Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: marec 2023

Kot smo že poročali, se s tem mesecem socialni transferji povišujejo. 1. marca so se namreč za 10,3 odstotka oziroma za stopnjo lanske inflacije zvišali socialni transferji in meje razredov za dodelitev pravic.

Otroški dodatek bo ta mesec še enak, kot je bil februarja, saj se izplača za pretekli mesec. Usklajeni znesek otroškega dodatka bo tako izplačan aprila.

Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek bosta višja že v tem mesecu. Upravičenci do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka (z veljavno odločbo) bodo višji znesek prejeli avtomatično. Tisti, ki odločbe še nimajo ali do pomoči niso upravičeni, po novem pa bi glede na višjo mejo za pridobitev do teh transferjev bili upravičeni, bodo odločbo prejeli na podlagi vloge, vložene od marca 2023 dalje.

Za vloge, ki so bile vložene februarja, se že upoštevajo nove meje razredov za ugotavljanje upravičenosti do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije šolske prehrane. Tisti, ki imajo odločbo od prej, se jim te nove meje razredov ne bodo upoštevale, razen če bo CSD zaradi kakšne spremembe ponovno odločal o pravici, nove meje razredov pa se bodo upoštevale, ko bo po poteku veljavne odločbe CSD izdal novo odločbo. Večina staršev, ki ima otroke vpisane v šolo, bo nove odločbe prejela v avgustu.

Pri pravici do subvencije malice in kosila se nove meje upoštevajo takoj. Do zdaj so imeli malico subvencionirano učenci družin, v katerih mesečni dohodek na osebo ni presegal 591,22 evra (nov znesek je 652,12 evra), kosilo pa, če mesečni dohodek na osebo ni presegal 401,58 evra (nov znesek je 442,94 evra). Pri dijakih je malica po novem stoodstotno subvencionirana do 516,76 evra, 70-odstotno do 652,12 evra, 40-odstotno pa do 787,43 evra mesečnega dohodka na osebo.

Izplačilo vseh rednih socialnih transferjev lahko upravičenci v mesecu MARCU pričakujete:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJApet., 10. 3.
ZOISOVA ŠTIPENDIJApet., 10. 3.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKApon., 13. 3.
STARŠEVSKI DODATEKpon., 13. 3.
REJNINEpon., 13. 3.
OTROŠKI DODATEKtor., 14. 3.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOtor., 14. 3.
DODATEK ZA NEGO OTROKAtor., 14. 3.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVAsre., 15. 3.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKsre., 15. 3.
STARŠEVSKA NADOMESTILAsre., 15. 3.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVAtor., 21. 3.
VARSTVENI DODATEKpet., 31. 3.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVAsre., 5. 4.
Terminski plan izplačil socialnih transferjev za marec 2023.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice