regionalni razvoj: 76 milijonov evrov (11,9%),
 • digitalizacija: 56,5 milijona evrov (8,8%),
 • lesnopredelovalna industrija: 29 milijonov evrov (4,5%),
 • energetska učinkovitost: 16,8 milijona evrov (2,6%),
 • krožno gospodarstvo: 12,8 milijona evrov (2%),
 • socialno podjetništvo: 3,1 milijona evrov (0,5%),
 • urbani razvoj: 2,4 milijona evrov (0,4%).

Razvojna sredstva bo MGRT dodelilo na tri načine:

 • preko javnih razpisov,
 • programov za krepitev podpornih ekosistemov in
 • preko postopkov javnega naročanja blaga in storitev.

Ukrepe bo ministrstvo izvajalo neposredno in tudi preko izvajalskih organizacij:

Aktualni in prihajajoči razpisi za nepovratna in povratna sredstva za podjetja:

 • Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti
 • Krepitev blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov
 • Individualni nastopi podjetij na sejmih v tujini
 • Vavčerji
 • Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo
 • EKO sklad – razpisi za energetske sanacije
 • Javni napovedani razpis za digitalno transformacijo podjetij
 • Javni razpis pomoč investicijam za večjo predelavo lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo
 • Javni razpis mikro spodbude v lesnopredelovalni panogi
 • Finančne spodbude za znanstvene razvojno-raziskovalne projekte (RRI, Demo piloti)

Okvirni načrt objav razvojnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v 2022 si lahko ogledate na povezavi .

Trenutno odprti razpisi ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so na voljo na povezavi.

Trenutno odprta razpisa ministrstva za okolje in prostor iz Načrta za okrevanje in odpornost:

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE (C1 K3 IH): https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-investicije-v-sisteme-odvajanja-in-ciscenja-odpadne-vode-ki-lezijo-na-manjsih-aglomeracijah-od-2-000-pe-c1-k3-ih-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev (C1 K3 II): https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-investicije-v-vodovodne-sisteme-ki-oskrbujejo-manj-kot-10-000-prebivalcev-c1-k3-ii-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/

Z razvojnimi sredstvi želi Vlada RS intenzivno spodbuditi investicijski cikel za zeleni in digitalni prehod gospodarstva. S tem želi zvišati produktivnost gospodarstva, konkurenčnost podjetij na mednarodnih trgih in ustvariti kakovostna delovna mesta z višjo dodano vrednostjo ter zagotoviti skladen razvoj vseh slovenskih regij.

V programskem obdobju kohezijske politike do leta 2029 bodo za gospodarstvo, občine, ljudi in druge upravičence na voljo tudi dodatne razvojne spodbude iz evropskih strukturnih skladov ter sklada za pravični prehod, pri čemer je slednji na voljo le za dve upravičeni premogovni regiji (Savinjsko-Šaleško regijo in Zasavje). Alokacija za različne vsebine in ciljne skupine iz kohezijske ovojnice 2021-2027 je trenutno še v fazi programiranja in usklajevanja z Evropsko komisijo.

Viri: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tiko Pro, Ministrstvo za okolje in prostor.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Ministrstvo za obrambo bo ponovilo razpis za resničnostno serijo zaradi pomanjkanja ponudb

Ministrstvo bo zavrnilo tudi edino ustrezno ponudbo za snemanje serije, glede naslednjih korakov pa si bodo vzeli čas za razmislek.

Prijava na e-novice