Skip to content

Dodatek zaradi visokih cen energentov bodo upravičenci prejeli 12. aprila

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je sporočil, da bodo izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine izvedli 12. aprila 2022.

Gre za dodatek v višini 150 evrov, ki ga bodo s strani ZPIZ prejeli upokojenci s pokojninami do 1000 evrov in prejemniki nadomestila za invalidnost. Preostalim upravičencem bo dodatek v istem tednu izplačalo ministrstvo za delo.

Visoke cene energentov so v zadnjih časih vplivale na veliko področij vsakdanjega življenja, solidarnostni dodatek pa je kot osrednja rešitev namenjen omilitvi posledic zaradi podražitev. Izplačan naj bi bil najkasneje do 15. aprila, skupaj pa to pomeni izplačilo v višini približno 108 milijonov evrov.

Dodatka bo deležno okoli 465.000 upokojencev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in okoli 67.000 tistih, ki so bili decembra upravičeni do denarne socialne pomoči, varnostnega dodatka in nadomestila za invalidnost, vendar pa v vsakem primeru prejemki decembra niso smeli znašati več kot 1000 evrov.

V primeru, da je bila pravica do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja priznana 1. 1. 2022 ali kasneje, oseba ni upravičena do tega dodatka, še dodajajo na ZPIZ.

Razlog za dodatek so visoke cene energentov. Vir slike: CER.
Razlog za dodatek so visoke cene energentov.
Vir slike: CER.

Solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine bodo prejeli tudi prejemniki delne pokojnine in prejemniki sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega, pri čemer se bo za morebitno izplačilo upoštevala višina polnega zneska pokojnine.

Med upravičenci je še okoli 139.000 prejemnikov otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda ter približno 26.000 prejemnikov dodatka za veliko družino in rejnikov. Družine s štirimi ali več otroki bodo ob tem prejele še dodatnih 50 evrov.

Dalje so pri ZPIZ še pojasnili, da kadar se družinska ali vdovska pokojnina deli med več družinskih članov, bo ustrezno razdeljen tudi znesek solidarnostnega dodatka.

Ali moram za dodatek izpolniti vlogo?

Zavod bo dodatek izplačal po uradni dolžnosti, kar pomeni, da upravičencem vlog ni treba oddajati. Vendar pa pri tem obstajajo izjeme in sicer prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas (KDČ) in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile.

Tudi v tem primeru prejemek ne sme presegati 1.000 evrov, potrebno pa je izpolniti vlogo do 31. marca. Vlogo je možno izpolniti pisno ali elektronsko. Vloga v pisni obliki je na voljo tukaj (pod rubriko Drugo, na dnu strani), v elektronski obliki pa tukaj.

Vloga za pridobitev solidarnostnega dodatka. Vir slike: ZPIZ.
Vloga za pridobitev solidarnostnega dodatka.
Vir slike: ZPIZ.

V vlogi je potrebno poleg osebnih podatkov izpolniti tudi polja, v katerih bo prejemnik dokazal, da je do dodatka upravičen.

Oseba mora torej biti prejemnik/ca nadomestila iz invalidskega zavarovanja za krajši delovni čas, označiti kdo ji izplačuje nadomestilo iz invalidskega zavarovanja za krajši delovni čas, imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, označiti, od katerega datuma je na začasnem čakanju na delo oziroma odsoten/na z dela zaradi višje sile ter označiti, da solidarnostni dodatek ni bil izplačan na nobeni drugi podlagi ZDUPŠOP.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice