Naprej na vsebino

27 milijonov evrov za zaposlovanje mladih: subvencij skoraj več kot mladih, ki ustrezajo kriterijem

Konec julija letos je Zavod RS za zaposlovanje objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela, katerega namen je med drugim spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih za nedoločen čas.

Preberite tudi:

Danes izbirajo mladi in ne več delodajalec

Za obdobje 2022–2026 je na voljo okvirno 27,36 milijonov EUR, ki jih financira Evropska unija v okviru instrumenta nextGeneration EU, Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela.

V okviru tega progama je predvidena zaposlitev 4.000 brezposelnih mladih iz vse Slovenije, malo verjetno pa je, da bo program ta cilj dosegel – kot pojasnjujemo v nadaljevanju, ciljna skupina trenutno obsega precej plitek bazen.

Ciljna skupina programa Hitrejši vstop mladih na trg dela

Ciljno skupino sestavljajo mladi stari do vključno 25 let in 364 dni, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Prednost pri vključevanju bodo imele osebe, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja, osebe, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih, osebe, ki imajo zgolj srednješolsko izobrazbo ali pa še te ne in osebe s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

Višina mesečne subvencije za zaposlitev bo poleg tega, kako dolgo je oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, odvisna tudi od izobrazbe in sicer:

  • 300 EUR mesečno (5.400 EUR za 18 mesecev) bodo prejeli delodajalci za zaposlitev brezposelne osebe, stare do vključno 25 let,
  • 360 EUR mesečno (6.480 EUR za 18 mesecev) bodo prejeli delodajalci za zaposlitev brezposelne osebe, stare do vključno 25 let, ki je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev ali ima (nedokončano ali končano) največ osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 2),
  • 420 EUR mesečno (7.560 EUR za 18 mesecev) bodo prejeli delodajalci za zaposlitev brezposelne osebe, stare do vključno 25 let, ki je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev in ima hkrati (nedokončano ali končano) največ osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 2).

Sorazmerno manj bodo delodajalci prejeli v primeru zaposlitve invalida, ki v skladu z odločbo lahko opravlja delo le krajši delovni čas. Mesečna subvencija se zviša za 70 EUR, če delodajalec osebo ob zaposlitvi vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

»Subvencija znaša od 300 EUR do 490 EUR/mesec in se izplačuje največ 18 mesecev ob pogoju, da vam je nastal strošek plače, da zagotavljate mentorja ter usposabljanje ali izobraževanje v trajanju vsaj 30 šolskih ur tako osebi kot tudi mentorju. Zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc,« pojasnjujejo na ZZZS.

Zanimalo nas je, v kako globok bazen posega razpis oziroma, kolikšna je ciljna skupina. Vprašanje smo naslovili na Ministrstvo za delo, družino in socialo RS in prejeli naslednji odgovor:

»Ob koncu letošnjega julija je bilo registriranih 5.213 brezposelnih, starih do vključno 25 let. Med njimi je bilo:

–              dolgotrajno brezposelnih 1.617 ali

–              z največ osnovnošolsko izobrazbo 2.336.

Tistih, ki so bili dolgotrajno brezposelni (brezposelni eno leto ali več) in imeli tudi največ osnovnošolsko izobrazbo, je bilo 911

Zaposlovanje, Delodajalci morajo mlademu zaposlenemu zagotoviti mentorja ter usposabljanje ali izobraževanje v trajanju vsaj 30 šolskih ur (tako mlademu zaposlenemu kot tudi mentorju). Zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc. Vir slike: Pixabay.
Delodajalci morajo mlademu zaposlenemu zagotoviti mentorja ter usposabljanje ali izobraževanje v trajanju vsaj 30 šolskih ur (tako mlademu zaposlenemu kot tudi mentorju). Zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc. Vir slike: Pixabay.

Glede na to, da je predvidena zaposlitev 4.000 brezposelnih mladih, bi v okviru tega programa najverjetneje lahko zaposlili vse, ki bi si to želeli – vsaj glede na trenutne evidence. Odpira pa se vprašanje, koliko si bodo delodajalci z (vsaj nekaterimi med) njimi lahko pomagali – časa, da to ugotovijo, pa nimajo prav veliko, glede na to, da mora biti delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas.

Kdo in kako se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali so samozaposleni, zagotavljajo mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj ter izpolnjujejo še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Prav tako morajo imeti delodajalci ob prijavi poravnane vse zapadle obveznosti na FURS-u, na Ministrstvu za finance RS pa morajo preveriti tudi višino že dodeljenih sredstev po pravilu de minimis (v primeru, da Zavod ugotovi, da bi skupna vrednost pomoči, dodeljene enotnemu podjetju, presegala 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju zadnjih treh koledarskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči oziroma ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU, delodajalcu pomoči po pravilu »de minimis« ne bo dodelil).

Javno povabilo je odprto od vključno 16. 8. 2022 do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do vključno 31. 1. 2023.

Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela se odda v elektronski obliki na Portalu za delodajalce: www.zadelodajalce.si, kjer so objavljena tudi vsa potrebna navodila za vnos in oddajo.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice