Skip to content

Prihajajo prvi izračuni dohodnine

S koncem marca poleg deževnega obdobja navadno pridejo tudi prvi informativni izračuni dohodnine (IID), ki jih bodo prejemniki lahko že danes videli na portalu eDavki, nekaj dni kasneje pa jih bodo prejeli po pošti.

Drugi kupček izračunov pa bo predvidoma razposlan konec maja. Običajno so v drugi sveženj vključeni zavezanci, ki so uveljavljali vzdrževane družinske člane, imeli katastrski dohodek, dohodek iz tujine, dohodek iz dejavnosti in drugi, sporočajo iz Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Odmera dohodnine poteka na podlagi informativnega izračuna dohodnine, ki ga zavezanec prejme na dom in v sistem eDavki. IID prejmejo fizične osebe oziroma davčni rezidenti Republike Slovenije, ki so v preteklem letu prejeli dohodek, obdavčljiv z dohodnino in to ne glede na višino prejetega dohodka.

Kmalu bo poslan prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine. Avtor slike: Marko Želko.
Kmalu bo poslan prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine.
Avtor slike: Marko Želko.

Nove spremembe, ki so vključene v Zakon o dohodnini ne bodo vplivale na informativne izračune dohodnine za leto 2021.

Informativni izračun je sestavljen na podlagi uradnih evidenc, podatkov izplačevalcev dohodkov (na primer delodajalcev) in podatkov, ki so jih Finančni upravi do 5. februarja posredovali zavezanci za dohodnino (uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov in dejanskih stroškov pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja), razlagajo pri FURS.

Ugovor zoper informativni izračun dohodnine

Ko oseba prejme izračun, ga mora natančne pregledati in ugotoviti, ali se podatki na njem pravilni, resnični in popolni. V kolikor je tako, potem ni treba narediti ničesar več, sicer pa moramo vložiti ugovor.

Ugovora pa ne sestavljamo samo takrat, ko je znesek za plačilo dohodnine previsok, ampak ga moramo vložiti tudi v primeru, da je prenizek. V kolikor tega ne naredimo, se to šteje kot prekršek, za katerega bomo deležni globe od 400 do 5.000 eurov.

Ugovor moramo vložiti v roku 15 dni od vročitve informativnega izračuna dohodnine. IID se pošilja preko navadne pošte, zato se šteje, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva pošiljanja, ki je naveden tudi na pismu. To pomeni, da moramo ugovor poslati v roku 45 dni od datuma, ki je naveden.

Prejeti izračun moramo skrbno pregledati. Avtor slike: Marko Želko.
Prejeti izračun moramo skrbno pregledati.
Avtor slike: Marko Želko.

FURS sporoča, da lahko ugovor na IID oddamo elektronsko preko portala eDavki, osebno na pristojnem finančnem uradu ali po pošti. Obrazec za ugovor in navodila za izpolnjevanje so na voljo na spletni strani, pod rubriko »Obrazci«.

Na podlagi ugovora bo FURS najpozneje do 31. oktobra izdal novo odločbo o odmeri dohodnine, zoper katero lahko oseba vloži pritožbo, če se z njo ne strinja.

Kaj pa, če informativnega izračuna ne prejmemo?

Kot smo zapisali zgoraj, oseba prejme izračun ne glede na višino dohodnine. V kolikor torej IID ne dobimo, ne smemo zgolj zamahniti z roko, češ da dohodnine torej ni potrebno plačati.

Če zavezanec do 15. junija ne prejemne informativnega izračuna dohodnine, se mora obrniti na svoj pristojni finančni urad in povprašati, ali mu je bil morda izdan, opozarjajo na FURS. To lahko z vnosom svoje davčne številke v polje »Išči« na prvi strani eDavki preveri tudi sam zavezanec.

Lahko se namreč zgodi, da pošiljka z izračunom ne doseže naslovnika. V kolikor ugotovimo, da je bil IID izdan, lahko od finančnega urada prejmemo brezplačno kopijo.

Zgodi se lahko, da pošiljka z izračunom ne doseže naslovnika. Vir slike: STA.
Zgodi se lahko, da pošiljka z izračunom ne doseže naslovnika.
Vir slike: STA.

Če pa izračun sploh ni bil izdan, smo obvezani do 31. junija sami vložiti napoved za odmero dohodnine. Napoved za odmero dohodnine lahko zavezanec odda elektronsko preko storitve eDavki ter osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu. Obrazec je dosegljiv tukaj.

V primeru, da davčne napovedi na vložimo v roku, se to ponovno šteje kot prekršek, ki nas lahko stane od 250 do 400 eurov.

Vračilo ali doplačilo dohodnine

Navadno se zgodi, da je informativni znesek za vsaj kakšen evro drugačen od realnega. V tem primeru bomo morali opraviti doplačilo ali pa počakati na vračilo zneska.

Zavezanci upravičeni do vračila dohodnine, tega prejmejo na zadnji odprti račun pri banki v 60 dneh od datuma odpreme IID. V primeru, da je upravičenec do vračila dohodnine tudi dolžnik, se izvede pobot zapadle neplačane dajatve in se vrne znesek zmanjšan za neplačane dajatve in pripadajoče zamudne obresti.

Zavezanci, ki pa morajo dohodnino doplačati, morajo v 60 dneh od datuma odpreme IID odmerjeni znesek poravnati po priloženem plačilnem nalogu. Dohodnina se sicer plača na prehodni davčni podračun – proračun države SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ-85006.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice