Skip to content

SPIRIT Slovenija za spodbujanje podjetništva med mladimi namenja 250.000 evrov

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) je v petek v Uradnem listu RS objavila Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/23.

Morda vas bo zanimalo tudi:

Vse o razpisu za finančno pomoč turizmu in gostinstvu

Gre za poziv, s katerim nameravajo financirati posamezne aktivnosti iz programa osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. Namen tega je opremiti mlade s podjetniškimi veščinami in znanji, ki so pomembne ne glede na izbiro karierne poti, so sporočili iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Na voljo je 250.000 evrov, vloge pa morajo šole oddati do 13. maja.

Namen razpisa je opremiti mlade s podjetniškimi veščinami in znanji. Vir slike: splet.
Namen razpisa je opremiti mlade s podjetniškimi veščinami in znanji.
Vir slike: splet.

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se lahko financirajo aktivnosti v treh sklopih. V sklop A spada izvajanje aktivnosti po metodologiji »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti«. Aktivnost je namenjena predvsem spoznavanju temeljnih mehkih veščin podjetnosti, kot so timsko delo, izkustveno učenje, ustvarjalnost, inovativnost pri uporabi virov, javno nastopanje ter reševanje problemov.

V sklopu B najdemo izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih. Aktivnost je namenjena sestavljanju ekip ter začetnemu razvoju poslovnih idej. Razvijajo se podjetniške kompetence, kot so hitro prototipiranje, raziskava trga, intervjuji s kupci, izdelava spletnih strani, bliskovit izračun finančnega modela, razvoj poslovnega modela ter definicije arhetipa kupca in uporabnika.

Šole aktivnosti praviloma izvajajo v sodelovanju z lokalnimi ali regijskimi subjekti inovativnega okolja, saj so to ustanove, kamor se bodo najverjetneje nekatere ekipe vrnile.

V zadnji sklop, ki je označen s črko C, pa spada izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade (npr. po metodologiji Junior Achievement Worldwide ali drugi metodologiji s področja spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti). Aktivnost je namenjena krepitvi kompetenc in pridobivanju konkretnih izkušenj ekip pri nadaljnjemu razvoju poslovnih idej, s katerimi se bodo prijavile na tekmovanje POPRI, lahko tudi sejem Junior Achievement, sporočajo iz agencije SPIRIT.

Upravičenci do financiranja po tem javnem pozivu so lahko osnovne šole in srednje šole. Ciljna skupina pa so mladi, ki so v redni šolski sistem vpisani v šolskem letu 2022/2023.

Zaključna prireditev tekmovanja POPRI 2022. Vir slike: gov.si. Foto: Marlen Skarlovnik.
Zaključna prireditev tekmovanja POPRI 2022.
Vir slike: gov.si. Foto: Marlen Skarlovnik.

Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več navedenih aktivnosti z upoštevanjem vseh pozivnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.

V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležencev, se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol, s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati pozivne pogoje za prijavitelje. Znesek financiranja vseh aktivnosti posameznega prijavitelja v okviru tega javnega poziva ne sme biti višji od 9.999 evrov.

Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne aktivnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.

Pri Ministrstvu za gospodarski razvoj so tudi spomnili, da so v aktualnem šolskem letu podprli tudi različne druge aktivnosti za spodbujanje podjetništva med mladimi na 69-ih osnovnih in srednjih šolah, za kar je bilo namenjenih 300.000 evrov, med vidnejšimi projekti pa je denimo Nacionalni izbor tekmovanja POPRI.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice