Naprej na vsebino

Uredništvo

?? STOJEČE EU NOVICE ?? s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
Svet Evropske unije, Evropski svet, Svet Evrope… a ni to en in isti šmoren.  Suzana pravi da ne. Preveriti v čem je “keč”! Vabljeni k , , ,  in .  nastal v sodelovanju in podpori Inštitut dr. ...

Dejstvo številka 78

Objavljeno:
Splošno sodišče je sestavljeno iz najmanj enega sodnika iz vsake države članice (od leta 2016 morajo imeti najmanj 35 leta). Soglasno jih imenujejo vlade držav članic po posvetovanju z odborom, ki ...

Dejstvo številka 77

Objavljeno:
Splošno sodišče je ustanovljeno z Enotnim evropskim aktom kot »Sodišče prve stopnje«. Gre za drugostopenjsko sodišče specializiranega sodišča, poleg tega pa odloča o vseh tožbah, ki jih vložijo posamezniki in države ...

Dejstvo številka 75

Objavljeno:
Sodniki izvolijo predsednika Sodišča EU med svojimi člani za obdobje treh let z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik vodi delo in službe Sodišča EU ter predseduje obravnavam in posvetovanjem večjih sestav.

Dejstvo številka 74

Objavljeno:
Postopek pred Sodiščem EU je sestavljen tako iz pisnega kot ustnega dela. Obravnave so javne.

Dejstvo številka 73

Objavljeno:
Sodniki na Sodišču EU imajo mandat šest let, predsednik sodišča ima mandat tri leta. Praviloma se odloča o zadevah v senatu petih ali treh sodnikov, možne pa so tudi sestave v ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Slovenci smo znani potem, daimamonabančnemračunuinv“štumfu”karnekajdenarja. Aliznamovarčevatiininvestirati. KakodobroseSlovenciznajdemovsvetufinanc? Vabljeni k ,,, in. nastal v podpori in sodelovanju Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre for European Studies

Dejstvo številka 72

Objavljeno:
Sodišče EU je sestavljeno iz 28 sodnikov (število držav članic EU). Pri razsojanju jim pomaga 11 generalnih pravobranilcev, ki podajo o vsaki zadevi svoje pravno mnenje.

Dejstvo številka 71

Objavljeno:
Ker ima vsaka država članica svoj jezik in poseben pravni sistem, je Sodišče EU večjezična institucija. Njegova jezikovna ureditev je izjemna glede na druga sodišča po svetu, saj je lahko vsak ...

Prijava na e-novice