Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: marec 2024

Statistični urad Republike Slovenije je konec februarja objavil novico, iz katere je razvidno, da je bila inflacija na letni ravni februarja 3,4-odstotna, kar je precej nižje od februarja lansko leto, ko je bila 9,3-odstotna.

Ne glede na to, da se zdi, da je inflacija pod kontrolo (vsaj harmonizirana), pa opaznejših pocenitev v trgovinah ni opaziti. Vse je še vedno, kakorkoli se obrne, drago.

V mesecu marcu se bodo na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta, za 4,2 odstotka zvišali zneski otroškega dodatka, državne štipendije ter denarne socialne pomoči in prag za upravičenost do denarne socialne pomoči. Kaj to pomeni v številkah?

Najvišji otroški dodatek bo znašal 169,36 evra na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije pa znašal 269,74 evra.

Dodatek za nego otroka po novem znaša 123,46 evra, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi s seznama hudih bolezni, pa 246,92 evra; dodatek za veliko družino s tremi otroki bo znašal 487,66 evra, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 592,60 evra; pomoč ob rojstvu otroka bo znašala 421,97 evra; materialni stroški za otroka v rejništvu bodo znašali 359,59 evra; plačilo dela rejniku pa 163,58 evra.

S 1. aprilom 2024 se bosta zvišala zneska dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Redni socialni transferji bodo v mesecu MARCU izplačani po naslednjem terminskem planu:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJApet., 8. 3.
ZOISOVA ŠTIPENDIJApet., 8. 3.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAsre., 13. 3.
STARŠEVSKI DODATEKsre., 13. 3.
REJNINEsre., 13. 3.
OTROŠKI DODATEKčet., 14. 3.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOčet., 14. 3.
DODATEK ZA NEGO OTROKAčet., 14. 3.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVApet., 15. 3.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKpet., 15. 3.
STARŠEVSKA NADOMESTILApet., 15. 3.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVAčet., 21. 3.
VARSTVENI DODATEKčet., 28. 3.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVAčet., 4. 4.

Terminski plan izplačil socialnih transferjev za marec 2024.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice