Skip to content

Gimnazijski programi ponovno pritegnili več kot tretjino generacije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo stanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023. Do roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto, to je do 4. aprila 2022, se je na skupno 25.198 razpisanih mest prijavilo 20.953 kandidatov.

Kandidati so imeli nato do 25. aprila 2022 še možnost svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesti na drugo šolo ali v drug izobraževalni program. Do roka za prenos prijave je svojo prvotno prijavo preneslo 817 kandidatov.

Ker se je na nekaterih izobraževalnih programih sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče, je ministrstvo na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšalo, tako je trenutno na voljo 24.662 razpisanih mest (ministrstvo je prvotno razpisan obseg mest zmanjšalo za 536 mest), na katera je trenutno prijavljenih 20.983 kandidatov (lani 20.061 kandidatov).

Prijavljeni kandidati glede na vrsto izobraževalnega programa

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 555 kandidatov (lani 470), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3916 kandidatov (lani 3.703), od tega se jih je 135 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja (lani 114), v programe srednjega strokovnega izobraževanja 9002 kandidata (lani 8.614) in v gimnazijske programe 7510 kandidatov (lani 7.274). Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6046 kandidatov (lani 5.886), za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1464 kandidatov (lani 1.388).

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 2,6 odstotka kandidatov (lani 2,3 odstotka), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 18,7 odstotka (lani 18,5 odstotka), v programe srednjega strokovnega izobraževanja 42,9 odstotka (lani prav tako), v gimnazijske programe pa se je prijavilo 35,8 odstotka kandidatov (lani 36,3 odstotka), v šolskem letu 2020/21 se je v gimnazijske programe vpisalo 35,7 odstotka novincev, še leto poprej 35,2 odstotka.

Letos osnovno šolo zaključuje 19.881 devetošolcev (lani 19.191), število trenutnih prijav za vpis v srednjo šolo je sicer večje, kot je vpisna generacija, ker so prijavo za vpis v prvi letnik lahko oddali tudi kandidati, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, in tisti dijaki, ki se ponovno želijo vpisati v prvi letnik, vendar v drug izobraževalni program. Omenjeni kandidati lahko v skladu z rokovnikom oddajo prijavnico še do 20. maja 2022, dijaki, ki se preusmerjajo, lahko oddajo prijavnico samo na programe, kjer je manj prijavljenih, kot je razpisanih mest.

O morebitnih omejitvah vpisa v posameznih programih bodo prijavljeni kandidati seznanjeni 24. maja 2022 popoldne.
O morebitnih omejitvah vpisa v posameznih programih bodo prijavljeni kandidati seznanjeni 24. maja 2022 popoldne.

Omejitve vpisa

O morebitnih omejitvah vpisa v posameznih programih bodo prijavljeni kandidati seznanjeni 24. maja 2022 popoldne, ko bo ministrstvo na svoji spletni strani objavilo seznam šol, ki bodo letos omejile vpis.

V vmesnem času pa se lahko na nekaterih šolah in nekaterih izobraževalnih programih obseg razpisanih mest poveča, saj bo ministrstvo v maju odločalo o morebitnih predlogih šol za povečanje obsega razpisanih mest. Dokončna odločitev o morebitnem povečanju obsega razpisanih mest na nekaterih izobraževalnih programih bo prav tako znana do 24. maja 2022.

Do 24. junija nato poteka prijava za vpis v 2. krogu izbirnega postopka, 1. julija pa še vpis za sprejete v 2. krogu. 4. julija bodo nato objavljena preostala prosta mesta za vpis na srednje šole.

Natančen rokovnih z vsemi pomembnimi datumi lahko najdete na tej povezavi.

Morebitno povečanje obsega razpisanih mest

Zagotovo bo ministrstvo obseg razpisanih mest povečalo na nekaterih šolah v Osrednjeslovenski, Gorenjski in Obalno-kraški regiji, kjer imajo šole še morda na voljo dodatne prostorske, kadrovske in materialne pogoje za kakovostno izvedbo programa. Na nekaterih šolah, kjer sicer ni več možnosti za razpis dodatnih oddelkov, pa so se šole odločile, da bodo lahko sprejele nekaj več novincev, kot je razpisanih mest.

V okviru programa srednjega poklicnega izobraževanja namreč ministrstvo vsako leto v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva razpisuje za vpis novincev za posamezni oddelek po 26 mest, medtem ko je v posameznem oddelku lahko do 28 dijakov. V okviru programa srednjega strokovnega ali gimnazijskega izobraževanja vsako leto v skladu z navedenim pravilnikom o normativih ministrstvo razpisuje za vpis novincev za posamezni oddelek po 28 mest, medtem ko je v oddelku lahko do 30 dijakov.

Navedena mesta v posameznem oddelku (po 2 mesti) posamezne vrste izobraževalnih programov so namreč namenjena za ponavljalce, katerim mora šola zagotoviti možnost ponavljanja. Če šola za prihodnje šolsko leto ne predvideva ponavljalcev, ali manj ponavljalcev, kot je rezerviranih mest v okviru oddelka, lahko na ta mesta sprejme novince. Kar nekaj šol se je že sedaj tako kot lani odločilo, da bo na mesta, ki so predvidena za ponavljalce, sprejela novince, še posebej to velja za nekatere šole v Osrednjeslovenski regiji, ki imajo tudi po roku za prenos prijav več prijavljenih kandidatov glede na obseg razpisanih mest.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice