Skip to content

Javni razpis: slabih 18 milijonov evrov za trajnostno in krožno transformacijo podjetij

Javna agencija SPIRIT Slovenija je prejšnji petek objavila javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025. Razpis je namenjen podjetjem za celovito strateško trajnostno transformacijo poslovanja ter za izvedbo procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva. Za razpis je namenjenih skoraj 18 milijonov evrov, prvi rok za oddajo vlog pa je 15. september.

Javni razpis se izvaja v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Javni razpis se v NOO umešča na 1. razvojno področje: »Zeleni prehod«, v komponento 5: »Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov« (C1 K5), v okvir investicije B: »Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)«.

Načrt za okrevanje in odpornost Republike Slovenije (NOO) je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF). Gre za finančno najobsežnejši mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost »Next Generation EU«.

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi TUKAJ.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Javni razpis je sestavljen iz dveh sklopov, I in II, vsak sklop se bo izvedel v dveh fazah, A in B.

Faza A zajema pripravo strateške usmeritve, analizo obstoječih procesov in prioritetni izvedbeni projekt. Vir slike Shutterstock.
Faza A zajema pripravo strateške usmeritve, analizo obstoječih procesov in prioritetni izvedbeni projekt. Vir slike: Shutterstock.

SKLOP I

Sklop I je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih, predvidena je podpora za 120 podjetij in poteka v dveh FAZAH.

FAZA A (shema de minimis) zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.

FAZA B (državna pomoč) – po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR, v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

SKLOP II

Drugi sklop je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih, predvidena je podpora za 80  podjetij.

Razdeljen je v dve skupini:

1. Skupina zagonskih podjetij – skupina ZP: v to skupino spadajo zagonska podjetje, ki še nimajo razvitega nobenega produkta ali storitve in ki še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.

2. Skupina mikro in malih podjetij – skupina MMP: v to skupino spadajo mikro in mala podjetja, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.

Tudi ta sklop poteka v dveh FAZAH.

FAZA A (shema de minimis) zajema do 4 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.

FAZA B (državna pomoč) po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

Razpis: Faza B zajema izvedbo prioritetnega izvedbenega projekta. Vir slike: Covestro.
Faza B zajema izvedbo prioritetnega izvedbenega projekta. Vir slike: Covestro.

Roki za prijavo na razpis

Podjetja se najprej prijavijo za vključitev v FAZO A.

SKLOP I: 

1. rok: 15. 9. 2022

2. rok: 16. 1. 2023

3. rok: 15. 6. 2023

4. rok: 15. 11. 2023

5. rok: 15. 3. 2024

SKLOP II :

1. rok: 15. 11. 2022

2. rok: 15. 4. 2023

3. rok: 15. 9. 2023

4. rok: 15. 1. 2024

5. rok: 15. 4. 2024

V FAZO B se lahko prijavijo zgolj podjetja, ki so bila vključena v FAZO A in so jo uspešno zaključila.

Ključni pričakovani rezultati FAZE A pri posameznem podjetju so:

SKLOP I

1. pripravljene 4-5 letne trajnostne in krožne strateške usmeritve podjetja v obliki trajnostne in krožne poslovne strategije, ki vključuje oz. vsebuje tudi poglobljeno analizo/oceno/popis obstoječih procesov pri kreiranju vrednosti produktov in storitev,

2. pripravljeni/prilagojeni poslovni modeli za posamezno podjetje v smeri trajnostne in nizkoogljične krožne transformacije kreiranja vrednosti produktov in storitev,

3. pripravljen portfelj idejnih projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih poslovnih strategij,

4. pripravljen/dodelan prioritetni izvedbeni projekt, ki bo v nadaljevanju predlagan za dodelitev finančnih sredstev v FAZI B v skladu z zahtevano projektno dokumentacijo in obrazci.

SKLOP II

Skupina ZP

1. pripravljeni/prilagojeni poslovni modeli za posamezno podjetje v smeri trajnostne in nizkoogljične krožne transformacije kreiranja vrednosti produktov in storitev ter v celoti postavljen proces kreiranja vrednosti produkta/storitve,

2. pripravljen portfelj idejnih projektov za uresničevanje trajnostnega in krožnega poslovnega modela,

3. pripravljen/dodelan prioritetni izvedbeni projekt, ki bo v nadaljevanju predlagan za dodelitev finančnih sredstev v FAZI B v skladu z zahtevano projektno dokumentacijo in obrazci (opcijsko glede na odločitev podjetja).

Skupina MMP

1. pripravljene 4-5 letne trajnostne in krožne strateške usmeritve podjetja v obliki trajnostne in krožne poslovne strategije, ki vključuje oz. vsebuje tudi poglobljeno analizo/oceno/popis obstoječih procesov pri kreiranju vrednosti produktov in storitev,

2. pripravljeni/prilagojeni poslovni modeli za posamezno podjetje v smeri trajnostne in nizkoogljične krožne transformacije kreiranja vrednosti produktov in storitev,

3. pripravljen portfelj idejnih projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih poslovnih strategij,

4. pripravljen/dodelan prioritetni izvedbeni projekt, ki bo v nadaljevanju predlagan za dodelitev finančnih sredstev v FAZI B v skladu z zahtevano projektno dokumentacijo in obrazci.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k javnemu razpisu so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov TKT@spiritslovenia.si.

Vprašanja na zgornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Skupna višina sredstev razpisa je 17.972.400 evrov, od tega je za sklop I predvidenih okvirno 14.972.400 evrov, za sklop II pa okvirno 3.000.000 evrov.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice