Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: februar 2023

Ta mesec bodo socialni transferji izplačani še po starem, z marcem pa se bodo povišali. Skladno z določili Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) se transferji posameznikom in gospodinjstvom uskladijo enkrat letno, in sicer 1. marca. Zvišajo se za toliko, kot so se v preteklem letu zvišali stroški življenjskih potrebščin, ali preprosto povedano: za inflacijo.

Kot primer: otroški dodatki se bodo tako v tretjem dohodkovnem razredu, kjer zdaj znašajo 80 evrov, povišali za osem evrov. Dodatno bo marsikomu več prinesla tudi sprememba mej razredov za uvrstitev v dohodkovne razrede, ki se bodo prav tako zvišale za 10 odstotkov.

S 1. marcem se bodo s stroški življenjskih potrebščin poleg otroškega dodata uskladili sledeči transferji:

 • dodatek za nego otroka v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke
 • dodatek za veliko družino v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
 • pomoč ob rojstvu otroka v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
 • starševski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
 • znesek najnižjega in najvišjega izplačila nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
 • štipendije v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, razen štipendij Ad futura,
 • višina subvencije za obrok študentske prehrane, v skladu z zakonom, ki ureja subvencioniranje študentske prehrane,
 • rejnine v skladu z zakonom, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti,
 • denarno nadomestilo za primer brezposelnosti v skladu z zakonom, ki ureja trg dela,
 • invalidnina v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 • dodatek za posebno invalidnost v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 • dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 • oskrbnina v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 • invalidski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 • družinska invalidnina v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 • družinski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 • renta v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
 • štipendija v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
 • dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih veteranov,
 • veteranski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih veteranov,
 • doživljenjska mesečna renta v skladu z zakonom, ki ureja pravice žrtev vojnega nasilja,
 • denarna renta v skladu z zakonom, ki ureja pravice žrtev vojnega nasilja.

Izplačilo vseh rednih socialnih transferjev lahko upravičenci v mesecu FEBRUARJU pričakujete:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJApet., 10. 2.
ZOISOVA ŠTIPENDIJApet., 10. 2.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKApon., 13. 2.
STARŠEVSKI DODATEKpon., 13. 2.
REJNINEpon., 13. 2.
OTROŠKI DODATEKtor., 14. 2.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOtor., 14. 2.
DODATEK ZA NEGO OTROKAtor., 14. 2.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVAsre., 15. 2.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKsre., 15. 2.
STARŠEVSKA NADOMESTILAsre., 15. 2.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVAtor., 21. 2.
VARSTVENI DODATEKtor., 28. 2.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVAtor., 7. 3.
Terminski plan izplačil socialnih transferjev za februar 2023.
Subscribe
Notify of
guest
1 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
Sasa Jamezic- invalid 1 kategorije
Sasa Jamezic- invalid 1 kategorije
1 year ago

Invalidi 1 kategorije so tazadnja lukna na vasi hinavski frulici.

Prijava na e-novice