Skip to content

Evropski dogovor predvideva napolnitev skladišč plina in delitev med državami EU

Vojna med Ukrajino in Rusijo je povzročila zvišanje cen energije in vplivala na oskrbo z energijo v EU. Varnost oskrbe z energijo in zaščita državljanov pred višjimi cenami energije sta prednostni nalogi voditeljev EU, sporočajo iz Sveta Evropske Unije.

V četrtek je bil tako narejen pomemben korak za izboljšanje varnosti oskrbe Evropske Unije z začasnim dogovorom med Svetom EU, ki ga sestavljajo države članice, in Evropski parlamentom glede skladiščenja plina.

Namen predlagane uredbe je zagotoviti zapolnjene skladiščne zmogljivosti v EU pred zimsko sezono in da bo te zaloge mogoče deliti med državami članicami, predvsem tistimi, ki nimajo lastnih skladiščnih zmogljivosti.

Evropski svet opredeljuje splošno politično usmeritev in prednostne naloge EU. Vir slike: Svet EU.
Evropski svet opredeljuje splošno politično usmeritev in prednostne naloge EU.
Vir slike: Svet EU.

Instituciji sta se med pogajanjem dogovorili, da je treba podzemna skladišča plina na ozemlju držav članic napolniti vsaj do 80 odstotkov zmogljivosti pred naslednjo zimo, do 90 odstotkov pa v prihodnjih letih. EU bo poskušala v letošnjem letu skupno napolniti 85 odstotkov zmogljivosti podzemnih skladišč.

Obveznost za polnjenje posamezne članice bo omejena na 35 odstotkov letne porabe plina v zadnjih petih letih. S tem se želijo izogniti nesorazmernemu vplivu s strani držav z velikimi skladiščnimi zmogljivostmi.

Večina držav članic EU ima na svojem ozemlju skladišča plina. Skladiščne zmogljivosti v petih državah (Nemčija, Italija, Francija, Nizozemska in Avstrija) predstavljajo dve tretjini skupnih zmogljivosti EU.

V skladu z novim predlogom bodo države, ki nimajo skladiščnih zmogljivosti, za zagotavljanje svojih rezerv sodelovale z državami članicami, ki zmogljivosti imajo. Poleg Slovenije, svojih skladišč nimajo še Ciper, Estonija, Finska, Grčija, Irska, Litva, Luksemburg in Malta.

Skladiščne zmogljivosti plina po Evropskih državah. Vir slike: Svet EU.
Skladiščne zmogljivosti plina po Evropskih državah.
Vir slike: Svet EU.

Da bi si delile finančno breme polnjenja, bodo države članice brez podzemnih skladišč uporabljale skladiščne zmogljivosti, ki ustrezajo 15 odstotkom njihove letne porabe plina v zadnjih petih letih. Na tej točki predlog sicer dopušča možnost dogovora za alternativni način porazdelitve finančnega bremena.

»Napolnitev skladišč plina v EU pred naslednjo zimo je ključnega pomena za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe. Današnji dogovor o predlogu Komisije o obveznosti skladiščenja je zato pomemben korak k pripravljenosti na naslednjo ogrevalno sezono, saj zagotavlja, da bodo naša skladišča plina polna vsaj 80 odstotkov,« je v odzivu, ki ga je posredovala Evropska komisija, zapisala evropska komisarka za energijo Kadri Simson.

Države članice in evropski poslanci so se dogovorili še o uvedbi obveznega certificiranja vseh upravljavcev skladišč, da bi se izognili potencialnim tveganjem zunanjih vplivov na kritično infrastrukturo, ki bi lahko ogrozila varnost dobav energije ali druge ključne varnostne interese.

Države članice bodo po začetku veljavnosti uredbe imele 150 dni časa za certificiranje večjih skladišč in tistih, ki so bila v zadnjem času stalno delno napolnjena ter 18 mesecev za certificiranje ostalih. Necertificirani operaterji se bodo morali odpovedati lastništvu oziroma nadzoru nad skladiščnimi prostori.

V Svetu EU in Parlamentu so se dogovorili, da bodo obveznosti polnjenja prenehale veljati 31. decembra 2025, medtem ko se bodo obveznosti certificiranja nadaljevale tudi po tem datumu. Odločili so se tudi za omilitev obveznosti pri Cipru, Malti in Irski, saj te države niso neposredno povezane s plinskim sistemom drugih držav članic.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Ministrstvo za obrambo bo ponovilo razpis za resničnostno serijo zaradi pomanjkanja ponudb

Ministrstvo bo zavrnilo tudi edino ustrezno ponudbo za snemanje serije, glede naslednjih korakov pa si bodo vzeli čas za razmislek.

Prijava na e-novice