Naprej na vsebino

Uredništvo

Dejstvo številka 152

Objavljeno:
Upravni odbor EIB je odgovoren za tekoče poslovanje Banke pod vodstvom predsednika EIB. Ima predsednika in osem podpredsednikov. Tradicionalno imenuje po enega člana vsaka od največjih držav EU glede na svoj ...

Dejstvo številka 151

Objavljeno:
Svet direktorjev EIB sestavlja 28 direktorjev – vsaka država EU imenuje po enega direktorja in enega Evropska komisija. Poleg tega je še 19 namestnikov direktorjev. Svet direktorjev potrdi vsako odločitev o ...

Dejstvo številka 150

Objavljeno:
Svet guvernerjev EIB sestavljajo ministri, ki jih imenuje vsaka od 27 držav članic, običajno finančni ministri. Svet guvernerjev določa smernice za banke in sprejema pomembne odločitve, kot so: smernice o kreditni ...

Dejstvo številka 149

Objavljeno:
Delničarji Evropske investicijske banke so vse države EU. Odločitve sprejemajo naslednji organi: Svet guvernerjev: sestavljajo ga ministri (večinoma finančni) iz vseh držav EU, določa splošno posojilno politiko banke. Svet direktorjev: vodi ...

Dr. Drago Čepar: O oblačenju stavb

Objavljeno:
Objavljamo razmišljanje dr. Draga Čeparja o fasadah na blokih in stolpnicah. Gre pri tem za nesorazmeren poseg v pravico do zasebne lastnine?

Dejstvo številka 148

Objavljeno:
Evropska investicijska banka ponuja 3 vrste storitev: Posojanje: približno 90 % celotne finančne obveznosti. Banka posoja denar različnim strankam in tako podpira rast in zaposlovanje. S svojo podporo pogosto pritegne še ...

Prijava na e-novice