Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: april 2023

Ta mesec bo prvič izplačan usklajeni znesek otroškega dodatka, ki bo v primerjavi z izplačilom prejšnjega meseca za 10,3 odstotka višji.

S 1. aprilom je stopila v veljavo novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki v naš pravni red prenaša enega od pomembnih delov evropske direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev.

Starševski dopust po novem za oba starša znaša 160 dni. Očetovski dopust se je s 30 skrajšal na 15 dni, starševski dopust pa podaljšal na 160 dni, pri čemer ima oče 60 dni neprenosljivih. Oče bo torej lahko 100 dni še vedno prenesel na mater in bo mati lahko kot doslej izrabila 260 dni. Enako velja tudi obratno – kadar mati prenese vseh 100 dni na očeta, oče lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, mati pa ima 60 dni neprenosljivih. Obdobje koriščenja prenesenega starševskega dopusta se je podaljšalo do osmega leta otrokove starosti.

Delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki je plačilo starša v primeru prekinitve delovnega razmerje ali začetka dela za krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno oviranega otroka ali otroka s hudo boleznijo, bodo po novem lahko v večjem obsegu, torej 20 ali 30 ur tedensko, prejemali tudi starši otrok v institucionalnem varstvu, vendar nekaj časa preživijo tudi doma. Celotni znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek se bo v skladu z novelo dvignil z minimalne plače na 1,2-kratnik minimalne plače.

Izplačilo vseh rednih socialnih transferjev lahko upravičenci v mesecu APRILU pričakujete:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJAčet., 6. 4.
ZOISOVA ŠTIPENDIJAčet., 6. 4.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAsre., 12. 4.
STARŠEVSKI DODATEKsre., 12. 4.
REJNINEsre., 12. 4.
OTROŠKI DODATEKčet., 13. 4.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOčet., 13. 4.
DODATEK ZA NEGO OTROKAčet., 13. 4.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVApet., 14. 4.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKpet., 14. 4.
STARŠEVSKA NADOMESTILApet., 14. 4.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVAčet., 20. 4.
VARSTVENI DODATEKpet., 28. 4.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVApet., 5. 5.
Terminski plan izplačil socialnih transferjev za april 2023.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice