Naprej na vsebino

Po novem bo registracija avtomobila stala več: prispevek za alternativna goriva

Včeraj je bil na spletni strani eUPRAVA objavljen osnutek zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Komentarje na osnutek zakona, ki je v javni obravnavi, lahko pošljete do 20. oktobra 2022.

Morda vas bo zanimalo tudi:

Elektrificirane vozne površine bi električnim vozilom omogočile neomejen doseg

Namen in cilji zakona

Kot navaja predlog, je namen zakona s sistemskimi ukrepi na področju vzpostavljanja infrastrukture za alternativna goriva in sočasnem izvajanju ukrepov za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu doseči predvsem:

 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka iz prometa,
 • povečanje deleža energije, uporabljene v prometu iz obnovljivih virov energije,
 • prestrukturiranje voznega parka vozil za cestni promet iz fosilnih naftnih virov na nizkoogljična in brezemisijska vozila,
 • uporabo inovativnih rešitev na področju nizkoogljičnih in brezemisijskih tehnologij v sektorju prometa,
 • optimalno snovno in stroškovno učinkovitost pri elektrifikaciji prometa in drugih alternativnih gorivih na način, da se prednostno uporabi že obstoječa podporna infrastruktura kot so energetska in cestna omrežja, parkirišča in druga dopolnjujoča infrastruktura.

Cilji zakona pa so:

 • vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu, ki je interoperabilna, razpoložljiva, uporabna, dostopna in preprosta za uporabo,
 • vzpostavitev namenske mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za uporabo prekinljivih obnovljivih virov energije,
 • spodbujati vzpostavitev zasebne polnilne in oskrbovalne infrastrukture,
 • priprava programov finančnih spodbud in zagotovitev virov financiranja za podporo hitrejši vzpostavitvi potrebne polnilne in oskrbovalne infrastrukture,
 • skladen državni, regionalni in lokalni razvoj mreže polnilnih in oskrbovalnih mest,
 • letno povečanje deleža vozil na alternativna goriva v voznem parku registriranih vozil v Republiki Sloveniji,
 • mobilizacija privatnih sredstev v ukrepe prehoda na alternativna goriva v prometu,
 • zagotavljanje varne uporabe polnilne in oskrbovalne infrastrukture,
 • zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanjem določb tega zakona.
Po vseh ostalih podražitvah bo tudi registracija avtomobila stala več. Polnilna postaja na bencinski črpali OMV v Ilirski Bistrici. Vir slike: avto-magazin.
Polnilna postaja na bencinski črpali OMV v Ilirski Bistrici. Vir slike: avto-magazin.

Predlog zakona med drugim predvideva uvedbo prispevka za alternativna goriva. Kot je pojasnil Bojan Kumer, minister za infrastrukturo, bo višino prispevka za alternativna goriva določila vlada z uredbo, predvidevajo, da bo šlo za nekaj deset evrov, prispevek pa bi začeli plačevati leta 2024.  Višina prispevka bo odvisna od velikosti vozila, moči motorja itd., za plačilo bodo zavezani vsi lastniki registriranih cestnih vozil kategorij L, M in N (vsi štirikolesniki, dvokolesniki in trikolesniki za prevoz potnikov ali tovora), ne glede na pogonsko gorivo. Prispevek se plača enkrat letno ob registraciji vozila oziroma podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja.

Iz plačila prispevka so izvzeti traktorji in traktorski priklopniki, kolesa z motorjem oziroma lahka dvokolesna vozila na motorni pogon, trikolesa s prostornino motorja do vključno 50 ccm in lahki štirikolesniki, priklopna vozila kategorij O, vozila, ki se uporabljajo za obrambo, Slovensko vojsko, Civilno zaščito ter intervencijska vozila gorske reševalne službe, jamarske reševalne službe, podvodne reševalne službe, službe za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na morju in ekološkega laboratorija z mobilno enoto, policijska vozila, gasilska vozila, vozila nujne medicinske pomoči, starodobna vozila, ki so nacionalno bogastvo, vozila diplomatskih predstavništev in konzulatov, vozila misij tujih držav, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ter oseb, zaposlenih v njih, ki niso državljani ali osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Kaj še prinaša predlog zakona

Predlog zakona določa pravni okvir za vzpostavljanje, razvoj, širitev in varno uporabo polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu za cestni, zračni in pomorski promet za električno energijo, vodik in zemeljski plin. Poudarek je na načrtovanju mreže električne polnilne infrastrukture za cestni promet.

Cilj je povečati delež vozil na alternativna goriva (goriva ali viri energije, ki se vsaj deloma uporabljajo kot nadomestek za fosilne naftne vire pri oskrbi prometa z energijo in prispevajo k dekarbonizaciji prometa in izboljšujejo okoljske parametre), električna polnilna infrastruktura naj bi bila javno dostopna, dovolj gosta in preprosta za uporabo. Dodatno zakon spodbuja tudi postavitev zasebnih polnilnih postaj, za kar bi bile na voljo tudi finančne spodbude.

Po vseh ostalih podražitvah bo tudi registracija avtomobila stala več. Hišna oziroma zasebna polnilna postaja. Vir slike: porscheinterauto.net.
Hišna oziroma zasebna polnilna postaja. Vir slike: porscheinterauto.net.

Da bo integracija prometa v elektroenergetski sistem in zagotavljanje stabilnosti omrežja potekalo gladko, zakon predvideva ustanovitev gospodarske javne službe (GJS), ki bo med drugim financirana tudi iz prispevka za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu. Eles bo pripravil identifikacijo lokacij, na katerih se bodo vzpostavili in upravljali polnilni parki visokih moči 300 kilovatov in več, nato pa bo lokacije moral oddati zainteresiranim investitorjem.

Zakon navaja tudi, da »če je to nujno potrebno zaradi vzpostavitve mreže javno dostopne polnilne infrastrukture v skladu s cilji, ki na podlagi odločitev Evropske unije zavezujejo Republiko Slovenijo, se nepremičnine, določene v načrtu primernih lokacij polnilnih parkov skupne izhodne moči vsaj 300 kW, ki ga v skladu s 13. členom tega zakona potrdi vlada, lahko razlasti ali obremeni za namen vzpostavitve polnilnega parka. Razlastitveni upravičenec je Republika Slovenija. Razlastitveni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki ima v lasti nepremičnino.«

Poleg gospodarske javne službe bo ustanovljeno tudi telo za javne razpise oziroma Center za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu, katerega naloge bodo da sofinancira ukrepe za spodbujanje prehoda na alternativna goriva, pripravlja in izvaja promocijske in ozaveščevalne aktivnosti  za spodbujanje prehoda na alternativna goriva ter izdaja pravila za dodeljevanje sredstev po javnem pooblastilu, za katera mora pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje ministra, pristojnega za promet.

Upravljavec pristanišča Koper bo moral v skladu s predlogom zakona zagotoviti dobavo električne energije za plovila iz obale do 31. 12. 2025. Upravljavci letališč, ki so del omrežja evropskega jedrnega omrežja TEN-T (pri nas je to letališče na Brniku), morajo zagotoviti oskrbo mirujočih letal z elektriko od začetka leta 2025 v kontaktnem polju, na območju v predpolju pa do leta 2030. Do leta 2030 mora biti elektrika za oskrbo mirujočih letal ne glede na to, ali prihaja iz električnega omrežja ali je proizvedena na letališču samem, proizvedena brez uporabe fosilnih goriv.

Hitra polnilna postaja na bencinskem servisu Petrol. Vir slike: petrol.si.
Hitra polnilna postaja na bencinskem servisu Petrol. Vir slike: petrol.si.

Dodatno delo bodo v skladu s predlogom zakona dobili tudi trgovci z gorivom. Na bencinskih servisih, na katerih se prodajajo vsaj tri vrste goriva za osebna vozila kategorije M1 in od katerih je vsaj eno alternativno gorivo, je prodajno osebje dolžno uporabnikom »v informativne namene zagotoviti jasne in razumljive informacije o primerjavi med okvirnimi cenami dizla in bencina ter alternativnimi gorivi izraženimi kot zneski v evrih na 100 km na podlagi povprečne porabe goriva izbranih vzorcev modelov osebnih avtomobilov, ki so primerljivi vsaj glede na maso in moč, vendar uporabljajo različna goriva«. Metodologijo za izračun okvirnih stroškov goriv na 100 km za izbrane vzorce osebnih avtomobilov bo določilo ministrstvo.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice