Skip to content

Zvišanje plač javnih uslužbencev še ta mesec

Vlada je na četrtkovi dopisni seji sprejela noveli zakonov o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter o sistemu plač v javnem sektorju, so sporočili.

Določili so predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ga vlada pošilja v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku, saj mora biti uveljavljen še ta mesec.

Preberite tudi:

»Izhodni covidni zakon«: koronavirus bo do pomladi postal endemičen

13. oktobra je bil namreč med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja podpisan Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Dogovorjeno je bilo, da višina povišanja vrednosti plačnih razredov znaša 4,5 odstotka, uskladitev pa se izvede s 1. oktobrom 2022.

Uvrstitve delovnih mest, nazivov in funkcij se povišajo za en plačni razred, razen tistih obstoječih ali na novo določenih delovnih mest, ki so bila uvrščena v višji plačni razred z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi.

Plače v javnem sektorju. Podpisovanje Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Vir slike: Ministrstvo za javno upravo RS.
Podpisovanje Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Vir slike: Ministrstvo za javno upravo RS.

S 1. aprilom 2023 se zaradi tega plačna lestvica poviša za en plačni razred, tako da ima 66 plačnih razredov. Vrednost nominalnih osnov za delo v tujini se poviša za 4 odstotke.

Predlog prinaša spremembe tudi na področju nadomestila za prehrano med delom, ki od 1. septembra 2022 znaša 6,15 evra. Med drugim je v dogovoru določena tudi višina regresa za letni dopust za letošnje leto:

  • do vključno 24. plačnega razreda, 1.374,43 evrov neto,
  • od 25. do vključno 30. plačnega razreda 1.324,43 evrov neto,
  • od 31. do vključno 35. plačnega razreda 1.274,43 evrov neto,
  • od 36. do vključno 40. plačnega razreda 1.224,43 evrov neto,
  • od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.174,43 evrov neto,
  • za 51. in višji plačni razred 1.074, 43 evrov neto.

Zakon mora biti uveljavljen najkasneje 1. novembra 2022, saj morajo biti plače po novi plačni lestvici izplačane v novembru 2022, torej pri plači za oktober 2022, so zapisali v izjavi.

»S predlogom zakona se sprejemajo ukrepi, ki bodo omilili posledice in vpliv visokih cen na razpoložljive dohodke zaposlenih v javnem sektorju,« so sporočili iz Ministrstva za javno upravo RS.

Plače v javnem sektorju. Rokovanje po končnem podpisovanju. Vir slike: Ministrstvo za javno upravo RS.
Rokovanje po končnem podpisovanju. Vir slike: Ministrstvo za javno upravo RS.

»Sprejem zakona je nujen, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, saj bo v nasprotnem primeru bistveno otežena razrešitev zahtev sindikatov javnega sektorja, ki pa morajo biti čim prej razrešene zaradi preprečitve že napovedanega stavkovnega vala v javnem sektorju.« Ocenili so, da bodo finančne posledice omenjenih ukrepov znašale 611 milijonov evrov.

Vlada je v sklopu dopisne seje določila še besedilo predloga novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga bo prav tako poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

V izjavi po dopisni seji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sporočilo, da je glavni cilj dopolniti karierni razvoj strokovnih delavk in delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter omogočiti nadaljnji karierni razvoj z uvedbo četrtega naziva, imenovanega ‘višji svetnik’.

»S tem se vzpostavlja dodatna motivacija v kariernem razvoju strokovnih delavk in delavcev. Prav tako se podaljša obdobje kariernega napredovanja in omogoča razširitev ter poglobitev znanja in prenos tako pridobljenega znanja v skupino oziroma razred znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov,« so zapisali.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice