Naprej na vsebino

Oddajte svoj predlog glede sprememb na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo predložilo predlog Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP), ki prinaša spremembe na področju starševskega dopusta in usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja staršev ter oskrbovalcev. Čas za pripombe je do 13. julija.

Morda vas bo zanimalo tudi:

Kaj prinaša nov Zakon o Vladi Republike Slovenije?

Kot so sporočili iz ministrstva, z novelo zakona želijo ženskam v družbi priskrbeti enakopravnejšo vlogo ter preprečiti revščino družin, ki so se znašle v težkih okoliščinah.

To želijo doseči tako, da spodbudijo enakomernejšo delitev neplačanega skrbstvenega dela med staršema, normalizirajo koriščenje dopusta za nego in varstvo otrok tudi za očete ter ustrezno ovrednotijo neplačano skrbstveno delo, ki ga povečini še vedno opravljajo ženske.

Ključne spremembe, ki so prisotne v predlogu

Ministrstvo tako predlaga, da se vsakemu od staršev dodeli 60 dni neprenosljivega plačanega starševskega dopusta (doslej je imela zgolj mama neprenosljivih 30 dni).

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vir slike: STA.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vir slike: STA.

Podaljša se obdobje koriščenja krajšega delovnega časa od polnega zaradi nege in varstva otroka do osmega leta otrokove starosti (doslej je bilo do zaključka 1. razreda).

Poleg tega lahko krajši delovni čas zaradi varstva otroka koristita oba starša hkrati, vendar pri tem ne smeta preseči 20 ur tedensko (kot je bilo doslej, le da sta morala koristiti ločeno).

Prav tako se podaljšuje obdobje koriščenja starševskega dopusta do osmega leta otrokove starosti (doslej je bilo do zaključka 1. razreda).

Po predlogu bo moral oče obstoječih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta izrabiti v prvih treh mesecih po otrokovem rojstvu. Preostalih 15 koledarskih dni bi postalo del neprenosljivega starševskega dopusta.

Po veljavnem zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih očetovski dopust traja 30 dni, pri čemer je treba najmanj 15 koledarskih dni porabiti približno v prvem letu po rojstvu otroka, preostanek pa kadarkoli do otrokovega končanega prvega razreda osnovne šole.

Mati ima po veljavnem zakonu dopusta za 260 dni, oče pa 230 dni. Največ 75 dni se lahko prenese in izrabi najkasneje do otrokovega končanega prvega razreda osnovne šole. Po dogovoru se lahko deli med staršema, pri čemer lahko oče prenese na mater 130 dni, mati pa na očeta 100 dni.

Mati ima po veljavnem zakonu dopusta za 260 dni. Vir slike: studioroman, Canva.
Mati ima po veljavnem zakonu dopusta za 260 dni. Vir slike: studioroman, Canva.

Spremembe so tudi na področju delnega plačila za izgubljeni dohodek (DPID), to je plačilo, ki ga prejme starš, kadar prekine delovno razmerje oziroma skrajša delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo s seznama hudih bolezni.

Z novelo ZSDP sorazmerni delež DPID prejmejo tudi starši otrok, ki so občasno nameščeni v institucionalnem varstvu. Pravica se prizna za 10 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 90 dni bival doma, za 20 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 180 dni bival doma, oziroma za 30 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 270 dni bival doma in so starši v teh primerih dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge, pojasnjujejo na ministrstvu.

Celotni znesek DPID se dviguje z minimalne plače na 1,2-kratnik minimalne plače (zato da bo enakovreden plačilu družinskih pomočnikov, kot se to ureja v Zakonu o dolgotrajni oskrbi ZDOsk).

Dvigne se tudi maksimalna višina starševskega nadomestila, ki že sedaj znaša 2,5-kratnik povprečne mesečne plače, ker spreminjamo definicijo povprečne plače, in sicer ne bo več nominalno določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom (ZUTPG), ampak se upošteva podatke SURS za preteklo leto, sporočajo iz MDDSZ.

Na koncu pa se še osnova za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) zviša z minimalne plače na minimalno osnovo za tiste starše, ki zaradi štirih ali več otrok zapustijo trg dela.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice