Skip to content

Uredništvo

Dejstvo številka 60

Posted on
Evropska komisija oblikuje programe, projekte in njihove izvajalce, nato pa nadzira izvajanje dejavnosti. Njihov nadzor je kasneje še enkrat pod nadzorom Evropskega računskega sodišča v omejenem obsegu.

Dejstvo številka 59

Posted on
Evropska komisija ima tudi izvršilno funkcijo – skrbi za izvajanje zakonodaje in v okviru tega sprejema podzakonske akte EU, njene pristojnosti pa segajo tudi na oblikovanje skupnih politik in nadzorovanje evropskega ...

Stoječe EU Novice s Suzano Laro Krause

Posted on
Od kod EU denar?  Koliko denarja ima EU?  Komu vse je namenjen EU denar?  Zakaj se sme porabiti EU denar?  Kje se da dobiti EU denar? Pa saj že veste, Suzana ...

Dejstvo števila 58

Posted on
Evropska komisija lahko pripravlja predloge zakonodajnih aktov, o katerih nato odločata evropski parlament in Svet Evropske unije. S strokovnim osebjem zagotavlja tehnično izpopolnjene predloge in pomaga tudi kasneje v zakonodajnem postopku.

Dejstvo številka 57

Posted on
Evropska komisija mora pred zakonodajo preučiti razmere in težave, ki bi lahko zapletle to ureditev. V stiku mora biti z interesnimi skupinami, evropskih ekonomsko-socialnim odborom in odborom regij. Posvetuje se tudi ...

Stoječe EU Novice

Posted on
Da imajo evropski poslanici zelo dobre plače  se veliko govori, kaj pa evropski poslanci počnejo za te zneske pa vam bo tokrat razložila Suzana.  Vabljeni k ,, in .  je nastal v podpori Inštitut dr. Antona ...

Dejstvo številka 56

Posted on
Komisija je v osnovi administrativni organ, a v evropski zakonodaji je edina pobudnica zakonodaje. To pomeni, da ima komisija izključno pristojnost za pripravo predlogov novih pravnih aktov EU, ki jih predloži ...

Dejstvo številka 55

Posted on
Evropski svet predlaga predsednika Evropske komisije iz vrst zmagovite politične skupine na EU volitvah. Nominiranca mora potrditi EP. Države članice nominirancu za predsednika komisije predlagajo komisarje. Izbrani komisarski ekipi mora dati ...

Stoječe Novice s Suzano Laro Krause

Posted on
Zakoni nas omejujejo na vsakem koraku.  A ne bi bilo fino, da bi zakoni bili takšni, kot si jih želimo?  Suzana vam bo tokrat razložila kako to doseči.  Vabljeni k ,, in . je nastal ...

Prijava na e-novice