Naprej na vsebino

Uredništvo

Dejstvo številka 133

Objavljeno:
Če niste zadovoljni z delom institucije, organa ali agencije EU, se najprej obrnite na pristojno institucijo ali organ in poskusite doseči odpravo nepravilnosti. Če to ne uspe, se lahko pritožite evropskemu ...

Dejstvo številka 132

Objavljeno:
Kabinet varuha človekovih pravic zadeve preiskuje na podlagi pritožbe ali na lastno pobudo. Deluje nepristransko in ne prejema navodil nobenega vladnega organa ali organizacije. Evropski varuh človekovih pravic vsako leto Evropskemu ...

Dejstvo številka 131

Objavljeno:
Evropski varuh človekovih pravic obravnava različne kršitve, denimo: nepravično obravnavo, diskriminacijo, zlorabo pooblastil, pomanjkanje informacij ali zavrnitev dostopa do informacij, neupravičeno zavlačevanje, nepravilne postopke.

Dejstvo številka 130

Objavljeno:
Evropska varuhinja človekovih pravic je Emily O’Reilly. Organ je bil ustanovljen leta 1995. Sedež ima v Strasbourgu (Francija). Evropski parlament izvoli varuha človekovih pravic za obdobje petih let z možnostjo ponovne ...

Dejstvo številka 129

Objavljeno:
Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe posameznikov, podjetij in organizacij o nepravilnostih v institucijah, organih in agencijah Evropske unije. Nepravilnosti nastanejo, če institucija ali organ ne deluje v skladu z zakonodajo ...

Pismo bralca: Obujte moje čevlje

Objavljeno:
Stanje v zdravstvu je kaotično. A roko na srce, tako ni zgolj od pojava covida-19 naprej. Koliko ima pri tem opraviti dejstvo, da so zdravstveni delavci preutrujeni, da bi bili bitko ...

Dejstvo številka 128

Objavljeno:
Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe v zvezi z nepravilnostmi v institucijah in drugih organih EU. Pritožbo lahko vložijo državljani ali prebivalci držav članic EU ter organizacije in podjetja s sedežem ...

Dejstvo številka 127

Objavljeno:
Ekonomsko-socialni odbor pripravlja umetniške, mladinske in druge prireditve, namenjene tesnejšim stikom med institucijami EU in državljani.

Prijava na e-novice