Skip to content

Pred 100 leti v Slovencu o brezposelnosti v Zagrebu

Konferenca držav Male antante v Beogradu

Pred 100 leti je v Beogradu potekala konferenca držav zveze Male antante, torej Kraljevine SHS, Češkoslovaške in Romunije.

V prvih dneh konference so bile ugotovljene naslednje stvari:

Zveza med Francijo in Češkoslovaško, o kateri smo pisali v predhodnem povzetku Pred 100 leti v Slovencu, se ni razširila na Jugoslavijo in Romunijo, kot se je pričakovalo.

Odnosi med Malo antanto in Bolgarijo so še naprej ostali nespremenjeni oziroma je bilo določeno, da bo vsaka država »dasi v duhu medsebojne solidarnosti v načelu, zasledovala napram najvažnejšim vprašanjem mednarodne politike svojo pot«.

»Ako bi se bile države male antante kot celota pridružile aliansi Čehoslovaške s Francijo, bi bile storile korak, kateri bi se ne bil več dal popraviti, ker bi pomenil odkriti afront proti Angliji, za kar zaenkrat Jugoslavija in Romunija nimata razloga,« je še ugotavljal Slovenec.

Brezposelnost v Zagrebu

Brezposelnost v Zagrebu je začela v tistem času precej naraščati, je poročal Slovenec. Obrtniki so odpustili večje število zaposlenih in so ohranili le najnujnejšo pomoč.

Slovenec. Pogled na Zagreb leta 1924. Vir slike: Vintage Zagreb.

Pogled na Zagreb leta 1924. Vir slike: Vintage Zagreb.

Mali in veliki trgovci so drug za drugim iskali poravnave dolgov. »Banke, ki so še lansko leto sprejemale v službo vsakega količkaj sposobnega človeka, se fuzionirajo, da zmanjšajo na ta način visoke režijske stroške. Armado brezposelnih zasebnih nameščencev pa še pomnožujejo številni reducirani uradniki,« je pisal Slovenec.

V Zagrebu že več desetletij pred tem niso pomnili tako visokega odstotka brezposelnih prebivalcev.

Gospodarski boj med Anglijo in Francijo

Odnosi med Anglijo in Francijo pred 100 leti niso predstavljali nobene nevarnosti, vendar kljub temu niso bili ravno prijateljski.

Tako so na primer angleški časopisi poročali, da v kolikor bi Francija angleški politiki preveč nasprotovala, bi ta od Francije zahtevala takojšnje izplačilo vojnih dolgov.

Slovenec. Posnetek Londona iz leta 1924. Vir slike: Youtube.

Posnetek Londona iz leta 1924. Vir slike: Youtube.

Anglija bi izdala francoske zadolžnice in na tak način bi dosegli, da bi vrednost francoskega franka padla. Tudi o Ameriki se je govorilo, da bi temu sledila.

Udarec po slovenski kmetijski šoli

»Kmetijska šola na Grmu pri Novem mestu je najstarejši zavod te vrste s slovenskim učnim jezikom v Sloveniji,« je pred 100 leti pisal časopis Slovenec. »Dejstvo, da se na tej šoli izvežba vsako leto do 40 kmetskih sinov za dobre gospodarje in da je šola prav sedaj v najlepšem razvoju, pove jasno, da se mora tak prekoristni zavod z vsemi sredstvi podpirati.«

V nadaljevanju so opozorili na dejstvo, da je iz Beograda prišel ukaz za krčenje šolskega osebja. »In tako se je zgodilo, da so črtali dve učiteljski mesti, ki obstajata od vsega početka šole in sta šoli neobhodno potrebni, reducirali so enega poduradnika in vse pisarniško osebje. Nihče ni pomislil, da dva strokovna učitelja in ravnatelj pod nobenim pogojem ne morejo zmagati po 10 -12 ur šole dnevno, voditi gospodarstva in ogromnih pisarniških poslov.«

Zaključili so z naslednji stavkom: »Slovenski kmet pošteno plača davke, zato pa tudi zahteva, da se mu njegove strokovne šole, ki so itak premajhne in nezadostne, ne ubijajo.«

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice