Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: april 2022

V zadnjem tednu marca 2022 je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) sporočil, da bo izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine izvedeno 12. aprila 2022.

Dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli upokojenci s pokojninami do 1000 evrov in prejemniki nadomestila za invalidnost.

Dodatka bo deležno okoli 465.000 upokojencev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in okoli 67.000 tistih, ki so bili decembra upravičeni do denarne socialne pomoči, varnostnega dodatka in nadomestila za invalidnost, vendar pa v vsakem primeru prejemki decembra niso smeli znašati več kot 1000 evrov.

V primeru, da je bila pravica do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja priznana 1. 1. 2022 ali kasneje, oseba ni upravičena do tega dodatka, še dodajajo na ZPIZ.

Solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine bodo prejeli tudi prejemniki delne pokojnine in prejemniki sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega, pri čemer se bo za morebitno izplačilo upoštevala višina polnega zneska pokojnine.

Ministrstvo za delo bo v istem tednu izplačano dodatek okoli 139.000 prejemnikom otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda ter približno 26.000 prejemnikom dodatka za veliko družino in rejnikov. Družine s štirimi ali več otroki bodo ob tem prejele še dodatnih 50 evrov.

Vsi upravičenci za socialne transferje pa boste le-te v mesecu APRILU na svoj TRR prejeli po naslednjem razporedu:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJApet., 8.4.
ZOISOVA ŠTIPENDIJApet., 8.4.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAtor., 12.4.
STARŠEVSKI DODATEKtor., 12.4.
REJNINEtor., 12.4.
OTROŠKI DODATEKsre., 13.4.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOsre., 13.4.
DODATEK ZA NEGO OTROKAsre., 13.4.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVAčet., 14.4.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKčet., 14.4.
STARŠEVSKA NADOMESTILAčet., 14.4.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVAtor., 19.4.
VARSTVENI DODATEKpet., 29.4.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVAsre., 4.5.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice